Opracowanie technologii. Rozwiązania iziSoft cz. I

Opracowanie technologii jest bardzo ważnym etapem w procesie tworzenia wyrobu. Jest wiele narzędzi informatycznych pozwalających na pracę grupową i automatyzację tego procesu.

Autor: Norbert Adamski

Jednak iziProcess jest wyposażony w zbiór modułów Technologia, które umożliwiają opracowanie technologii już na etapie pracy w systemie SOLIDWORKS. Jest to możliwe, gdyż iziProcess aktualnie jest połączony z iziNorm i jako tzw. addin (plug-in, dodatek – przyp. red.) pracuje bezpośrednio w środowisku tego systemu CAD.

Takie połączenie pozwala na etapie modelowania uwzględniać możliwości technologiczne przedsiębiorstwa, gdyż konstruktor posiada aktualny wgląd we wcześniej przygotowane technologie, gniazda produkcyjne, maszyny i narzędzia. Za pomocą dodatku iziNorm można wygodnie wyeksportować strukturę złożenia SOLIDWORKS do systemu iziProcess. W tym celu z poziomu funkcji iziNorm->Lista części i raporty należy wybrać Z podzłożeniami (rodzic-dziecko) oraz kliknąć w przycisk Eksport do iziProcess.

Zapisaną w ten sposób strukturę złożenia można przeglądać za pomocą narzędzia Nawigator. Możliwe jest więc uzyskanie w strukturze drzewa szybkiego dostępu do podrzędnych i nadrzędnych pozycji, powiązanych technologii, operacji technologicznych, zamienników czy folderów (projektów) itp.

Tworzenie technologii. Operacje…

Znając już strukturę wyrobu i jego składniki, można przystąpić do tworzenia technologii. W tym przypadku został wybrany wałek nr OS M145 WAŁEK WYJSCIOWY. Następnie rozwinięta została pozycja Technologia oraz wybrana funkcja Nowy rekord. W otworzonym formularzu część danych – takich jak np. numer, nazwa, materiał, ilość – może być automatycznie uzupełniona, poprzez pobranie ich z rysunku. Pozostałe dane – takie jak np. nr zlecenia/zamówienia, wyrób, rodzaj – mogą zostać uzupełnione przez użytkownika indywidualnie.

Po zapisaniu technologii do bazy można przystąpić do dodania operacji technologicznych. Zakładka Operacje zawiera funkcję Importuj z innej technologii, która pozwala na import operacji z wcześniej przygotowanej technologii wzorcowej.

Po zaimportowaniu operacji, za pomocą funkcji Kasuj rekord można usunąć niepotrzebne pozycje korzystając z klawiszy CTRL lub SHIFT. Za pomocą funkcji Nowy rekord można dodać nową operację, której treść zostanie uzupełniona o wcześniej przygotowany w systemie CAD obraz JPG. W formularzu operacji możliwe jest również uzupełnienie czasów TPZ i TJ, stanowisko, symbol operacji, wymagane maszyny, narzędzia i umiejętności oraz możliwe jest dodanie dowolnych plików (takich jak rysunki, dokumenty MS Office, PDFy czy kody CNC).

Opracowana technologia może zostać przedstawiona w postaci raportu, który zawiera w sobie definicję, jak dane z serwera SQL są przetwarzane i wyświetlane. W tym celu po wybraniu funkcji Raporty zostanie otworzone okno z listą wyboru raportu. W iziProcess można definiować dowolną ilość szablonów różnych raportów, a do ich opracowania służy dołączony kreator, o bardzo dużych możliwościach tworzenia raportów:
• typu lista, master-detail, raport z grupowaniem, wielokolumnowy,
• raport może zawierać tytuł i stopkę, strony, kolumny,
• można zamieszczać obiekty typu teksty, obrazy, linie, formularze, kody kreskowe, macierze, tabele, obiekty rtf, flagi i podraporty oraz skrypty c#
• raport może być wyświetlony z podziałem na poszczególne strony lub jako jedna strona o niekończącej się długości co pozwala na wygodniejsze przetwarzanie danych (np. w Excelu można utworzyć raporty, które składają się z okładki, spisu treści, danych i strony końcowej).

Wygenerowany raport może zostać wydrukowany lub zapisany w postaci pliku PDF, EXCEL, WORD czy HTML.

Podsumowanie

Na powyższych filmach został pokazany iziProcess w wersji zintegrowanej z SOLIDWORKS. Jednak możliwa jest również praca jako aplikacja samodzielna (tzw. desktopowa). Jest to szczególnie ważne w przypadku ograniczonej liczby licencji systemu CAD. W takim przypadku technolog może opierać się na wykazach i rysunkach, które konstruktor wcześniej wyeksportował za pomocą dodatku iziNorm. Warto podkreślić, że w tym roku pierwsza licencja systemu iziProcess jest automatycznie dodawana do licencji iziNorm. Dzięki temu, koszty pierwszego uruchomienia są niewielkie, tym bardziej, że jako serwer bazy danych może zostać użyta darmowa wersja SQL SERVER.

Podsumowanie

Przedstawiony przykład tworzenia technologii jest jedną z możliwości jaką daje zbiór modułów Technologia. iziProcess jest autorskim systemem iziSoft co pozwala na jego nieograniczone modyfikacje najczęściej niedostępne w przypadku systemów o zamkniętym kodzie źródłowym. Podobnie jak SOLIDWORKS pozwala na tworzenie addinów, ładowane dynamicznie biblioteki w iziProcess jako tzw. pluginy umożliwiają tworzenie modułów których funkcjonalność, wygląd formularza czy przetwarzane dane mogą się całkowicie od siebie różnić a tym samym odpowiadać potrzebom przedsiębiorstwa.

(NA)
Źródło: iziSoft

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*