Mysz 3D w Raporcie Fraunhofera

Używanie myszy 3D w aplikacjach CAD prowadzi do zauważalnej poprawy ergonomii, ponieważ użytkownik wykonuje o 29 procent mniej ruchów dłonią, a jego wydajność wzrasta o 28 procent. Tak brzmi podsumowanie badania „Ocena ergonomii myszy 3D”1 przeprowadzonego przez Instytut Fraunhofera dla Inżynierii Przemysłowej (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation) na zlecenie 3Dconnexion

Korzystanie z myszy 3D umożliwia oburęczny styl pracy w środowisku CAD, CAE i CAM. Użytkownik może przesuwać, powiększać i obracać model jednym płynnym ruchem z wykorzystaniem myszy 3D jednej ręce i jednocześnie edytować model za pomocą standardowej myszy w drugiej ręce. Firma 3Dconnexion, producent ergonomicznych urządzeń wejściowych dla profesjonalistów CAD i 3D, zleciła Instytutowi Fraunhofera dla Inżynierii Przemysłowej (Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, IAO) przeprowadzenie badań naukowych dotyczących pracy z myszą 3D. Badanie składało się z dwóch części: testu laboratoryjnego i testu terenowego, w którym uczestniczyło ogółem 24 uczestników i koncentrowało się na kryteriach zdrowia, produktywności, użyteczności i doświadczenia użytkownika podczas wykonywania określonego zadania CAD z myszą 3D i bez niej .

Doskonała ergonomia dzięki myszy 3D
Po pierwsze, badanie wykazało, że używanie myszy 3D wymusza na użytkownikach bardziej wyprostowaną, a tym samym zdrowszą pozycję siedzącą. Głównym powodem takiej poprawy jest to, że obie ręce spoczywają równolegle do siebie na biurku podczas pracy w programie CAD. Cała prawa ręka, od dłoni do ramienia, jest znacznie mniej obciążona, ponieważ praca jest rozłożona na obydwie ręce dzięki myszy 3D, która przejmuje zadania normalnie wykonywane prawą ręką za pomocą tradycyjnej myszy.

Używanie myszy 3D wymusza na użytkownikach bardziej wyprostowaną,
a tym samym zdrowszą pozycję siedzącą

Używanie myszy 3D znacznie zmniejsza również liczbę ruchów kółkiem myszy, na przykład podczas przybliżania i oddalania modelu, co oznacza 29 procent mniej ruchów dłoni i palców. Według raportu Fraunhofera spowodowało to zredukowanie ilości ruchów wykonywanych ręką z poziomu „niebezpiecznego” (ponad 1500 ruchów na godzinę) do poziomu akceptowalnego.

Poprawa komfortu pracy dzięki myszy 3D
Po drugie, produkty SpaceMouse firmy 3Dconnexion w sposób znaczny przyczyniają się do polepszenia pracy również pod względem komfortu użytkowania. Podczas analizy użyteczności, przeprowadzonej podczas badania terenowego przy użyciu kwestionariusza SUS (ang. System Usability Scale – Skala użyteczności systemu)2, model SpaceMouse uzyskał doskonały wynik – 86 (SUS). Dla porównania podczas konwencjonalnej pracy z normalną myszą i klawiaturą uzyskano wynik równy 62 (SUS) pod względem użyteczności.

Wzrost produktywności dzięki myszy 3D
Po trzecie, wykazano, że użycie myszy 3D doprowadziło do znacznego wzrostu wydajności. W badaniu laboratoryjnym ilość czasu potrzebnego do wykonania zadania losowego została zmniejszona o 28 procent – z 96 minut do 68 minut – przy użyciu myszy 3D.
– Korzystanie z naszej myszy 3D SpaceMouse prowadzi do zdrowszej postawy ciała i zmniejsza obciążenie dominującej ręki na odcinku dłoń-ramię. Taki styl pracy cechuje wysoki poziom użyteczności i zwiększona produktywność podczas pracy z programami CAD – wyjaśnia Robert Stadie, Product Manager w 3Dconnexion GmbH. – Cieszymy się, że intensywne testy przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera dostarczyły jednoznacznych dowodów. Jest to również dla nas motywacja do kontynuowania ścieżki, którą podjęliśmy w rozwoju innowacyjnych myszy 3D – dodaje.

Metodologia
Fraunhofer w ramach realizowanego projektu przeprowadził zarówno badania laboratoryjne, jak i badania terenowe. Podczas testu laboratoryjnego 14 studentów uczestniczących w zaawansowanym seminarium CAD przeanalizowało czynniki związane ze zdrowiem i produktywnością. Uczestnicy musieli ukończyć standardowe i randomizowane zadanie CAD w oprogramowaniu Siemens PLM-Software NX ™, używając raz standardowej myszy i klawiatury, a raz używając myszy 3D i standardowej myszy. Rejestrowano każdy ruch i kliknięcie myszą oraz obserwowano postawę podczas wykonywania zadania.
W ramach testu terenowego dziesięciu doświadczonych specjalistów CAD wzięło udział w częściowo ustrukturyzowanych wywiadach, wykorzystano standaryzowane, zatwierdzone ankiety SUS i AttrakDiff3. Sprawdzane były style pracy z myszką 3D i bez niej.

O 3Dconnexion
Firma 3Dconnexion produkuje zaawansowane, ergonomiczne urządzenia komputerowe i inteligentne, łatwe w obłudze oprogramowanie, które sprawiają, że praca w CAD jest szybka, wygodna i przyjemna. Od myszy 3D z serii SpaceMouse po mysz CadMouse, produkty 3Dconnexion zapewniają profesjonalistom CAD lepszy sposób zrozumienia i interakcji ze światem cyfrowym. Główne biura firmy 3Dconnexion znajdują się w Monachium, Monako i w Bostonie, biura lokalne rozsiane są po całym świecie.

Więcej na www.3dconnexion.pl

1 Pełen raport z badania „Ergonomiczna ocena myszy 3D” przeprowadzonego przez Instytut Inżynierii Przemysłowej Fraunhofera (IAO) można znaleźć tutaj.

2 Skala użyteczności systemu (SUS) to „szybka i brudna” metoda pomiaru użyteczności aplikacji opracowana przez Johna Brooke w 1986 roku. Skala SUS wynosi od 0 do 100. Rozwiązania z wynikiem 68 i wyższym mają co najmniej dobrą użyteczność.

3 Kwestionariusz AttrakDiff służy jako ocena dowolnego produktu i sprawdza, jak atrakcyjny jest dany produkt i na jakim poziomie zapewnia on satysfakcję użytkownikowi. AttrakDiff został opracowany przez Marca Hassenzahla, Michaela Burmestera i Franza Kollera w 2003 roku.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*