Wydzielanie ścianek w obiekcie STL

Convergent Modeling

Od wielu lat firma Siemens rozwija autorską technologię modelowania zbieżnego (convergent modeling). Ma ona za zadanie zbliżenie możliwości edytowania brył wielokątowych (np. importowanych z pliku STL) do brył BREP, które są wynikiem modelowania w programach CADowskich. Poniższy artykuł prezentuje skromny  wycinek możliwości modelowania zbieżnego – związany z wyodrębnianiem ścianek na geometrii STL.

Autor: NXCAD.pl

Jednym z największych ograniczeń brył wielokątowych, które negatywnie wpływa na ich edycję w programach CADowskich, jest brak podziału na ścianki. Technologia modelowania zbieżnego pozwala na wykorzystanie takich brył nawet bez podziału, np.: w operacjach Boolowskich. Natomiast większość operacji (z racji stworzenia z myślą o bryłach BREP), jak np.: zaokrąglenie krawędzi, faza, pochylenie, czy odsunięcie ścianek – potrzebuje tego podziału. To samo dotyczy wykorzystania technologii synchronicznej. Wyodrębnianie ścianek na bryłach wielokątowych przydaje się również w środowisku CAM, gdzie zdecydowanie ułatwia to wskazanie regionu obróbki lub krawędzi prowadzącej. W modelowaniu zbieżnym dedykowane temu są dwie operacje: 
• Podziel ściankę uproszczoną,
• Zastąp siatkę ścianką.

Podziel ściankę uproszczoną

Operacja ta dzieli bryłę wielokątową na ścianki za pomocą regionów lub krzywych. Przy wskazywaniu regionu szczególnie pomoce są specjalne reguły wyboru dedykowane modelowaniu wielokątowemu. Szczególnie warto wymienić metodę „Fasetki obiektu geometrycznego”, która – zamiast zaznaczać pojedyncze fasetki – sama rozpoznaje podstawowe kształty geometryczne (jak np. płaska ścianka, walec, stożek, sfera). Po wybraniu jednej fasetki program samodzielnie zaznacza pozostałe, tworzące np. płaską ściankę. Wyodrębniona ścianka nadal zbudowana jest z wielokątów, lecz dzięki temu, że jest wydzielona od pozostałych regionów, można ją wskazać (przy edycji geometrii lub przy definiowaniu obróbki w CAM) tradycyjnymi operacjami. 

Podział obiektu STL na ścianki
Odsunięcie wydzielonej ścianki poleceniem „Odsunięcie ścianki”
Zaokrąglenie wydzielonej krawędzi poleceniem „Zaokrąglenie krawędzi”

Zastąp siatkę ścianką

Kolejna operacja jest rozwinięciem wcześniejszej, gdyż oprócz wydzielenia ścianki na bryle wielokątowej, równocześnie zastępuje ją ścianką analityczną. Dla przykładu różnica polega na tym, że wydzielając płaską ściankę przy użyciu operacji „Podziel ściankę uproszczoną” otrzymujemy ściankę nadal składającą się z trójkątów. Natomiast przy użyciu „Zastąp siatkę ścianką” wyodrębniona ścianka jest przyciętą płaszczyzną, dokładnie taką samą, jak w standardowym modelu. Takie działanie jest możliwe ze względu na zmiany w najnowszych wersjach kernela Parasolid, będącego jądrem programu, a odpowiedzialnego m.in. za budowę geometrii. Obecnie pozwala on na budowę brył hybrydowych, tj. składających się częściowo z wielokątów, a częściowo z konwencjonalnych ścianek. Dzięki temu model staje się dużo dokładniejszy, gdyż ścianki stworzone tą operacją nie są już przybliżeniem, a dokładną reprezentacją geometrii. 

Zastępowanie wskazanego regionu STLa ścianką analityczną – walcem 
Wymiar promieniowy pokazujący, że mamy do czynienia z dokładną geometrią, a nie przybliżeniem  

Źródło: CAMdivision

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*