Rok 2020 w oczach ekspertów branży produkcyjnej

Miniony rok był wyjątkowy pod wieloma względami. Liczne gałęzie gospodarki stanęły przed wyzwaniami związanymi z pandemią, lockdownem, zdalną pracą i przystosowaniem się do nowej rzeczywistości biznesowej. Jakie obszary stanowiły największe wyzwanie dla firm przemysłowych? Jakie perspektywy niesie rok 2021? Odpowiedzi udzielają eksperci branży przemysłowej związani z firmą Autodesk…

Wśród ekspertów z branży przemysłowej dominuje opinia, że największym wyzwaniem dla firm produkcyjnych w 2020 roku była konieczność skutecznego przeniesienia pracy w tryb zdalny a co za tym idzie współpraca w rozproszonych zespołach. Większość firm i pracowników w Polsce nie była na to przygotowana – brakowało rozwiązań technologicznych, strukturalnych i organizacyjnych.

– Zarówno samo przejście na pracę zdalną, jak i dostosowanie systemów informatycznych do możliwości pracy zdalnej było wymagającym sprawdzianem. Organizacja pracy zdalnej, zespołowa praca na projektach, współdzielenie zasobów i synchronizacja danych to wyzwanie, z którym firmy mierzyły się w ostatnich miesiącach i mierzyć będą w nadchodzących – zauważa Tomasz Jarmuszczak z PCC Polska.

Ważnym aspektem przejścia na tryb pracy zdalnej pozostaje kwestia adaptacji pracowników do nowej rzeczywistości. Pracownicy w krótkim czasie musieli dostosować się do modelu pracy zdalnej, który dla wielu był nowością. Wymaga dyscypliny ze strony zatrudnionych i zaufania ze strony pracodawców a dla obu tych grup – odpowiednich narzędzi komunikacyjnych ale przede wszystkim zdalnego dostępu do bazy danych i dokumentacji.

– Problematyczne było przeniesienie stanowisk firmowych i ich organizacja w środowisku domowym, ze względu na specyfikę branży i charakter pracy firm przemysłowych. Niezbędna była ewaluacja pracy zespołowej i podziału zadań, dostosowanie narzędzi dostępnych na co dzień w biurze oraz znalezienie nowych, a także umiejętne zarządzanie czasem – dodaje Marcin Sroka z PCC Polska.

Umożliwienie jak najszerszej grupie pracy z domu – przygotowanie zdalnych stanowisk pracy w tym dostępu do zasobów, danych, dokumentacji i kluczowych systemów firmy (ciągłość operacyjna) przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka np. związanego z bezpieczeństwem własności intelektualnej czy cyberbezpieczeństwem – niosło ze sobą kolejne wyzwania.

– Większość firm była nieprzygotowana na błyskawiczne przestawienie się na model pracy zdalnej – począwszy od komunikacji przez zarządzanie danymi. Brak przygotowania w dużych przedsiębiorstwach, w których proces decyzyjny jest wydłużony i często wieloetapowy, a sama struktura operacyjna bardziej złożona, wiązał się z większymi wyzwaniami. Te firmy, które poczyniły inwestycje w cyfryzację procesów, budowę wspólnego systemu do zarządzania danymi oraz te, które mogły działać elastycznie, zyskały lub mniej straciły – podkreśla Radosław Cieślak, Executive Industry Manager w Autodesk.

Eksperci są zgodni, że rozwiązanie cyfrowe i inwestycje w digitalizację pomagają w płynniejszym mierzeniu się z wyzwaniami codziennie zmieniającej się rzeczywistości pandemicznej.

Lockdown – i co teraz?
Przedstawiciele branży wskazują również, że niespotykanym do tej pory wyzwaniem okazał się lockdown i jego wpływ na globalny łańcuch dostaw, który staje się coraz bardziej niepewny i ulega przeorganizowaniu z powodu pandemii. Zamykanie fabryk i konieczność wprowadzania odpowiednich obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym tylko zwiększyły niepewność dotyczącą ciągłości produkcji. Jednak eksperci wskazują, że odpowiedzią na te wyzwania jest… cyfryzacja.

– W ekspresowym tempie rozpoczęto przygotowania firm do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Oprócz inwestycji w narzędzia zdalne firmy zainwestowały pieniądze w pełną cyfryzację – stwierdza Krzysztof Andrunik, Dyrektor Działu Mechanika i Wytwarzanie w PROCAD SA.

– Co okazało się niezbędne? Infrastruktura techniczna, np. jednolity system bazujący na zintegrowanych systemach do zarządzania danymi, informacją i dokumentacją, ale też dostęp do firmowych laptopów – dodaje Radosław Cieślak.

Jaki będzie kolejny rok?
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń–grudzień 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., kiedy notowano wzrost o 4,0%. Choć grudzień okazał się ósmym miesiącem nieprzerwanego wzrostu aktywności w sektorze, polski przemysł wciąż ma do nadrobienia bardzo duże straty spowodowane pandemią.

Zdaniem Radosława Cieślaka z Autodesk, digitalizacja powiązana z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój „zielonej technologii” to trend na 2021 rok. Powinno się to przyczynić się do odbicia gospodarczego na rynku nie tylko w 2021, ale i w kolejnych latach.

– Gdybym miał wskazać klika głównych trendów to sądzę, że kluczowa będzie postępująca digitalizacja – budowanie spójnego ekosystemu zarządzania danymi projektowymi w firmach. Spodziewam się też większej otwartości na ekspertów pracujących zdalnie. To duża szansa dla polskich pracowników, zarówno jeśli chodzi o prace zdalną dla zagranicznych podmiotów jak i korzystanie z zasobów ludzkich w różnych miejscach w Polsce – dodaje Radosław Cieślak.

Kiedy możemy spodziewać się powrotu do normalności?
– Jestem pewny, że świat po pandemii nie będzie już taki sam. Powrót do normalności zajmie dużo czasu, a dla niektórych branż, takich jak lotnictwo czy turystyka, to mogą być lata. Przed nami pełna cyfryzacja firm, praca zdalna, ograniczanie kosztów związanych z wynajmem powierzchni biurowych, automatyzacja procesów. Według mnie jesteśmy już na to gotowi – podkreśla Krzysztof Andrunik.

By być na bieżąco i korzystać z doświadczeń praktyków warto dołączyć do powołanej przez Autodesk inicjatywy „Przyszłość Polskiego Przemysłu”. Koncentruje ona wokół siebie polskie firmy przemysłowe, stawiając sobie za cel wsparcie ich cyfryzacji. Nadrzędnym celem inicjatywy jest dzielenie się i wymiana wiedzą, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Więcej szczegółowych informacji na temat inicjatywy, a także na temat organizowanych wydarzeń Autodesk można znaleźć na stronie: www.autodesk.pl/3p

Źródło: solskipr.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*