MODSIM: Innowacyjne podejście do projektowania i symulacji. Zaproszenie na webinar

Sports Car speeding in Urban highway

Aby zwiększyć innowacyjność i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, zespoły muszą ściślej ze sobą współpracować – szczególnie te odpowiedzialne za projektowanie i symulację. MODSIM – promowane przez Dassault Systèmes innowacyjne podejście do wspólnego projektowania i symulacji – ma za zadanie umożliwić zespołom inżynierów, projektantów i analityków dokładne zrozumienie i przewidywanie zachowania produktu na jak najwcześniejszym etapie jego rozwoju.

Wielu ekspertów jest zgodnych co do tego, że symulacja jest centralnym czynnikiem w cyfrowej transformacji łańcuchów wartości. Ale tradycyjne podejście do symulacji ograniczało wykorzystanie procesu symulacji do najbardziej krytycznych projektów i złożonych produktów. Dodatkowo, dotychczas symulacje były przeprowadzane  na końcu procesu projektowania, gdy chodziło o walidację i/lub optymalizację projektu. Wynikało to z faktu, że symulacje wiązały się z wysokimi kosztami, były czasochłonne, a firmy często nie posiadały wystarczającej liczby specjalistów do prowadzenia zadań symulacyjnych.

Symulacja od fazy projektowania

Dzięki przesunięciu symulacji już do fazy projektowania, projektanci w pełni korzystają z jej możliwości, mając dostęp nie tylko do wyników, ale mogąc przeprowadzać zadania symulacyjne we własnym zakresie. Projektanci mogą więc samodzielnie testować parametry swojego modelu CAD, aby symulować poszczególne wyniki, lub analizować różne parametry i ich wpływ na ogólny wynik, a także uruchamiać tysiące scenariuszy typu „what-if”.

Wszystko to może dziać się w czasie rzeczywistym i dostarczać kluczowe informacje dla decyzji projektowych. MODSIM zapewnia zatem znaczne przyspieszenie iteracji pomiędzy dyscyplinami modelowania i symulacji, które wcześniej często były od siebie oddzielone. Poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy projektantami CAD/CAE, a ekspertami od symulacji, już od początku pracy nad projektem tworzone są podstawy tzw. cyfrowego bliźniaka.

Środowisko współpracy

W procesie tworzenia wartości, symulacja i modelowanie są ujęte w ramy sąsiednich obszarów. Należą do nich: zarządzanie testami, zarządzanie produktem (które definiuje wymagania, architekturę i zmiany) oraz zarządzanie projektem. Celem jest, aby z możliwości i efektów symulacji mogła skorzystać jak największa liczba uczestników tych obszarów. Dassault Systèmes w ramach platformy 3DEXPERIENCE oferuje kompleksowe środowisko współpracy dla wszystkich zaangażowanych w rozwój produktu. Wszystkie informacje są dostępne w postaci spójnego modelu danych przez cały cykl życia produktu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mają pełną przejrzystość co do celów, które powinny być spełnione, jak również korzystają z możliwości udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych w każdej chwili.

MODSIM by DS 3DEXPERIECE

Korzyści z MODSIM jako podejścia opartego na platformie 3DEXPERIENCE:

• wszyscy zaangażowani w projekt użytkownicy przez cały czas mają dostęp do najnowszej wersji danych i potrzebnych informacji,
• rozwój produktu jest bardziej wydajny i oszczędza koszty produkcji, ponieważ liczba fizycznych prototypów może być zredukowana do minimum,
• dzięki podejściu MODSIM powstaje workflow, który sprawia, że możliwe jest zarządzanie złożonymi procesami, a symulacja przestaje być domeną społeczności ekspertów (tzw. demokratyzacja symulacji),
• informacje są prezentowane w sposób, który pozwala na śledzenie wprowadzanych zmian, co zapewnia wysoką przejrzystość i szybki dostęp do informacji zwrotnej,
• szeroka gama wariantów i propozycji rozwiązań może być wykorzystywana iteracyjnie w celu uzyskania inspiracji i osiągnięcia optymalnego wyniku (projektowanie generatywne, ang. generative design),
• „left-shifting” – zmiany mogą być wprowadzane znacznie wcześniej w procesie rozwoju – dzięki temu są łatwiejsze w implementacji oraz generują niższe koszty,
• dzięki kompleksowemu wykorzystaniu symulacji zarówno gotowe produkty, jak i sam proces ich rozwoju mogą stać się bardziej efektywne energetycznie, oszczędzające zasoby i przyjazne dla klimatu (idea zrównoważonego rozwoju).

Webinar o MODSIM

Dzięki MODSIM, innowacyjnemu podejściu do symulacji i modelowania w środowisku chmurowym platformy 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes czyni symulację szeroko dostępną dla firm każdej wielkości oraz wszystkich użytkowników pracujących nad poszczególnymi etapami rozwoju danego produktu.

Aby dowiedzieć się więcej o MODSIM, Dassault Systèmes zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze: „Jak symulacje wspierają efektywny rozwój biznesu”. Podczas webinaru eksperci Dassault Systèmes pokażą, jak synergia modelowania i symulacji skraca czas rozwoju produktu, a także przedstawią historie klientów, którzy z powodzeniem zoptymalizowali proces wprowadzania produktów na rynek. Dołącz do webinaru 23 marca w godzinach 10:00 – 10:45, a zarejestruj się już dziś – link do rejestracji tutaj.

Źródło: 3DS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*