„Ciśnienie jest dość wrednym zjawiskiem…” Premiera SOLIDWORKS 2019

SOLIDWORKS 2019 CFHT
Obsługa dużych (naprawdę dużych – ponad 100 000 elementów) złożeń na przykładzie Canadian France Hawaii Telescope... W nowym SOLIDWORKS 2019 to nie problem.

W poniedziałek 24 września br., blisko dwa tygodnie po jej oficjalnym udostępnieniu, miała miejsce wyczekiwana przeze mnie polska premiera najnowszej wersji SOLIDWORKS

Autor: Maciej Stanisławski

Pałac Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie – jako miejsce wydarzenia – pozwolił na połączenie atmosfery przedwojennej stolicy, świata polityki (można było spotkać np. lidera memów w osobie Ryszarda Petru) i najnowszych technologii.
I oczywiście to dla tych ostatnich zorganizowano to spotkanie, na które zaproszono kluczowych publicystów podejmujących szeroko rozumianą tematykę CAD.

„Inspire innovation”
O tym, jak istotny jest dla SOLIDWORKS polski rynek, mogą świadczyć dane, które przytoczył rozpoczynający spotkanie Uwe Burk (Senior Director ECAL DS SOLIDWORKS). W stosunku do minionego roku przybyło ponad 10% licencji i w chwili obecnej w Polsce mamy ponad 43 000 aktywnych licencji (w tym ponad 30 000 edukacyjnych i blisko 5000 komercyjnych). Szczególnie cieszą licencje edukacyjne; jak zauważył Uwe Burk, na rynku pracy daje się odczuć coraz większe zapotrzebowanie na inżynierów – jest ich za mało jak na rosnące potrzeby przemysłu, dopiero nowe wykształcone kadry będą stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania.

sw2019_Uwe Burk
Uwe Burk i „ekosystem” SOLIDWORKS

W skali globalnej SOLIDWORKS liczy sobie ponad 5 800 000 użytkowników (w tym ponad 275 000 firm i ponad 33 000 instytucji akademickich). 285 000 użytkowników może pochwalić się certyfikatami, a ok. 1 300 000 jest aktywnymi członkami społeczności mysolidworks.com. Firmowy profil w popularnym serwisie społecznościowym (FB) zgromadził ponad 1 750 000 fanów.

Industry 4.0 i „Renesans przemysłu”
Dassault Systemes, w ramach „czwartej rewolucji przemysłowej” promuje pojęcie „renesansu przemysłu”. Wskazuje tutaj na analogię, jaką było wynalezienie przez Johannesa Gutenberga ruchomej czcionki odlanej w metalu (i tym samym zrewolucjonizowanie dostępu do informacji przekazywanej już nie w postaci ustnej, ale pisemnej), do współczesnych procesów digitalizacji europejskiego i światowego przemysłu. I rewolucji w sposobie przekazywania informacji projektowej w postaci cyfrowej… – Blisko 90% przedsiębiorstw redefiniuje obecnie swoje procesy produkcyjne, digitalizuje je – wspominał prowadzący spotkanie Uwe. Ale nie chodzi tutaj o samą digitalizację; to nie jest idee fixe istniejące samo dla siebie. Digitalizacja, tworzenie „cyfrowych bliźniaków” itp. ma m.in. umożliwić daleko posuniętą elastyczność przemysłu, możliwość personalizacji produktów, czy wytwarzania naprawdę innowacyjnych rozwiązań, wreszcie – zapewnia asocjatywność między najróżniejszymi obszarami projektowania i produkcji. – Pozwala także na uzyskanie błyskawicznej i rzetelnej informacji zwrotnej od użytkowników – dodaje Uwe Burk. Bez digitalizacji byłoby to niemożliwe – na pewno nie na obecnym poziomie.

CFHT
Możliwości najnowszej wersji SOLIDWORKS 2019 zaprezentował Marcin Sitkiewicz (Technical Manager Polska DS SOLIDWORKS), a uczynił to na przykładzie… prowadzonej właśnie modernizacji „Canadian France Hawaii Telescope” (CFHT) – przebudowy liczącego ponad 100 000 części astronomicznego urządzenia obserwacyjnego, zainstalowanego na Hawajach. Co ciekawe, proces gruntownej przebudowy teleskopu prowadzony jest przy założeniu, że przerwy w jego pracy ograniczane będą do absolutnego minimum.

SW2019 Marcin Sitkiewicz
Marcin Sitkiewicz omawia najważniejsze nowości wersji 2019

Jednym z wyzwań było m.in. stworzenie nie tylko cyfrowego modelu niezwykle skomplikowanego i precyzyjnego urządzenia, ale także zdigitalizowanie dotychczasowej dokumentacji projektowej całej instalacji. Podczas spotkania zaprezentowany został m.in. materiał video, pokazujący – właśnie na cyfrowym modelu CFHT, o ile w stosunku do poprzedniej wersji, wzrosła wydajność SOLIDWORKS 2019 – istotnie robi to wrażenie. Ale nie tylko to. W zasadzie udało się wcielić w życie wszystkie zapowiedzi nowości SOLIDWORKS 2019, które zaprezentowano podczas tegorocznej konferencji #SWW2018.

SOLIDWORKS 2019 CFHT
Obsługa dużych (naprawdę dużych – ponad 100 000 elementów) złożeń na przykładzie Canadian France Hawaii Telescope… W nowym SOLIDWORKS 2019 to nie problem.
GoogleEarth_CFHT
Jeśli ktoś z Państwa chciałby zlokalizować położenie CHFT, to uruchomienie aplikacji Google Earth i kliknięcie na powyższe zdjęcie powinno wystarczyć 🙂

Najlepsze „dziesiątki”
Przyjrzyjmy się zatem razem najciekawszym nowościom i usprawnieniom SOLIDWORKS 2019.
I tak w obszarze projektowania:

1. MODELOWANIE SIATEK
• Łatwe tworzenie złożonych tekstur poprzez konwersję wyglądów 2D na rzeczywistą geometrię 3D.
• Możliwość używania plików siatki tak, jakby były bryłami, dzięki nowej segmentacji siatki.
• Automatyczne tworzenie szkiców 2D na przecięciach geometrii i płaszczyzn przy użyciu polecenia przecinania.

2. NOWE SPOSOBY INTERAKCJI Z SOLIDWORKS
• Obsługa pokrętła z Microsoft Surface Studio.
• Udoskonalenia w zakresie rozpoznawania gestów szkicu, w tym splajnów i szczelin.
• Ulepszone gesty trybu dotykowego – obejmujące kopiowanie, zaznaczanie i przeciąganie oraz blokadę obrotu 3D.
• Spersonalizowane karty okienka zadań.

3. RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA (AR) i WIRTUALNA (VR)
• Uproszczenie drogi z SOLIDWORKS do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej dzięki nowej opcji eksportu
o nazwie Rzeczywistość Poszerzona (XR).
• Pełna obsługa najnowszych typów kart graficznych pozwala na zwiększenie ilości klatek na sekundę.

4. SZYBSZE TWORZENIE I PRACA Z DUŻYMI ZŁOŻENIAMI
• Twórz nowe złożenia w trybie „przeglądania dużego projektu”.
• Większa kontrola i użyteczność w zakresie ochrony własności intelektualnej dzięki ulepszonemu narzędziu Defeature.
• Zapisywanie złożeń jako części wieloobiektowych zapewnia więcej opcji i większą kontrolę.
• Automatyczne blokowanie obrotu łączników z biblioteki Toolbox.

sw2019_defeature
SOLIDWORKS 2019 i narzędzie Defeature „w akcji”

5. SZYBSZA I BEZPROBLEMOWA WSPÓŁPRACA
• Nowe opcje eksportu dla AEC i 3D Interconnect obsługują teraz import IFC.
• Trójwymiarowe adnotowanie części i złożeń (również z obsługą pióra/sterowania dotykowego).
• Animacje można teraz eksportować do formatu .mp4, .flv, .mkv, .png i .jpg.

6. ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI eDRAWINGS
• Wszystkie funkcje pomiarów, zaznaczania i rozstrzelania są teraz dostępne w eDrawings Viewer.
• Obsługa przeglądania nowych plików — JT, Parasolid, NX, ACIS.
• Oprogramowanie eDrawings Professional może teraz zapisywać w formacie HTML 3D w celu udostępniania plików w przeglądarce oraz w rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej.

sw2019_edrawings_CFHT
eDrawings do tej pory nie dysponował możliwościami na takim poziomie…
sw2019_edrawings
Nie tylko wizualizacje, także VR i AR…

7. NOWE, WYDAJNE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA CZĘŚCI
• Częściowe zaokrąglenie i sfazowanie.
• Wykrywanie interferencji w częściach wieloobiektowych.
• Uproszczone wstawianie części z określoną konfiguracją.
• Połączone parametry materiałów i arkusza blachy dla blach.

sw2019_narzedzia
Narzędzia do częściowego zaokrąglania i fazowania, zgodnie z zapowiedzią, znalazły się w SOLIDWORKS 2019

8. WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ I KONTROLA RYSUNKÓW
• Widoki usuniętych sekcji umożliwiają wyświetlanie rozcięć modelu w wybranych lokalizacjach.
• Wskaźnik postępu otwierania rysunku.
• Edycja grubości granicy komórek.
• Niestandardowe znaczniki tabel otworów, numery i kolejności.

9. ADNOTACJE 3D DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA
• Narzędzie DimXpert Wymiarów nazywa się teraz MBD Dimension.
• MBD Dimension dostępne jest dla złożeń w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji Standard i powyżej.
• Przenoszenie adnotacji ze źródła do części wyprowadzonych i odbitych w lustrze.
• Notatki, tabele i linie tabel gięcia arkusza blach w MBD.

10. WYDAJNIEJSZE TWORZENIE KONSTRUKCJI SPAWANYCH
• Łatwe pozycjonowanie szkicu profilu konstrukcji spawanej.
• Udoskonalenia wykończenia narożników.
• Wieloedycyjne profile konstrukcyjne.

sw2019_weldment
SOLIDWORKS 2019 umożliwia wydajniejszą pracę z konstrukcjami spawanymi…

W obszarze symulacji:
1. OPTYMALIZACJA TOPOLOGII
• Nowe powiązania naprężeń i częstotliwości zapewniające optymalną sztywność i wytrzymałość części.

2. ULEPSZONE ZŁĄCZE SWORZNIOWE W BADANIU NIELINIOWYM
• Wyższa dokładność w zakresie nieliniowej analizy z wykorzystaniem połączeń części typu sworzeń-zawleczka.

3. ULEPSZONE POŁĄCZENIE Z PLATFORMĄ 3DEXPERIENCE
• Możliwość m.in. ponownego wykorzystania danych z oprogramowania SOLIDWORKS w programie SIMULIA na platformie 3DEXPERIENCE.

4. PONOWNE WYKORZYSTANIE ZŁĄCZY/ZESTAWÓW KONTAKTOWYCH W NIELINIOWYCH BADANIACH DYNAMICZNYCH
• Łatwe ponowne wykorzystywanie danych z SOLIDWORKS Simulation z innych badań w ramach nieliniowych badań dynamicznych.

5. UDOSKONALONE NARZĘDZIA DO PREZENTACJI WYNIKÓW
• Flow Simulation 2019 dostarcza szerszy zakres wyników, a także opcji z zakresu symulacji przepływu.

sw2019_simulation
Flow Simulation 2019

6. EKSPLORATOR KOMPONENTÓW
• Łatwe tworzenie, wyszukiwanie i edytowanie wartości grup dla komponentów elektronicznych w oprogramowaniu Flow Simulation.

7. ULEPSZONE USTAWIENIA SOLIDWORKS PLASTICS
• Praca bezpośrednio na oryginalnej geometrii modelu w SOLIDWORKS Plastics pozwala na jej wykorzystanie przy definiowaniu warunków analiz lub konfiguracji analiz.

8. ROZPROSZONE ZŁĄCZKI
• Lepsze przenoszenie obciążeń i przemieszczeń między komponentami połączonymi za pomocą zestawu kontaktowego wiązanego do symulacji strukturalnej.

9. UDOSKONALONE OBLICZANIE PROMIENIOWANIA
• Strumień promieniowania można obecnie obliczyć w badaniach obejmujących ciała półprzezroczyste.

10. POPRAWA WYDAJNOŚCI SOLVERÓW
• W przypadku badań symulacji strukturalnych obejmujących wiele przypadków obciążeń udoskonalono solvery pod kątem ich stabilności i dokładności.

Z innych obszarów moją szczególną uwagę zwróciły:

UDOSKONALENIE PRACY NA SIATKACH
(które przyspiesza wykorzystanie inżynierii wstecznej, optymalizacji topologii i druku 3D)
• Łatwe tworzenie złożonych tekstur poprzez konwersję wyglądów 2D na rzeczywistą geometrię 3D.
• Możliwość użycia plików siatki tak, jakby były bryłami, przy użyciu nowej segmentacji siatki.
• Automatyczne tworzenie szkiców 2D na przecięciach geometrii i płaszczyzn przy użyciu polecenia rozcinania.

SOLIDWORKS CAM/MACHINIST
• Wolniejsza obróbka narożników i posuw łuku umożliwiają spowolnienie podczas zbliżania się do ostrych narożników i łuków.
• Tworzenie specyficznych dla danej maszyny strategii obróbki.
• Ulepszona obsługa trzpieni stożkowych i innych parametrów.

sw2019_CAM
SOLIDWORKS CAM

WIZUALIZACJA I RENDEROWANIE
• Funkcja Denoiser — wykorzystuje sztuczną inteligencję do odszyfrowywania i eliminacji szumów z renderowań.
• Zintegrowany silnik fizyki i symulator jazdy pojazdu zapewniający szybszą konfigurację i przegląd projektów w czasie rzeczywistym.
• Ulepszone funkcje kalkomanii i wsparcie dla kalkomanii wideo.

sw2019_fotorender
Usprawniono narzędzia do renderingu, wizualizacji i animacji…

I z pewnością rosnące znaczenie platformy Marketplace/Make, czyli…
• produkcja na żądanie we wszystkich procesach produkcyjnych,
• składanie zamówień, komunikacja i współpraca z wiodącymi producentami na całym świecie,
• bezproblemowa integracja SOLIDWORKS z ulubionymi producentami.
(Zainteresowanych pełnym spektrum możliwości SOLIDWORKS 2019 odsyłam tutaj.)

„Ciśnienie jest dość wrednym zjawiskiem…
… i dąży do wyrównania” – ten fragment wypowiedzi Witolda Przewodka, konstruktora firmy Deante (polskiego producenta armatury kuchennej i wielu innych artykułów sanitarnych) szczególnie przypadł mi do gustu. Ostatnią częścią prezentacji było bowiem polskie „case study” („studium przypadku” brzmi może i bardziej swojsko, ale jakoś mniej zgrabnie); projektant Michał Łój i konstruktor Witold Przewodek podzielili się przed audytorium swoim doświadczeniem zarówno z pracy w branży, jak i praktycznym stosowaniem narzędzi SOLIDWORKS. Firma Deante od ponad 8 lat z powodzeniem wykorzystuje oprogramowanie SOLIDWORKS do projektowania i analiz swoich produktów. Prezenterzy zastrzegli jednak, że nawet wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania SOLIDWORKS Simulation nie wyklucza – przynajmniej w Deante – konieczności przeprowadzenia testów na fizycznych prototypach. Czyżby „casus” ciśnienia?

sw2019_Deante
Prezentacja firmy Deante. Po niej tylko sesja Q&A i… to by było na tyle 🙂

Liczę na to, że uda mi się zdobyć licencję studencką SOLIDWORKS 2019 dla mojego syna – a wtedy do tematu nowych możliwości i funkcjonalności postaram się powracać regularnie.

(ms)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*