Niniejszy dokument (tzw. „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osób odwiedzających stronę internetową „www.cadblog.pl” lub odpowiednio wyrażających zgodę (lub zgody) na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Graficzne Stanisławski (wydawcę CADblog.pl) z siedzibą przy ulicy Pilickiej 22, 02-613 Warszawa, zwanego dalej jako „CADblog.pl”

1. Cookies
Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze stroną www.cadblog.pl. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Państwa danych osobowych ani skontaktowania się z Państwem za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zapis cookies nie umożliwia zespołowi CADblog.pl ani osobom postronnym dostępu do Państwa prywatnych urządzeń.

Na www.cadblog.pl wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:
• Cookies techniczne – umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu i pozwalają na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze strony www.cadblog.pl,
• Cookies do badań oglądalności – umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób strona jest przeglądana, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
• Google Analytics – to e-narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać www.cadblog.pl pod kątem potrzeb osób odwiedzających. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące na www.cadblog.pl bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy dana osoba była już kiedyś na www.cadblog.pl, czy też. np. z jakiej witryny nastąpiło przekierowanie na naszą stronę. Zasady funkcjonowania Google Analytics opisane są szczegółowo tutaj,
• Cookies social plug-ins – związane z możliwymi interakcjami z serwisami społecznościowymi, jak Twitter i Facebook; przejście na stronę wybranych social media powoduje, że przekazywane są dane – informacje, które mogą być później wykorzystywane w przypadku prowadzonej przez nas kampanii w danym serwisie social media.

Nie wykorzystujemy tzw. „cookies funkcyjnych”.

Wyłączenie obsługi cookies
Za pomocą ustawień przeglądarki decydują Państwo o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcą Państwo, aby cookies były przetwarzane, można wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce) lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki).
Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania się Strony, nie powoduje jednak braku możliwości przeglądania zawartych na niej treści. Po wyłączeniu cookies niektóre funkcjonalności (np. możliwość udostępniania postów na serwisach społecznościowych, wstawiania znaczników „polubień” etc.) będą niedostępne.

2. Dane osobowe
CADblog.pl jest administratorem danych, które przetwarzane są za pomocą strony www.cadblog.pl. Każda osoba, której wspomniane dane dotyczą, ma bezwzględne prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Sposoby przetwarzania danych
• Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, pobranie e-wydania z nowego serwisu, przekazanie wizytówki podczas targów, kontakt drogą mailową/telefoniczną z redakcją etc.) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką Prywatności i wewnętrznymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania,
• w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
• w zakresie i celu niezbędnym do otrzymywania informacji handlowych dla osób, które wyraziły wolę na ich otrzymywanie,
• zakres wykorzystywanych przez CADblog.pl danych obejmuje głównie adres e-mail (na potrzeby newslettera i przekazywania informacji handlowych), a w niektórych przypadkach imię i nazwisko, ew. nr telefonu, lokalizację.

W jaki sposób cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, otrzymywanie newslettera/informacji handlowych etc., prosimy o wysłanie e-maila na adres: redakcja@cadblog.pl
Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy przesyłać żadnych informacji zgodnie z zakresem cofniętej zgody. Mamy jednak prawo pozostawić informację, kiedy wyrażona została zgoda oraz kiedy została ona cofnięta (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Pozostawiamy sobie także prawo do zapytania o powód cofnięcia zgody (będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi, co pomoże Nam w przyszłości ulepszać naszą komunikację).

Powierzanie danych
Otrzymanych danych osobowych nie powierzamy do przetwarzania innym podmiotom.

Udostępnianie danych
Możemy udostępniać dane osobowe upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności przez ten organ lub podmioty. Nie może to jednak stanowić naruszenia prywatności lub ochrony danych. Państwa dane traktowane są jako poufne.

3. Częstotliwość wysyłanych informacji
Dane nie będące danymi osobowymi, a zawierające dane o sposobie użytkowania strony www.cadblog.pl są przetwarzane przez cały czas korzystania ze strony, do czasu usunięcia cookies lub tzw. wyczyszczenia pamięci przeglądarki.

W przypadku, jeżeli została wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera/informacji handlowych, będą one wysyłane zgodnie z wyrażoną zgodą, aż do czasu cofnięcia zgody. Częstotliwość wysyłania komunikatów może być różna i zależeć od aktualnych nowości na stronie, ofert podmiotów współpracujących z CADblog.pl – w tym w szczególności najbardziej pasujących do potrzeb/oczekiwań osób, która wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Z poważaniem
Maciej Stanisławski

Warszawa, dn. 25.05.2018 r. (zaktualizowano 17.01.2019 r.)