Portal korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Poznaj politykę prywatności CADblog.pl Więcej >>>
Przejdź do strony | Opuść serwis X

Poznaj ZWNesting

newsletter CADblog.pl


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 2018

nr (25-26) 2017/2018
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu

nowe e-wydanie w przygotowaniu


Wydania archiwalne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog nr 1-2/2015 polskie motocykle

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog e-zine 1/2014 Oru Kayak

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj


>>  Strona główna  |  Aktualności  |  CAD blog  |  Solid Edge blog  |  SOLIDWORKS blogHistoria CAD  |  Sprzętowo  |  W numerze  |  Archiwum  <<

Nowy SpaceMouse Compact

Środa, 26.09.2018 r.

„Ciśnienie jest dość wrednym zjawiskiem...”
Premiera SOLIDWORKS 2019

W poniedziałek 24 września br., blisko dwa tygodnie po jej oficjalnym udostępnieniu, miała miejsce wyczekiwana przeze mnie polska premiera najnowszej wersji SOLIDWORKS

Maciej Stanisławski

Pałac Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie – jako miejsce wydarzenia – pozwolił na połączenie atmosfery przedwojennej stolicy, świata polityki (można było spotkać np. lidera memów w osobie Ryszarda Petru) i najnowszych technologii.
I oczywiście to dla tych ostatnich zorganizowano to spotkanie, na które zaproszono kluczowych publicystów podejmujących szeroko rozumianą tematykę CAD.

„Inspire innovation”
O tym, jak istotny jest dla SOLIDWORKS polski rynek, mogą świadczyć dane, które przytoczył rozpoczynający spotkanie Uwe Burk (Senior Director ECAL DS SOLIDWORKS). W stosunku do minionego roku przybyło ponad 10% licencji i w chwili obecnej w Polsce mamy ponad 43 000 aktywnych licencji (w tym ponad 30 000 edukacyjnych i blisko 5000 komercyjnych). Szczególnie cieszą licencje edukacyjne; jak zauważył Uwe Burk, na rynku pracy daje się odczuć coraz większe zapotrzebowanie na inżynierów – jest ich za mało jak na rosnące potrzeby przemysłu, dopiero nowe wykształcone kadry będą stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania.

 

 Uwe Burk i „ekosystem” SOLIDWORKS

 

W skali globalnej SOLIDWORKS liczy sobie ponad 5 800 000 użytkowników (w tym ponad 275 000 firm i ponad 33 000 instytucji akademickich). 285 000 użytkowników może pochwalić się certyfikatami, a ok. 1 300 000 jest aktywnymi członkami społeczności mysolidworks.com. Firmowy profil w popularnym serwisie społecznościowym (FB) zgromadził ponad 1 750 000 fanów.

Industry 4.0 i „Renesans przemysłu”
Dassault Systemes, w ramach „czwartej rewolucji przemysłowej” promuje pojęcie „renesansu przemysłu”. Wskazuje tutaj na analogię, jaką było wynalezienie przez Johannesa Gutenberga ruchomej czcionki odlanej w metalu (i tym samym zrewolucjonizowanie dostępu do informacji przekazywanej już nie w postaci ustnej, ale pisemnej), do współczesnych procesów digitalizacji europejskiego i światowego przemysłu. I rewolucji w sposobie przekazywania informacji projektowej w postaci cyfrowej... – Blisko 90% przedsiębiorstw redefiniuje obecnie swoje procesy produkcyjne, digitalizuje je – wspominał prowadzący spotkanie Uwe. Ale nie chodzi tutaj o samą digitalizację; to nie jest idee fixe istniejące samo dla siebie. Digitalizacja, tworzenie „cyfrowych bliźniaków” itp. ma m.in. umożliwić daleko posuniętą elastyczność przemysłu, możliwość personalizacji produktów, czy wytwarzania naprawdę innowacyjnych rozwiązań, wreszcie – zapewnia asocjatywność między najróżniejszymi obszarami projektowania i produkcji. – Pozwala także na uzyskanie błyskawicznej i rzetelnej informacji zwrotnej od użytkowników – dodaje Uwe Burk. Bez digitalizacji byłoby to niemożliwe – na pewno nie na obecnym poziomie.

CFHT
Możliwości najnowszej wersji SOLDIWORKS 2019 zaprezentował Marcin Sitkiewicz (Technical Manager Polska DS SOLIDWORKS), a uczynił to na przykładzie... prowadzonej właśnie modernizacji „Canadian France Hawaii Telescope” (CFHT) – przebudowy liczącego ponad 100 000 części astronomicznego urządzenia obserwacyjnego, zainstalowanego na Hawajach. Co ciekawe, proces gruntownej przebudowy teleskopu prowadzony jest przy założeniu, że przerwy w jego pracy ograniczane będą do absolutnego minimum.

 

Marcin Sitkiewicz omawia najważniejsze nowości wersji 2019

 


Jednym z wyzwań było m.in. stworzenie nie tylko cyfrowego modelu niezwykle skomplikowanego i precyzyjnego urządzenia, ale także zdigitalizowanie dotychczasowej dokumentacji projektowej całej instalacji. Podczas spotkania zaprezentowany został m.in. materiał video, pokazujący – właśnie na cyfrowym modelu CFHT, o ile w stosunku do poprzedniej wersji, wzrosła wydajność SOLIDWORKS 2019 – istotnie robi to wrażenie. Ale nie tylko to. W zasadzie udało się wcielić w życie wszystkie zapowiedzi nowości SOLIDWORKS 2019, które zaprezentowano podczas tegorocznej konferencji #SWW2018.

 

Obsługa dużych (naprawdę dużych – ponad 100 000 elementów) złożeń na przykładzie Canadian France Hawaii Telescope...
W nowym SOLIDWORKS 2019 to nie problem.

 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zlokalizować położenie CHFT, to uruchomienie aplikacji Google Earth
i kliknięcie na powyższe zdjęcie powinno wystarczyć :)

 

Najlepsze „dziesiątki”
Przyjrzyjmy się zatem razem najciekawszym nowościom i usprawnieniom SOLIDWORKS 2019.

I tak w obszarze projektowania:

1. MODELOWANIE SIATEK
• Łatwe tworzenie złożonych tekstur poprzez konwersję wyglądów 2D na rzeczywistą geometrię 3D.
• Możliwość używania plików siatki tak, jakby były bryłami, dzięki nowej segmentacji siatki.
• Automatyczne tworzenie szkiców 2D na przecięciach geometrii i płaszczyzn przy użyciu polecenia przecinania.

2. NOWE SPOSOBY INTERAKCJI Z SOLIDWORKS
• Obsługa pokrętła z Microsoft Surface Studio.
• Udoskonalenia w zakresie rozpoznawania gestów szkicu, w tym splajnów i szczelin.
• Ulepszone gesty trybu dotykowego – obejmujące kopiowanie, zaznaczanie i przeciąganie oraz blokadę obrotu 3D.
• Spersonalizowane karty okienka zadań.

3. RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA (AR) i WIRTUALNA (VR)
• Uproszczenie drogi z SOLIDWORKS do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej dzięki nowej opcji eksportu
o nazwie Rzeczywistość Poszerzona (XR).
• Pełna obsługa najnowszych typów kart graficznych pozwala na zwiększenie ilości klatek na sekundę.

4. SZYBSZE TWORZENIE I PRACA Z DUŻYMI ZŁOŻENIAMI
• Twórz nowe złożenia w trybie „przeglądania dużego projektu”.
• Większa kontrola i użyteczność w zakresie ochrony własności intelektualnej dzięki ulepszonemu narzędziu Defeature.
• Zapisywanie złożeń jako części wieloobiektowych zapewnia więcej opcji i większą kontrolę.
• Automatyczne blokowanie obrotu łączników z biblioteki Toolbox.

 

SOLIDWORKS 2019 i narzędzie Defeature „w akcji”

 

5. SZYBSZA I BEZPROBLEMOWA WSPÓŁPRACA
• Nowe opcje eksportu dla AEC i 3D Interconnect obsługują teraz import IFC.
• Trójwymiarowe adnotowanie części i złożeń (również z obsługą pióra/sterowania dotykowego).
• Animacje można teraz eksportować do formatu .mp4, .flv, .mkv, .png i .jpg.

6. ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI eDRAWINGS
• Wszystkie funkcje pomiarów, zaznaczania i rozstrzelania są teraz dostępne w eDrawings Viewer.
• Obsługa przeglądania nowych plików — JT, Parasolid, NX, ACIS.
• Oprogramowanie eDrawings Professional może teraz zapisywać w formacie HTML 3D w celu udostępniania plików w przeglądarce oraz w rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej.

 

eDrawings do tej pory nie dysponował możliwościami na takim poziomie...

Nie tylko wizualizacje, także VR i AR...

 

7. NOWE, WYDAJNE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA CZĘŚCI
• Częściowe zaokrąglenie i sfazowanie.
• Wykrywanie interferencji w częściach wieloobiektowych.
• Uproszczone wstawianie części z określoną konfiguracją.
• Połączone parametry materiałów i arkusza blachy dla blach.

 

Narzędzia do częściowego zaokrąglania i fazowania, zgodnie z zapowiedzią, znalazły się w SOLIDWORKS 2019

 

8. WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ I KONTROLA RYSUNKÓW
• Widoki usuniętych sekcji umożliwiają wyświetlanie rozcięć modelu w wybranych lokalizacjach.
• Wskaźnik postępu otwierania rysunku.
• Edycja grubości granicy komórek.
• Niestandardowe znaczniki tabel otworów, numery i kolejności.

9. ADNOTACJE 3D DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA
• Narzędzie DimXpert Wymiarów nazywa się teraz MBD Dimension.
• MBD Dimension dostępne jest dla złożeń w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji Standard i powyżej.
• Przenoszenie adnotacji ze źródła do części wyprowadzonych i odbitych w lustrze.
• Notatki, tabele i linie tabel gięcia arkusza blach w MBD.

10. WYDAJNIEJSZE TWORZENIE KONSTRUKCJI SPAWANYCH
• Łatwe pozycjonowanie szkicu profilu konstrukcji spawanej.
• Udoskonalenia wykończenia narożników.
• Wieloedycyjne profile konstrukcyjne.

 

SOLIDWORKS 2019 umożliwia wydajniejszą pracę z konstrukcjami spawanymi...

 

W obszarze symulacji:

1. OPTYMALIZACJA TOPOLOGII
• Nowe powiązania naprężeń i częstotliwości zapewniające optymalną sztywność i wytrzymałość części.

2. ULEPSZONE ZŁĄCZE SWORZNIOWE W BADANIU NIELINIOWYM
• Wyższa dokładność w zakresie nieliniowej analizy z wykorzystaniem połączeń części typu sworzeń-zawleczka.

3. ULEPSZONE POŁĄCZENIE Z PLATFORMĄ 3DEXPERIENCE
• Możliwość m.in. ponownego wykorzystania danych z oprogramowania SOLIDWORKS w programie SIMULIA na platformie 3DEXPERIENCE.

4. PONOWNE WYKORZYSTANIE ZŁĄCZY/ZESTAWÓW KONTAKTOWYCH W NIELINIOWYCH BADANIACH DYNAMICZNYCH
• Łatwe ponowne wykorzystywanie danych z SOLIDWORKS Simulation z innych badań w ramach nieliniowych badań dynamicznych.

5. UDOSKONALONE NARZĘDZIA DO PREZENTACJI WYNIKÓW
• Flow Simulation 2019 dostarcza szerszy zakres wyników, a także opcji z zakresu symulacji przepływu.

 

Flow Simulation 2019

 

6. EKSPLORATOR KOMPONENTÓW
• Łatwe tworzenie, wyszukiwanie i edytowanie wartości grup dla komponentów elektronicznych w oprogramowaniu Flow Simulation.

7. ULEPSZONE USTAWIENIA SOLIDWORKS PLASTICS
• Praca bezpośrednio na oryginalnej geometrii modelu w SOLIDWORKS Plastics pozwala na jej wykorzystanie przy definiowaniu warunków analiz lub konfiguracji analiz.

8. ROZPROSZONE ZŁĄCZKI
• Lepsze przenoszenie obciążeń i przemieszczeń między komponentami połączonymi za pomocą zestawu kontaktowego wiązanego do symulacji strukturalnej.

9. UDOSKONALONE OBLICZANIE PROMIENIOWANIA
• Strumień promieniowania można obecnie obliczyć w badaniach obejmujących ciała półprzezroczyste.

10. POPRAWA WYDAJNOŚCI SOLVERÓW
• W przypadku badań symulacji strukturalnych obejmujących wiele przypadków obciążeń udoskonalono solvery pod kątem ich stabilności i dokładności.

Z innych obszarów moją szczególną uwagę zwróciły:

UDOSKONALENIE PRACY NA SIATKACH
(które przyspiesza wykorzystanie inżynierii wstecznej, optymalizacji topologii i druku 3D)

• Łatwe tworzenie złożonych tekstur poprzez konwersję wyglądów 2D na rzeczywistą geometrię 3D.
• Możliwość użycia plików siatki tak, jakby były bryłami, przy użyciu nowej segmentacji siatki.
• Automatyczne tworzenie szkiców 2D na przecięciach geometrii i płaszczyzn przy użyciu polecenia rozcinania.

SOLIDWORKS CAM/MACHINIST
• Wolniejsza obróbka narożników i posuw łuku umożliwiają spowolnienie podczas zbliżania się do ostrych narożników i łuków.
• Tworzenie specyficznych dla danej maszyny strategii obróbki.
• Ulepszona obsługa trzpieni stożkowych i innych parametrów.

 

SOLIDWORKS CAM

 

WIZUALIZACJA I RENDEROWANIE
• Funkcja Denoiser — wykorzystuje sztuczną inteligencję do odszyfrowywania i eliminacji szumów z renderowań.
• Zintegrowany silnik fizyki i symulator jazdy pojazdu zapewniający szybszą konfigurację i przegląd projektów w czasie rzeczywistym.
• Ulepszone funkcje kalkomanii i wsparcie dla kalkomanii wideo.

 

Usprawniono narzędzia do renderingu, wizualizacji i animacji...

 

I z pewnością rosnące znaczenie platformy Marketplace/Make, czyli...
• produkcja na żądanie we wszystkich procesach produkcyjnych,
• składanie zamówień, komunikacja i współpraca z wiodącymi producentami na całym świecie,
• bezproblemowa integracja SOLIDWORKS z ulubionymi producentami.
(Zainteresowanych pełnym spektrum możliwości SOLIDWORKS 2019 odsyłam tutaj.)

„Ciśnienie jest dość wrednym zjawiskiem...
... i dąży do wyrównania” – ten fragment wypowiedzi Witolda Przewodka, konstruktora firmy Deante (polskiego producenta armatury kuchennej i wielu innych artykułów sanitarnych) szczególnie przypadł mi do gustu. Ostatnią częścią prezentacji było bowiem polskie „case study” („studium przypadku” brzmi może i bardziej swojsko, ale jakoś mniej zgrabnie); projektant Michał Łój i konstruktor Witold Przewodek podzielili się przed audytorium swoim doświadczeniem zarówno z pracy w branży, jak i praktycznym stosowaniem narzędzi SOLIDWORKS. Firma Deante od ponad 8 lat z powodzeniem wykorzystuje oprogramowanie SOLIDWORKS do projektowania i analiz swoich produktów. Prezenterzy zastrzegli jednak, że nawet wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania SOLIDWORKS Simulation nie wyklucza – przynajmniej w Deante – konieczności przeprowadzenia testów na fizycznych prototypach. Czyżby „casus” ciśnienia?

 

Prezentacja firmy Deante. Po niej tylko sesja Q&A i... to by było na tyle :)

 

Liczę na to, że uda mi się zdobyć licencję studencką SOLIDWORKS 2019 dla mojego syna – a wtedy do tematu nowych możliwości i funkcjonalności postaram się powracać regularnie.

(ms)

| strona główna | „Top 10” in SOLIDWORKS 2019 CAD (PDF) | „Top 10” in SOLIDWORKS 2019 Simulation (PDF) | „Top 10” in SOLIDWORKS 2019 PDM (PDF)

 

 


CAMdivision zaprasza Plastinvent 2018


Blog monitorowany przez:

| reklama 2018 | redakcja | dane kontaktowe |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy
Ns Rej. Pr. 244/09 z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934 • nr ISSN 2083-3032 (wydanie papierowe) • nr ISSN 2083-3148 (wydanie on-line)