| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


| strona główna SolidEdgeBlog.pl | odcinki Strefy Solid Edge dostępne tutaj: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Czwartek, 22.09.2011 r.

Od szkicu 2D do modelu 3D

Solid Edge z technologią synchroniczną zrewolucjonizował podejście i sposób, w jaki inżynierowie i designerzy posługują się systemami CAD, eliminując ograniczenia związane z modelowaniem parametrycznym opartym na historii operacji. Solid Edge pozwolił także na redefinicję pojęcia „łatwości użycia” – chociażby poprzez wprowadzenie narzędzia w postaci „koła sterowego”

Autor: Michael Brown

Użytkownik może w prosty sposób tworzyć modele 3D na bazie szkiców, lub modyfikować istniejące modele 3D albo złożenia – właśnie z pomocą koła sterowego. A jest ono jednym z elementów technologii synchronicznej, który postaram się Państwu w kilku zdaniach przybliżyć.

Zacznijmy od zmiany szkiców 2D na modele 3D. Użyjemy narzędzi szkicowania do narysowania zamkniętego obszaru (np. koła albo kwadratu). Następnie, zaznaczamy nasz obszar i od razu pojawi się koło sterowe. Wystarczy zaznaczyć i „pociągnąć” strzałkę, aby wyciągnąć nasz płaski szkic do modelu 3D (rys. 1.).


Rys. 1 i 2. Wyciągniecie i tworzenie bryły obrotowej za pomocą koła sterowego w Solid Edge ST 4

Aby utworzyć bryłę obrotową ze szkicu, przeciągamy kulkę koła sterowego na jakikolwiek linearny element szkicu, a następnie przeciągamy torus koła sterowego – powstaje bryła obrotowa (rys. 2.). Ta sama metoda może być użyta w celu konwersji zaimportowanych rysunków 2D do modeli 3D. Użytkownik może także wyciągać lub obracać wiele obszarów, zaznaczając je z wciśniętym jednocześnie klawiszem Shift lub Ctrl (Shift + kliknięcie myszą, etc.).

Podobnie w przypadku nie tylko tworzenia modeli 3D z rysunków płaskich, co modyfikowania istniejących modeli 3D, zaimportowanych lub utworzonych w środowisku Solid Edge ST. Otwieramy nowy element (np. „Frame3.par”, który znajdziemy w folderze SolidEdge ST4\Training folder – jest on wdzięcznym elementem do ćwiczeń), wybieramy/zaznaczamy jedną z płaszczyzn/powierzchni. Oczywiście pojawi się koło sterowe. Przeciągamy strzałkę, by przesunąć powierzchnię (rys. 3.) albo wprowadzamy wartość liczbową w pojawiającym się okienku.

 


Rys. 3 i 4. Modyfikowanie geometrii istniejącego modelu 3D
za pomocą koła sterowego w Solid Edge ST 4

Powierzchnie mogą być także obracane, podobnie jak w przypadku opisu tworzenia brył obrotowych ze szkicu (rys. 4.).
Koło sterowe może także przydać się podczas manipulowania częściami w złożeniach. W środowisku złożenia, wystarczy kliknąć na pojedynczym komponencie, a pojawi się koło sterowe, umożliwiające przesuwanie lub obracanie zaznaczonego elementu/części.
Przyciśnięcie klawisza Ctrl przed kliknięciem osi koła sterowego pozwala na powielenie części (wykonanie duplikatu).
Korzystając z technologii synchronicznej, możemy szybko, elastycznie edytować nasze modele, nie dysponując nawet wiedzą o tym, w jaki sposób zostały one wcześniej zaprojektowane... (...)

(MB)
Mike Brown jest dyrektorem programu akademickiego Solid Edge

Źródło: Siemens PLM Software

 


| strona główna SolidEdgeBlog.pl | odcinki Strefy Solid Edge dostępne tutaj: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


 
Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934