Portal korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Poznaj politykę prywatności CADblog.pl Więcej >>>
Przejdź do strony | Opuść serwis X

Poznaj ZWNesting

newsletter CADblog.pl


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 2018

nr (25-26) 2017/2018
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu

nowe e-wydanie w przygotowaniu


Wydania archiwalne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog nr 1-2/2015 polskie motocykle

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog e-zine 1/2014 Oru Kayak

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj


>>  Strona główna  |  Aktualności  |  CAD blog  |  Solid Edge blog  |  SOLIDWORKS blogHistoria CAD  |  Sprzętowo  |  W numerze  |  Archiwum  <<

Nowy SpaceMouse Compact

Poniedziałek, 26.11.2018 r.

ZW3D CAD/CAM 2019 – nowe możliwości programu

W nowej wersji ZW3D CAD/CAM 2019 wprowadzono szereg zmian poprawiających wydajność  i rozszerzających funkcjonalność już istniejących operacji. Nowa wersja programu zapewnia duży wzrost szybkości wykonywania operacji, co jest szczególnie widoczne przy skomplikowanych kształtach i dużych złożeniach...

Pojawiła się też wcześniej nie istniejąca opcja umożliwiająca tworzenie elastycznych podzespołów, co zapewnia bardziej intuicyjne projektowanie. Ulepszeniom zostały poddane tabele 3D BOM, biblioteka części, projektowanie form oraz elektrod. Zostały rozszerzone opcje tworzenia dokumentacji 2D – między innymi wymiar symetryczny, czy nowy menedżer stylów. Drzewko historii także zostało poddane zmianom, a program umożliwia grupowanie operacji. Pozwala to na łatwiejsze edytowanie operacji, a także polepsza przejrzystość.

Zwiększanie wydajności pracy
Wydajność przy wyświetlaniu, obliczaniu oraz zaznaczaniu elementów jest oczywiście większa, niż w przypadku wersji 2018. Korzyści można zauważyć, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi kształtami i dużymi złożeniami.

 

Porównanie wydajności wykonane przy użyciu polecenia Kopiuj. Wynik kopiowania ma 4480 kształtów i 98560 powierzchni...

 

Definiowanie przez użytkownika własnych operacji
ZW3D 2019 umożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie własnych operacji, poprzez definiowanie ich we własnych bibliotekach. Wszystkie te operacje można znaleźć w nowej przeglądarce biblioteki. Dzięki temu istnieje możliwość zmniejszania powtarzania operacji, co upraszcza historię oraz poprawia przejrzystość projektowania.

Elastyczne złożenie
Domyślnie utworzony podzespół jest sztywny w Złożeniu, ale można go przekształcić w elastyczne złożenie, gdzie wszystkie poszczególne komponenty mogą poruszać się w ramach wcześniej zdefiniowanych wiązań.

 

 

Umożliwia to łatwiejsze sprawdzenie ruchu całego złożenia. Projekt montażu złożenia w programie jest bardziej intuicyjny.

Nowa biblioteka części
ZW3D 2019 umożliwia dodawanie nowych części do biblioteki, co zapewnia łatwy dostęp i ponowne użycie biblioteki części. Parametry można pobierać z Excela lub konfigurować w ZW3D.

Szkic 2D
ZW3D 2019 wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń w arkuszach 2D, w tym m.in.:

 


• auto wymiary,
• wymiary symetryczne,
• ukrywanie komponentów złożenia,
• edycja atrybutów symbolu wykończenia powierzchni,
• zoptymalizowany menadżer stylu.

 

 

Projektowanie form
W wersji 2019 zostało dodanych wiele usprawnień przy projektowaniu form, między innymi:
• bardziej przejrzysty i stabilny kreator do tworzenia matrycy i stempla,
• nowa definicja podziału,
• więcej metod automatycznego tworzenia powierzchni podziału.

 

 

Zoptymalizowane narzędzie do tworzenia elektrody
Narzędzie do tworzenia elektrod zostało zoptymalizowane do wydajniejszej pracy poprzez:
• tryb do tworzenia półproduktów narzędzi opartych na kształcie lub złożeniu,
• możliwość dostosowywania szablonów,
• zoptymalizowaną adnotację wymiarów na rysunku,
• więcej predefiniowanych parametrów elektrody, takich jak zaokrąglenie wartości wymiaru,
• dodatkowe opcje konfiguracji rysunków.

Inne usprawnienia CAD
Zostały także dodane nowe funkcje poprawiające szybkość pracy, przejrzystość projektu oraz obsługę importu nowych formatów, np.:
• szkic wewnętrzny – opcja ta pozwala na przyporządkowanie szkicu do operacji,
• nowy translator – zdolność do importu rysunków 2D z programów SOLIDWORKS i CATIA,
• nowe polecenia, takie jak Analiza podcięć czy Analiza wysokości,
• Szyk/Lustro tworzy nowe elementy wraz z Wiązaniami.

Źródło: 3D Master

| strona główna |

 

 


CAMdivision największy partner Siemens

Blog monitorowany przez:

| reklama 2018 | redakcja | dane kontaktowe |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy
Ns Rej. Pr. 244/09 z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934 • nr ISSN 2083-3032 (wydanie papierowe) • nr ISSN 2083-3148 (wydanie on-line)