Portal korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Poznaj politykę prywatności CADblog.pl Więcej >>>
Przejdź do strony | Opuść serwis X

We are CAMdivision

newsletter CADblog.pl


Wydanie aktualne

nr (25-26) 2017/2018
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu


Wydania archiwalne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog nr 1-2/2015 polskie motocykle

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog e-zine 1/2014 Oru Kayak

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj


>>  Strona główna  |  Aktualności  |  CAD blog  |  Solid Edge blog  |  SOLIDWORKS blogHistoria CAD  |  Sprzętowo  |  W numerze  |  Archiwum  <<

Nowy SpaceMouse Compact

Poniedziałek, 25.06.2018 r.

Rapid Mold, czyli... gotowa konfiguracja NX Mold Wizard

Na polskim rynku jest obecnie dostępnych kilkanaście programów wspomagających pracę inżynierską w zakresie tworzenia modeli przestrzennych (3D). Większość systemów umożliwia standardowe tworzenie konstrukcji, bez wykorzystania autoryzacji pewnych powtarzalnych procesów. Doskonałym przykładem takich konstrukcji są formy wtryskowe...

W przypadku tego rodzaju narzędzi tylko nieliczne systemy zawierają specjalistyczne moduły przyspieszające pracę. Do nich należy m.in. NX, który dzięki poleceniom występującym w module NX Mold Wizard skraca o połowę czas wykonywania narzędzi, w porównaniu z tradycyjnym modelowaniem. Dzieje się tak dlatego, że Mold Wizard automatyzuje większość prac konstrukcyjnych.

 

Rapid Mold dla NX Mold

Rys. 1. Widok polecenia do generowania korpusu oraz wygenerowany korpus z ustawionymi wielościami elementów znormalizowanych.
Czas generowania powyższego korpusu zajmuje niespełna... 20 minut!

 

NX Mold Wizard jest narzędziem otwartym, które można dostosować do potrzeb firmy. Dzięki temu przy dobrze zorganizowanej bazie części znormalizowanych czas konstrukcji zostaje skrócony do 30% w porównaniu z standardowym modelowaniem w Mold Wizard. Ze względu na to, że konfiguracja wymaga dużej wiedzy zarówno o technikach parametryzacji, jak i wiedzy konstrukcyjnej, firma CAMdivision postanowiła przygotować gotowe narzędzie dostosowane pod formy wtryskowe. Konfiguracja nosi nazwę Rapid Mold. W tym artykule zostały zaprezentowane jej wybrane funkcjonalności.

Czym jest Rapid Mold?
Jest to zestaw ustawień startowych zoptymalizowanych pod firmy konstruujące formy wtryskowe. Użytkownik uruchamia NX za pomocą skrótu, który automatycznie pobiera zestaw ustawień. Po pierwszym uruchomieniu konstruktor dostaje środowisko zapewniające wysoki komfort pracy zarówno w środowisku 3D, jak i 2D (odpowiednie kolory, grubości strzałek, wielkości liter itp.)
Przeniesienie ustawień na inne stanowisko robocze wiąże się wyłącznie ze skopiowaniem odpowiedniego folderu. Dzięki temu można zachować większą spójność danych w całej firmie.

Start projektu
Użytkownik po rozpoczęciu projektu formy od razu dostaje pierwszy pakiet ustawień. Baza materiałów została rozbudowana o szereg pozycji, które obok nazwy podają przedział stosowanego skurczu. Dodatkowo – na tym poziomie – można uzupełnić dane wejściowe, które będą automatycznie generowane na liście złożeniowej. Ponadto zostaje wygenerowana zoptymalizowana struktura złożenia z polską nomenklaturą (rys. 2).

 

drzewo złożenia Rapid Mold

Rys. 2. Widok drzewa złożenia i okna startowego projektu

 

Tworzenie półfabrykatu pod kość wkładu gniazda
Został stworzony nowy półfabrykat, który jest dużo łatwiejszy w obsłudze oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności. Użytkownik wybierając na przykład typ stempla: nieprzelotowy, uzyskuje automatycznie wygenerowane śruby oraz fazę na dnie (rys. 3). W półfabrykacie została zastosowana technika generowania śrub na podstawie punktu. Użytkownik dodając punk zyskuje dodatkowe śruby wraz z gwintowanymi otworami – bez konieczności ich ręcznego modelowania.

 

Rapid Mold - widok półfabrykatu

Rys. 3. Widok automatycznie wygenerowanego półfabrykatu pod stempel i matrycę

 

Wstawianie korpusu
Powstał nowy typ korpusu, który zawiera wszystkie elementy znormalizowane niezbędne do poprawnej pracy formy (patrz rys. 1.). Zostały dodane pierścienie ustalające, kołki prowadzące, cofacze, nóżki, spinka itd.

Każdy element jest w pełni edytowalny za pomocą odpowiednich poleceń. Zaznaczając dowolną część użytkownik dostaje informację w postaci bitmapy z parametrami, które można zmienić (rys. 4.). Przykładowo, po wskazaniu nóżki, można zmienić jej wielkość lub sposób mocowania (układ poziomy lub pionowy formy). A w przypadku budowania niestandardowej formy, między każdą płytą można dodać prześwit. Przerobienie korpusu na typ z zastosowanym rozdzielaczem zajmuje mniej niż minutę.

 

Rapid Mold

Rys. 4. Widok pomocniczych bitmap ułatwiających zmianę położenia i wielkości nóżek w formie...

 

Wstawianie dodatkowych elementów uzupełniających korpus
Formy wtryskowe zawierają często dodatkowe elementy, takie jak podpory, płyty izolacyjne, listwy transportowe itp. W konfiguracji Rapid Mold tego typu rozwiązania zostały oczywiście przewidziane. Dodając płytę izolacyjną wystarczy wybrać jej rozmiar, a następnie miejsce dodania (np. górna część płyty przedniej). Widok polecenia przedstawia rysunek 5.

 

Rapid Mold - dodanie płyty izolacyjnej

Rys. 5. Widok polecenia służącego do dodania płyty izolacyjnej

 

Dodając podpory program automatycznie sczytuje wysokość listew dystansowych i pozycję. Użytkownik ustawia średnicę podpory i na jej podstawie dobierana jest śruba mocująca. Można wygenerować dowolną liczbę podpór, dzięki zastosowanej technice punktu. Dodanie punktu powoduje automatyczne wygenerowanie podpory razem ze śrubą (rys. 6.).

 

Rapid Mold - generowanie podpór

Rys. 6. Widok polecenia służącego do generowania dowolnej liczby podpór...

 

Części znormalizowane
Normalia zostały oparte na ofercie dostawcy FCPK Bytów. Zawierają szereg ciekawych rozwiązań, które automatyzują pracę. Przykładowo, wstawiając zamki boczne, program sczytuje wielkość korpusu i odpowiednio pozycjonuje części (rys. 7.).

 

Rapid Mold

Rys. 7. Widok zamka bocznego wygenerowanego z bryłą FALSE, służąca do automatycznego wykonania kieszeni

 

W wypychaczach została zastosowana automatyczna grawerka numeru porządkowego na kołnierzu. Rozwiązuje to problem montażu, gdyż jeden rzut tylnego widoku formy pokaże miejsca, w których należy umieścić odpowiedni wypychacz (rys. 8.). Rozwiązanie proste, a jakże skuteczne.

 

Rapid Mold - wypychacze z numerem pozycji

Rys. 8. Widok wypychaczy z automatycznie wygenerowanym numerem pozycji

 

Suwaki
Został dodany suwak, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnej pracy. Dzięki pomocniczym bitmapom jego edycja staje się bardzo szybka (rys. 9.). W suwaku automatycznie jest wyliczany skok, na podstawie którego pozycjonowany jest zatrzask kulkowy.

 

Rapid Mold dla NX Mold

Rys. 9. Widok wygenerowanego suwaka z dodanymi śrubami i częścią formującą

 

Lista zestawieniowa formy
Została utworzona lista, którą generuje się jednym kliknięciem. Można ją bardzo szybko przenieść do pliku Excel (rys. 10).

 

Rapid Mold - lista zestawieniowa formy

Rys. 10. Widok automatycznie wygenerowanej listy...

 

Podsumowanie
Stosując konfigurację Rapid Mold użytkownik zyskuje uporządkowany styl pracy i dużą wydajność bez zwiększenia obciążenia. Opisane wyżej funkcjonalności Rapid Mold stanowią ułamek jej możliwości. Więcej informacji o możliwościach Rapid Mold można uzyskać na stronie www.camdivision.pl

Źródło: CAMdivision

Share


e-wydania CADblog.pl


Blog monitorowany przez:

| reklama 2018 | redakcja | dane kontaktowe |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy
Ns Rej. Pr. 244/09 z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934 • nr ISSN 2083-3032 (wydanie papierowe) • nr ISSN 2083-3148 (wydanie on-line)