| www.swblog.pl & www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze 1-2/2015 | archiwum CADblog.pl |

Blog poświęcony systemowi SolidWorks 3D CAD,     
związany z czasopismem CADblog.pl 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
 maciej@cadblog.pl     
2015 rok VII
     

>> Strona główna | Wiadomości | SWblog | Strefa DraftSight | Ciekawe linki | Publikacje | CADblog | Archiwum CADblog.pl  | CAx Raport |
 


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Podręczniki, publikacje tematyczne,
wydawnictwa...

• Podręcznik do SOLIDWORKS 2014

Modelowanie powierzchniowe | Narzędzia do form | Rendering
i wizualizacje...


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
HD dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już wkrótce dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
już dostępny
w archiwumNumer 1(2) 2009
już dostępny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostępny
w archiwum


 

 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Wtorek, 26.02.2012 r.

SolidWorks Mechanical Conceptual czyli... jak usprawnić proces projektowy

O najnowszym „dziecku” DS SolidWorks Corp. i Dassault Systemes opowiada Bertrand Sicot, CEO DS SolidWorks. Corp.

Jako powiernicy, ale i beneficjenci Waszej decyzji o wyborze SolidWorks jako oprogramowania CAD, wierzymy w to, że nasza praca polega na pomaganiu Wam w sprostaniu realnym, rzeczywistym wyzwaniom, z którymi mierzycie się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Ale ta pomoc nie może ograniczać się jedynie do wprowadzania w kolejnych wersjach SolidWorks usprawnień, o które prosicie. To nasze zadanie, by obmyślać narzędzia, rozwiązania, funkcjonalności, których będziecie potrzebować za pięć, dziesięć, nawet piętnaście lat, aby nadal pozostawać konkurencyjnymi w swej dziedzinie. Jesteśmy Wam to winni...

Autor: Bertrand Sicot, CEO DS SolidWorks Corp.

Aby to było możliwe, zaplanowaliśmy wykorzystać potencjał i możliwości platformy 3DExperience i zaoferować nowe narzędzie, które będzie przynajmniej tak proste w użyciu i intuicyjne w obsłudze, jak SolidWorks, którego używacie na co dzień. Korzystając z okazji, za pośrednictwem tych łamów chciałem podzielić się z Wami pierwszym przykładem owego nowego podejścia, które zmaterializowało się w postaci aplikacji, nazwanej przez nas SolidWorks Mechanical Conceptual.

Czym jest „Mechanical Conceptual”?
SolidWorks Mechanical Conceptual to narzędzie do projektowania koncepcyjnego, dedykowane dla branży mechanicznej. Jest komplementarne, tzn. stanowi uzupełnienie naszej oferty i systemów CAD, które używacie obecnie. Pozwala Wam na błyskawiczne cyfrowe odwzorowanie Waszych pomysłów, koncepcji, na szybkie stworzenie funkcjonalnych modeli 3D, na uzyskanie uwag i opinii od osób zainteresowanych danym projektem, tak wewnątrz – np. koledzy w firmie, jak i z zewnątrz – jak np. klienci. Pozwala także na łatwe zarządzanie wieloma wariantami i koncepcjami, zanim nadejdzie czas na wykonanie pierwszego „produkcyjnego” modelu.

Dlaczego „koncepcyjne”?
Odpowiedź jest prosta:
• średnio 31% czasu spędzanego nad projektem poświęcone jest właśnie projektowaniu koncepcyjnemu,
• na każdych czterech inżynierów zaangażowanych w dany projekt, aż trzech zajmuje się projektowaniem koncepcyjnym,
• przeciętnie w każdym typowym projekcie mamy do czynienia z sześcioma wariantami na etapie powstawania koncepcji i czterema na etapie finalizowania projektu,
• w pracę nad koncepcją danego urządzenia zaangażowanych mogą być więcej niż trzy wewnętrzne i dwa zewnętrzne zespoły konstruktorskie... (to ostatnie odnosi się do SW Mechanical Conceptual – przyp. redakcji).

Rys. 1. Pierwszy szkic 2D – narodziny koncepcji

Nieskromnie uważam, iż dzisiaj to SolidWorks wydaje się być najlepszym narzędziem do projektowania, a w zasadzie – do finalnego przelewania koncepcji w gotowy i funkcjonalny model 3D. Ale jednak jego wykorzystywanie nakłada pewne ograniczenia właśnie na kluczowym etapie, jakim jest powstawanie koncepcji modelu. Mechanical Conceptual znosi te ograniczenia, wypełnia lukę w portfolio dostępnych narzędzi i systemów CAD, gdyż pozwala na:
• wspomniane już wcześniej zobrazowanie idei i pomysłów w cyfrowej postaci,
• zarządzanie wieloma koncepcjami,
• gwarantuje współpracę i komunikację – i to w jednym środowisku, za pośrednictwem jednej aplikacji.

Intuicyjne projektowanie
Narodziny pomysłu, dopracowanie koncepcji – to właśnie obszar, gdzie SolidWorks Mechanical Conceptual naprawdę pozwala na przyspieszenie czasu projektowego. Większość systemów CAD zmusza użytkownika do obmyślania struktury produktu, sposobu, w jaki będzie projektowany, kolejności wykonywanych operacji, aby uchwycić główną ideę, przewodni pomysł. Oferowane przez nas środowisko projektowe cechuje nie tylko prostota obsługi, kreatywność i łatwość wprowadzania jakichkolwiek zmian, ale także – niespotykana wcześniej elastyczność. Użytkownik SolidWorks odnajdzie w Mechanical Conceptual wiele znanych już narzędzi i sposobów pracy. Dzięki temu może skupić się na pomyśle, na koncepcji – a nie na oprogramowaniu.

 

”Świat z każdym dniem staje się coraz bardziej globalną wioską, w której różne społeczności odgrywają coraz większe znaczenie, a my w SolidWorks wierzymy
w zbiorową inteligencję...”

 

SolidWorks Mechanical Conceptual łączy w sobie korzyści z modelowania bazującego na historii operacji, parametrycznego, ale także z edycji bezpośredniej – wszystko pod kontrolą jednego interfejsu użytkownika. Wraz z rozwojem koncepcji, użytkownik ma możliwość dokonywania wszelkich zmian, ale gdy zajdzie taka potrzeba – z zachowaniem przyjętych na początku rozwiązań i założeń.
W jednym środowisku projektowym, w jednej aplikacji można przejść od prostych szkiców do geometrii 3D, do pojedynczych elementów i części, ale także do złożeń, bez konieczności „oglądania się” na strukturę całego modelu, całego produktu. W końcu mówimy cały czas o projektowaniu koncepcyjnym.
SolidWorks Mechanical Conceptual pozwala na ewoluowanie struktury projektu, wraz z dojrzewaniem idei, koncepcji gotowego produktu, a jednocześnie użytkownik może lepiej zrozumieć, w jakim kierunku (rozwoju – przyp. redakcji) podąża cały projekt. To eliminuje ryzyko niepotrzebnej straty czasu, gdyż nie ma w zasadzie konieczności zaczynania projektu od nowa – gdy koncepcja ulegnie zmianie – a także dokonywania dramatycznych zmian w już wykonanym projekcie.

Rys. 2. Praca ze złożeniem...

W tym jednorodnym środowisku modelowania, w którym nasz model, nasz przyszły produkt może osiągnąć etap złożenia wieloelementowego, do dyspozycji mamy znajome (znane z SolidWorks – przyp. redakcji) i przyjazne w obsłudze narzędzia, a także pewien rodzaj „inteligencji”, która sprawia, że komponenty i części naszego złożenia zachowują informację o tym, jak były wcześniej używane i konfigurowane. Co więcej, owa „wiedza” może być automatycznie wykorzystana przy tworzeniu nowego modelu, rozwijaniu nowej koncepcji. A SolidWorks Mechanical Conceptual zawsze automatycznie zapisuje dokonywane zmiany, podobnie jak pilnuje zachowania wszelkich iteracji, co ułatwia powrót do zarzuconego pomysłu, wariantu i wykorzystanie go w przyszłości.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości modelowania 3D, koncepcyjnego modelowania 3D, możemy użyć symulacji ruchu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zachodzić będzie współpraca między poszczególnymi elementami w rzeczywistym modelu, w finalnym projekcie. Ułatwia to wskazanie kluczowych, newralgicznych punktów naszego modelu i pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych błędów i rozwiązanie problemów, zanim przejdziemy do pracy nad finalnym modelem.

Rys. 3. Symulacja ruchu...

Rola społeczności
Gdy mamy poczucie, że nasz koncept już dojrzał, że więcej na danym etapie nie jesteśmy w stanie osiągnąć, istotną rolę mogą odegrać opinie, uwagi i sugestie innych osób zaangażowanych w dane prace projektowe (ale także osób całkiem postronnych, z których zdaniem się liczymy – przyp. redakcji). SolidWorks Mechanical Conceptual z założenia ma wbudowane narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają na szybkie uzyskanie takich informacji zwrotnych.
W każdym momencie pracy nad projektem, mamy możliwość podzielenia się naszymi postępami, pomysłami etc. z zarządzaną przez nas z poziomu aplikacji zaufaną grupą odbiorców, społecznością użytkowników. Odbiorcy Ci – koledzy inżynierowie, klienci etc. – powiadamiani są automatycznie o fakcie dokonania przez nas istotnych naszym zdaniem zmian, wymagających ich opinii – i mogą szybko zapoznać się z naszą pracą i przesłać swoje komentarze, uwagi etc. za pośrednictwem Sieci.

Świat z każdym dniem staje się coraz bardziej globalną wioską, w której różne społeczności odgrywają coraz większe znaczenie, a my w SolidWorks wierzymy w zbiorową inteligencję.

SolidWorks Mechanical Conceptual naprawdę zbliża te idee, te rozwiązania, do obszaru projektowania. Ten rodzaj „współuczestnictwa” w narodzinach projektu pozwala nawiązać bliższe relacje między osobami zaangażowanymi w projekt, zapewnia lepsze zrozumienie oczekiwań klientów, pozwala wreszcie być bardziej konkurencyjnym. Gdy wszystkie uwagi i opinie zostaną zebrane i przesłane do projektanta, jest on o tym automatycznie powiadamiany i może kontynuować pracę, uwzględniając (lub nie) otrzymany „feedback”.

„On-line”
SolidWorks Mechanical Conceptual jest zawsze połączony z bazą danych i z innymi użytkownikami. To pozwala na lepsze zabezpieczenie danych, zapobiega ich przypadkowej utracie, ułatwia automatyczne zapisywanie kolejnych wariantów każdego projektu.
W konsekwencji, użytkownik pozostaje także w kontakcie z innymi inżynierami, pracującymi nad danym projektem, a także – z szerszą społecznością SolidWorks. Może brać udział w czatach na żywo z innymi użytkownikami, aby uzyskać opinię, odpowiedź na pytanie lub pomoc w danym wyzwaniu projektowym.
W sytuacji, gdy nad danym projektem, nad danym modelem pracuje jednocześnie kilku użytkowników, nie ma ryzyka straty czasu potrzebnego np. na ustalenie, która z zachowanych wersji jest ostatnią. W jaki sposób? Gdy któryś z członków danego zespołu dokonuje zmiany, projekty wszystkich użytkowników są aktualizowane w czasie rzeczywistym, tak że prace nad koncepcją mogą ciągle postępować.

Rys. 4. i 5. SolidWorks Mechanical Conceptual to CAD wykorzystujący... „mechanizmy” społecznościowe :)

Bycie „połączonym”, bycie w stałym kontakcie z projektem pozwala na dostęp do niego gdziekolwiek i kiedykolwiek. Z założenia SolidWorks Mechanical Conceptual pozwoli użytkownikom na dostęp do projektu także z poziomu urządzeń mobilnych; ułatwi to kontynuowanie lub weryfikowanie postępu prac nawet w podróży, będzie także przydatne podczas rozmów i spotkań z klientami „w terenie”.

Jesteśmy bardzo podekscytowani postępem związanym z planowanym wprowadzeniem na rynek SolidWorks Mechanical Conceptual. Ten produkt, ten system będzie znakomitym uzupełnieniem naszej oferty, będzie znakomitym narzędziem dla firm, które wykorzystują na co dzień SolidWorks. Wierzymy, że to rozwiązanie stanowić będzie nowe podejście, nową jakość w projektowaniu koncepcyjnym, poprzez zintegrowanie w jednym środowisku elastyczności, możliwości edycji parametrycznej i bezpośredniej (swobodnej), dostępu do społeczności „on-line” i wszystkich korzyści z tego wynikających.
W maju br. będziemy pracować z wybranymi klientami, aby sprawdzić, jak przyjęte przez nas założenia sprawdzają się w praktyce, jak SolidWorks Mechanical Conceptual funkcjonuje w ich otoczeniu biznesowym, w ich środowiskach produkcyjnych, jak integruje się z innymi systemami. Gdy będziemy mieli pewność, że wszystkie zakładane korzyści zostały odniesione, SolidWorks Mechanical Conceptual zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym jesienią 2013 roku.

Bertrand Sicot, CEO DS SolidWorks

Opublikowane 21.01.2013 r. na blogs.solidworks.com
Tłumaczenie i redakcja: Maciej Stanisławski

Fragment sesji generalnej poświęcony nowemu oprogramowaniu SolidWorks Mechanical Conceptual (YouTube)

[ galeria zdjęć SolidWorks Mechanical Conceptual na Facebook ]

 

Share

| powrót do strony głównej |

Blog monitorowany przez:

 
 
 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934