| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum Wtorek, 21.10.2014 r.

Pod znakiem NX 10

Zacznę nietypowo, a mianowicie od środka zorganizowanej przez firmę Siemens konferencji PLM Connection 2014. Jak się okazało, dopiero pod koniec pierwszego dnia, w drugiej części sesji plenarnej przedstawiciele firmy Siemens PLM Software zaprezentowali wyczekiwaną z niecierpliwością przez wszystkich uczestników tego berlińskiego spotkania nowość. Co prawda, informacje o niej pojawiały się na wcześniejszych wykładach, ale prezentacja najnowszej wersji oprogramowania CAD NX 10 miała miejsce dopiero tuż przed godziną 15...

Autor: Marcin Bieńkowski, red. naczelny Biznes Benchmark Magazyn

Możliwości nowego oprogramowania NX 10 zaprezentowane zostały przez Jima Ruska i Paula Browna z Siemens PLM Software. Jim Rusk podkreślił, że jest to oficjalna premiera systemu NX 10, który w sprzedaży dostępny będzie dopiero w grudniu bieżącego roku.

Jim Rusk podczas berlińskiej premiery NX 10

Podczas projektowania NX 10 uwzględniono ponad 350 potrzeb zgłaszanych przez firmy i inżynierów...

NX 10 został w znacznie większym stopniu zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu, czyli systemami PLM. Dodano też osadzoną obsługę środowiska Siemens Active Workspace, dzięki któremu poszukiwanie informacji i wymiana danych między aplikacją NX, a systemem PLM (takim, jak np. Teamcenter) zajmuje znacznie mniej czasu.

NX 10, w stosunku do swojego poprzednika, jest znacznie bardziej zintegrowany z systemem PLM, a wymiana danych podczas projektowania między oboma systemami jest szybsza i bardziej wydajna...

Co ważne, dzięki większej integracji międzysystemowej możliwe jest również znacznie bardziej sprawne przeszukiwanie bazy komponentów i wcześniej zaprojektowanych elementów czy produktów, które dzięki temu można bardzo szybko zaimplementować (i jeśli zachodzi taka potrzeba –przeprojektować) i wykorzystać w realizowanym projekcie. Oczywiście, w ten sposób ulega skróceniu czas potrzebny na zrealizowanie projektu.

NX 10 w akcji
Jim Rusk, po krótkim wprowadzeniu, przekazał prezentacyjną „pałeczkę” Paulowi Brownowi, który odpowiedzialny był za demonstrację działania systemu NX na żywo. W pierwszej prowadzonej prezentacji pokazano współdziałanie NX 10 z systemem Teamcenter przy wykorzystaniu środowiska Active Workspace.

Jednak tak naprawdę na pierwszy, „demonstracyjny” ogień, poszła bardzo ciekawa funkcja interfejsu użytkownika, związana z wykorzystaniem do pracy w środowisku NX 10 dwóch wyświetlaczy. Jeden z nich może służyć do wyszukiwania powiązań z bazą danych Teamcenter  – jest to, można powiedzieć panel dostępowy, drugi monitor – pozwala na prace w środowisku NX. Dzięki temu inżynier w znacznie większym stopniu może skupić się na meritum projektu, nie tracąc czasu na przełączanie się między oknami. Przy tej okazji, związanej z demonstracją możliwości wyświetlania interfejsu środowiska NX w systemach wielomonitorowych, przeprowadzona została właściwa prezentacja sposobu wykorzystania powiązań między systemem PLM Teamcenter i NX. 

Uruchomienie systemu Teamcenter/NX w środowisku jednomonitorowym...

Przeszukiwanie bazy danych przez Active Workspace...

Powiązane dokumenty w arkuszu Excel...

Kolejna część prezentacji poświęcona była modyfikacją środowiska NX przyspieszającym projektowanie – NX Layout i NX Realize Shape.

NX Layout i NX Realize Shape...

 

NX Layout
NX Layout to nowe narzędzie pozwalające przygotować wizualną koncepcję projektu na płaskim dwuwymiarowym rysunku (2D), a następnie przenieść przygotowaną i przemyślaną całość do środowiska 3D. Oczywiście, w większości wypadków inżynierowie posługują się modelowaniem 3D, niemniej są sytuacje, gdzie stworzenie dwuwymiarowego zarysu projektu jest łatwiejsze i szybsze, nawet, jak to podkreślił Jim Rusk, do trzech razy – ma to m.in. miejsce w przemyśle maszynowym, produkcji różnego rodzaju narzędzi czy obrabiarek lub też przy projektowaniu systemów elektromechanicznych.

Przykłady możliwości modyfikacji i ich przebiegu w środowisku 2D – NX Layout...

I tutaj z pomocą przychodzi właśnie NX Layout, w którym to może zostać stworzona wizualna koncepcja projektu 2D. Dzięki temu inżynierowie mogą przetestować i rozwinąć swoje pomysły w dwóch wymiarach, tak jak miałoby to miejsce np. na kartce papieru. Projekt oczywiście można zmieniać, podejrzeć w każdej chwili w widoku trójwymiarowym czy sprawdzić działanie urządzenia, korzystając z różnych symulacji.  Po zakończeniu prac koncepcyjnych całość projektu może zostać bardzo łatwo przeniesiona do widoku 3D, w którym można ukończyć model.

NX Realize Shape
Z kolei narzędzie NX Realize Shape, które obecne było w poprzedniej wersji NX, w NX 10 zostało udoskonalone. Dzięki niemu projektanci mają większą kontrolę nad modelowaniem geometrii, co pozwala w znacznie większym stopniu dopracować kształty np. obudowy, czy wymodelować żądaną  fakturę powierzchni.

Co ciekawe, zasada działania NX Realize Shape wzoruje się na funkcjach dostępnych w oprogramowaniu graficznym, takim jak 3ds Max czy Maya 3D. Jak podkreślił Jim Rusk, wykorzystano tutaj algorytmy modelowania podobszarów, pozwalające tworzyć obiekty na scenie 3D  z zachowaniem gładkich i spójnych kształtów. Podczas tego procesu teselacja obiektów (podział modelowanego obiektu na trójkąty) odbywa się w sposób automatyczny, tak aby liczba niezbędnych poligonów była na tyle duża, aby zapewnić żądaną gładkość powierzchni i na tyle mała, aby potrzebna np. do renderingu moc obliczeniowa nie była zbyt duża. Co ważne, NX Realize Shape jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem NX. W ten sposób wyeliminowano dodatkowe narzędzia wykorzystywane w procesie projektowym do modelowania powierzchniowego, analiz inżynierskich czy wizualizacji.

Narzędzie Realize Shape w NX 10...

Modelowanie i rendering 3D
Na zmodyfikowanym w narzędziu NX Realize Shape projekcie przystąpiono do operacji modelowania. Czyli tak naprawdę w tym wypadku – wizualizacji inżynierskiej, korzystającej z renderingu 3D.

NX 10 – przygotowanie do modelowania

Model podczas kolejnych iteracji w technologii ray tracingu...

Co ciekawe, proces renderingu opierał się na wymagającej sporej mocy obliczeniowej, ale dającej bardzo dobrej jakości obraz końcowy, realizowanej w czasie rzeczywistym technologii śledzenia promieni. Dla przypomnienia: śledzenie promieni (ang. ray tracing) to technika generowania fotorealistycznych obrazów 3D, bazująca na rekursywnej, matematycznej analizie drogi promieni światła trafiających bezpośrednio do obserwatora.

Symulacje
Kolejna demonstracja możliwości NX 10 dotyczyła modułu symulacji inżynierskich. W systemie NX 10 zaimplementowano bowiem nowy mechanizm wielodomenowego środowiska NX CAE. Dzięki temu, znacznie łatwiej prowadzić skomplikowane symulacje wymagające użycia kilku tzw. solwerów, czyli silników symulacyjnych. Środowisko wielodomenowe pozwala jednocześnie połączyć i zaprząc do pracy kilka solwerów.

Symulacja ruchu i współdziałania poszczególnych elementów

NX 10. Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics) w obrębie modelu wiertarki...

W ten sposób poprawiono nie tylko integrację symulacji, ale również proces prowadzenia złożonych obliczeń, wymagających różnych, niezależnych od siebie algorytmów. Z inżynierskiego punktu widzenia najważniejszy jest fakt, że tylko raz wprowadzając rodzaje użytych elementów, ustawiając warunki brzegowe i opcje solwerów, uzyskuje się szereg naniesionych na jedną siatkę powiązanych ze sobą rozwiązań.

NX 10 – nowe możliwości: symulacje oddziaływania na materiały kompozytowe...

Wirtualna produkcja i sterowanie linią produkcyjną
Inną istotną funkcjonalnością NX 10 jest możliwość prowadzenia realistycznych symulacji linii produkcyjnej, związanych z kolejnymi fazami projektowanych elementów. Dzięki temu szybko można się zorientować, jak dane zmiany w projekcie wpłyną na wydajność produkcji i czy posiadanie wyposażenie jest w stanie „obsłużyć” produkcję danego elementu.

W NX 10 wbudowano również nową aplikację do projektowania linii produkcyjnych. Dzięki niej można nie tylko zaprojektować i zwizualizować układ linii produkcyjnych. Obecnie mechanizm ten współpracuje z oprogramowaniem Tecnomatix, służącym do symulacji, walidacji i optymalizacji layoutu linii produkcyjnej oraz z systemem Teamcenter, który pozwala m.in. zarządzać wirtualną fabryką.

W systemie NX wbudowano również różnego typu funkcje CAM. Pozwalają one m.in. na szybsze programowanie maszyn numerycznych – przede wszystkim podczas projektowania części skorzystać można z dynamicznie dostosowujących się do przeprowadzanych w projekcie zmian strategii wstępnej obróbki. Zastosowane algorytmy automatycznie dostosowują się do aktualnej geometrii części. Wprowadzono też nowe funkcje związane ze zautomatyzowaną kontrolą współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Dotykowy interfejs
I na zakończenie prezentacji nowości w systemie NX 10, Jim Rusk zaprezentował chyba najbardziej spektakularną nowość – częściowo pokazana ona była na pierwszej, porannej sesji plenarnej. Chodzi tutaj o... dotykowy interfejs umożliwiający korzystanie z systemu NX na urzadzeniach mobilnych, takich jak tablety. Co więcej, skorzystać też z niego można na komputerach stacjonarnych wyposażonych w dotykowe ekrany LCD, coraz bardziej popularne w związku z tym, że ułatwiają one obsługę systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows 8.

Projektowanie z wykorzystaniem dotykowego interfejsu użytkownika w NX 10

Obsługę dotykowego interfejsu zaprezentowano wyświetlając film, w którym projektant dosłownie w ciągu kilku minut zaprojektował i narysował niewielki model zabawki UFO (link do filmu zamieszczonego po konferencji przez niemiecki portal Konstruktion Praxis tutaj).

I to tyle, jeśli chodzi o nowości w NX 10 (ich dokładny opis można znaleźć tutaj – przyp. redakcji).

Jim Rusk podsumowuje premierę NX 10

Na koniec Jim Rusk jeszcze raz podsumował najważniejsze fakty dotyczące NX 10.

(mb)

Pełna fotorelacja z berlińskiej konferencji Siemens PLM Connection 2014 – dostępna tutaj.

 

Blog monitorowany przez:

 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934