Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    

 


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum

 

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

Wtorek, 8.11.2016 r.

Jak wprowadzać innowacje w przemyśle motoryzacyjnym?

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z filarów w znacznej mierze popychającym do przodu rozwój nowoczesnych konstrukcji, technologii i ich wykorzystanie w codziennym życiu na masową skalę. Solidna technologia sama w sobie nie jest już wystarczającym atrybutem, żeby spełniać wymagania rynku co do innowacyjności wyrobu. Żeby sprostać nie tylko oczekiwaniom dotyczącym komfortu i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim globalnym regulacjom, które wymagają od producentów samochodów np. zmniejszenia zużycia paliwa przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla, coraz więcej firm w codziennych zadaniach zdecydowało się wykorzystywać Realistyczne Symulacje

Wojciech Zdun

Takie narzędzia pomagają firmom motoryzacyjnym analizować wydajność ich wyrobów, obniżać koszty rozwoju, skrócić czas wprowadzania wyrobów na rynek i optymalizować konstrukcje już na wstępnym etapie rozwoju. Problem, w obliczu którego stanęła większość firm motoryzacyjnych, nie polega jednak na tym, jak używać więcej symulacji, ale jak zintegrować technologie wykorzystując zalety symulacji i optymalizacji dla wprowadzania innowacji.

Producenci muszą przenieść realistyczne symulacje z szarego końca realizowanych zadań działu inżynierii i umieścić je... w centrum uwagi ich procesów biznesowych.

– Liderzy rynkowi muszą zagwarantować przejście ich przedsiębiorstw na wyższy poziom biznesowy. Muszą szybko dokonać cyfrowej transformacji i rewolucji gospodarczej polegającej na powiązaniu cyfrowych technologii z innowacyjnym modelem biznesowym, aby stworzyć nowe możliwości dla rozwoju swoich firm – napisał Marc Van Herreweghe w raporcie IDC „The 4th Industrial Revolution: Opportunity and Imperative – Evolution for Some, Revolution for Others”.

Aby sprostać wyzwaniom integracji technologii wewnątrz różnych działów swoich firm, producenci (OEM) oraz ich dostawcy chętniej wprowadzają rozwiązania działające jako spójna platforma, umożliwiająca realizacje różnych zadań biznesowych, dla zapewnienia efektywności i ograniczenia kosztów kluczowych procesów (alternatywa dla pracy w środowisku MCAD – przyp. redakcji). Wymagania takie spełnia platforma 3DEXPERIENCE® firmy Dassault Systèmes, która korzystając z wieloletnich doświadczeń biznesowych firmy Dassault zapewnia łatwe wykorzystanie rozwiązań PLM stosownych w danej chwili dla realizacji zadań każdego działu, począwszy od działów R&D, poprzez marketing, do sprzedaży. Jednolity interfejs i działanie w oparciu o role każdego z użytkowników adekwatne do stawianych obowiązków pozawala zapomnieć o tradycyjnym zarządzaniu plikami na rzecz zarządzania zadaniami odbywającymi się wokół i w powiązaniu z modelem geometrycznym.

Takie podejście pomaga w biznesowym procesie kreowania ostatecznej wartości wyrobu przy wykorzystaniu doświadczeń konsumenckich z jednej strony, a z drugiej najlepszych praktyk branżowych, które razem wymagają wykorzystania odpowiednich w danym punkcie procesu aplikacji – ról użytkowników platformy 3DEXPERIENCE. Użytkownicy wykonują wtedy zlecone zadanie za pomocą narzędzi do tworzenia geometrii 3D, analizy, symulacji lub optymalizacji wewnątrz jednolitego interaktywnego środowiska platformy 3DEXPERIENCE umożliwiającego bardzo łatwe przełączanie się pomiędzy rolami np. konstruktora i inżyniera FEA. Dla zoptymalizowania konstrukcji na platformie 3DEXPERIENCE dostępnych jest szereg ról udostępniających narzędzia do prowadzenia Realistycznych Symulacji z Portfolio SIMULIA od mniej, do najbardziej zaawansowanych. Poza oczywistą łatwością prowadzenia zadań w takim środowisku, umożliwiającym współpracę pomiędzy osobami i zespołami dla uzyskania optymalnego wyrobu, osiągane są ogromne oszczędności czasu przy jednoczesnym zachowaniu najniższych kosztów.

W jednym z ostatnich wydań magazynu SIMULIA Community News można przeczytać wiele ciekawych artykułów dotyczących przewidywanego rozwoju oprogramowania do prowadzenia Realistycznych Symulacji oraz systemów do zarządzania procesem rozwoju wyrobów. Firma Dassault Systèmes dokonała szeregu przełomowych zmian technicznych w technologii symulacji i analizy, pod kątem: wydajności solwerów, dokładności, skalowalności, modelowania materiałów, analizy zagadnień kontaktu, zagadnień zmęczeniowych, powiązania wielu obszarów symulacji (Multiphysics) i skutecznej optymalizacji.

Po konferencji „Science in the Age of Experience”, która odbyła się w Bostonie w maju tego roku, widać jak ogromną wagę Dassault Systèmes przykłada do zapewnienia multidyscyplinarności swoich aplikacji dostępnych pod „parasolem” platformy 3DEXPERIENCE, zapowiadając duże zmiany w podejściu do projektowania m.in. w związku z szerszym i łatwiejszym użyciem Realistycznych Symulacji na wczesnym etapie rozwoju wyrobów.

– Wiele zmian w projekcie można łatwo wykonać w jego początkowej fazie, ponieważ mamy wtedy większą elastyczność i możliwości wyboru (tzw. ang. windows of opportunity) są ciągle dostępne. Jednak w miarę rozwoju projektu ta elastyczność szybko spada… – tak pisał Jim Brown, Prezes niezależnej badawczo-konsultingowej firmy Tech-Clarity, która specjalizuje się w ocenie wartości biznesowej oprogramowania w swoim raporcie Mastering the Development of Smart Products.

 

 

Narzędzia do przeprowadzania Realistycznych Symulacji stosowane w początkowej fazie rozwoju wyrobów wpływają w istotny sposób na skrócenie czasu potrzebnego na rozwój wyrobów. Jak widać na załączonym powyżej wykresie, im dalej podążamy w procesie przygotowania produkcji od pomysłu do wyprodukowania wyrobu, tym potencjalne zmiany wyrobu stają się relatywnie droższe, nie wspominając o tym, że na pewnym etapie część modyfikacji jest już fizycznie niemożliwa do wykonania. Dlatego też warto wszelkie scenariusze konfiguracji i optymalizacji wyrobów rozważać na stosunkowo wstępnym etapie przygotowania produkcji ze względu na ilość dostępnych opcji oraz mniejsze koszty modyfikacji.

Realistyczne Symulacje umożliwiają już na samym początku procesu rozwoju wyrobu przewidywanie i eliminację różnych niebezpieczeństw funkcjonalnych wpływających na bezproblemowe używanie wyrobu. Pomagają zweryfikować bardzo wyrafinowane wymagania stawiane wyrobom, określając i poddając analizie oraz optymalizacji całościową architekturę systemów, a nie pojedynczych elementów. Dzięki tak zdefiniowanym symulacjom możemy zweryfikować wydajność praktycznie całych systemów na jednej, zunifikowanej platformie 3DEXPERIENCE. Dzięki temu też łatwiej jest wprowadzać modyfikacje podyktowane zarówno wymaganiami bezpieczeństwa, jak też zwykłego komfortu odbiorców, co daje zdecydowanie lepsze możliwości podejmowania decyzji biznesowych w odpowiedzi na szybko zmieniające się tendencje rynkowe. Świetnym przykładem analizy i optymalizacji całościowej architektury systemów są wirtualne testy zderzeniowe wykonywane na modelu całego pojazdu.

Dla osób chcących znaleźć więcej informacji o zastosowaniu Realistycznych Symulacji w przemyśle motoryzacyjnym, zespół SIMULIA firmy Dassault Systemes wspólnie z magazynem Design Engineering przygotował eBook „Accelerate Innovation with Realistic Simulation”, w którym można przeczytać m.in. o tym, jak:
• inżynierowie korzystają z symulacji do przezwyciężenia szeregu wyzwań inżynierskich,
• globalni innowatorzy zmieniają swój „przyszłościowy” pojazd marzeń w rzeczywistość,
• branża motoryzacyjna optymalizuje pojazdy przyszłości za pomocą realistycznych symulacji,
• platforma 3DEXPERIENCE pozwala wykorzystać realistyczne symulacje do wspierania wprowadzania innowacji.

Po pobraniu tego nowego eBook'a (link tutaj) można ocenić, w jakim zakresie oprogramowanie Simulii może wesprzeć innowacyjność procesu projektowania w każdej firmie. Ponieważ w naszej rzeczywistości mamy możliwości uzyskania dofinansowania na prowadzenie różnych projektów rozwojowych np. w ramach sektorowego programu „INNOMOTO” przygotowanego przez NCBR, chyba warto zapoznać się z dołączonym materiałem, żeby sprawdzić, jak zwiększyć swoją szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Wojciech Zdun (BudSoft)

 

Share
 

Poznaj NX12 z CAMdivision

 

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |
© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934