|
www.cadblog.pl www.cadglobe.com | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Prenumerata
 


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

| Warunki prenumeraty | Formularz on-line | Promocje |

CADblog.pl dla fanów na Facebook'u

Każda osoba, która polubi FanPage CADblog.pl na serwisie społecznościowym Facebook, a następnie podeśle mail z danymi adresowymi na adres redakcja@cadblog.pl, otrzyma bezpłatnie (!) egzemplarz papierowego wydania naszego czasopisma!*

Link do FanPage'a tutaj

*Promocja trwa od 18.10.2012 r. do odwołania. Wysłanie maila jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki promocyjnego, bezpłatnego egzemplarza, a także ze zgodą na otrzymywanie bezpłatnego newslettera CADblog.pl (co dwa tygodnie).


Wersja papierowa odpłatnie,
i tylko na życzenie,
pełna wersja w pdf bezpłatnie!

Począwszy od wydania 1(16) 2012, czasopismo CADblog.pl dostępne jest także w postaci papierowej...

 

 

 


Formularz zamówienia wydania
papierowego CADblog.pl

Uwaga!
Formularz wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego (Outlook Express, Mozilla Thunderbird etc.)
Po jego wypełnieniu i potwierdzeniu wciśnięciem klawisza „Wyślij”,  automatycznie otwarte zostanie okno programu pocztowego – w widocznej na ekranie wiadomości zawarte będą wszystkie dane z formularza. Prosimy wtedy o przesłanie automatycznie utworzonej wiadomości. Oczywiście, mogą Państwo dopisać wtedy ewentualne uwagi, sugestie, spostrzeżenia.


Dane zamawiającego:

Imię osoby wypełniającej formularz

 

Nazwisko osoby wypełniającej formularz

Nazwa Firmy

 

Numer NIP (jeśli chcą Państwo otrzymać Fakturę VAT 8%)


Dane adresowe:

Ulica, nr budynku/lokalu:

 

Kod pocztowy:

 

Miasto:

 


Prosimy o podanie nr wydania, którego chcą Państwo otrzymać w wersji papierowej

1(16) 2012
1(17) 2013
2(18) 2013


Jakie czasopisma o tematyce CAD/CAM i pokrewnej Państwo prenumerują?*
*można wybrać kilka opcji trzymając klawisz Ctrl; nie ma obowiązku odpowiadać na to pytanie


Po otrzymaniu formularza, na podany przez Państwa adres wysłana zostanie FV wraz z numerem czasopisma, od którego rozpoczynają Państwo prenumeratę.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: redakcja@cadblog.pl lub prenumerata@cadblog.pl.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem.

Dział Prenumeraty CADblog.pl
 

| Warunki prenumeraty | Formularz on-line | Promocje |

Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy
Ns Rej. Pr. 244/09 z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934

*ISSN 2083-3032 (wydanie papierowe) **ISSN 2083-3148 (wydanie on-line)