Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    

 


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

Poniedziałek, 21.12.2015 r.

3DEXPERIENCE – kolejna odsłona

Fragment artykułu z e-wydania 3-4/2015 CADblog.pl

Systemy inżynierskie, podobnie jak każdy inny system komputerowy, nigdy nie są „skończone”, bo zawsze można coś dodać, ulepszyć czy poprawić (Thomas A. Edison: „Zawsze jest lepszy sposób, aby to zrobić – znajdź go.”) Z tego powodu pojawiają się kolejne pakiety poprawek (Service Pack, HotFix) oraz nowe wersje systemów i aplikacji inżynierskich. Zmienia się, moim zdaniem na lepsze, także platforma 3DEXPERIENCE, której najnowsze wydanie (Release 2015x) jest dostępne niemal od roku

Autor: Andrzej Wełyczko

 

 

Zastanawiam się nad tym, jaka dzisiaj byłaby odpowiedź na pytanie: czym jest 3DEXPERIENCE ponad 6 lat od pojawienia się na rynku V6? Zdecydowana większość odpowiedzi na tak postawione pytanie byłaby pewnie podobna: 3DEXPERIENCE to nowa marketingowa nazwa kolejnej (V6) wersji systemu CATIA. I chociaż taka odpowiedź nie jest w pełni poprawna, to mnie nie dziwi, bo CATIA była zawsze sztandarowym produktem firmy Dassault Systemes (3DS). Mam jednak nadzieję, że w gronie Czytelników są także i tacy, którzy śledzą rozwój systemów dostarczanych przez 3DS i zgodzą się z tym, że 3DEXPERIENCE to platforma biznesowa. Jednak czy dla konstruktora lub technologa, który od lat pracuje z systemami CAD/CAM (czasami tylko wspomaganymi przez systemy klasy PDM) taka odpowiedź coś znaczy? Dlaczego inżynier zajmujący się sprawami technicznymi powinien korzystać z platformy biznesowej? Czy poza nieliczną grupą konstruktorów i technologów ktokolwiek słyszał o 3DEXPERIENCE i widzi wartość takiego rozwiązania dla siebie?

Dlaczego platforma biznesowa?
Użytkownicy systemów 3DS (a także innych dostawców) korzystają z aplikacji 3D, DMU (Digital Mock-Up) i PLM (Product Lifecycle Management) w procesach konstruowania i wytwarzania produktów dla swoich własnych klientów. To jednak nie wszystko, bo każdy korzysta z poczty elektronicznej, aplikacji biurowych, systemów dostępu do archiwum firmy, aplikacji wspomagających wymianę danych (2D, 3D, różnego typu dokumentów), itd. Och, gdyby tak zintegrować wszystkie te aplikacje w jednym środowisku! Platforma 3DEXPERIENCE jest odpowiedzią na takie potrzeby, a przymiotnik „biznesowa” należy rozumieć jako kompleksowość wspomagania różnych procesów (nie tylko w aspekcie finansowym), która jest możliwa dzięki powszechnej dostępności platformy oraz integracji z innymi systemami. Wynikiem takiej integracji jest aktualizowany na bieżąco pulpit nawigacyjny (ang. Dynamic Live Dashboard), który zawiera informacje istotne dla profilu użytkownika (i roli, jaką pełni w procesie powstawania wyrobu finalnego firmy) i to właśnie uzasadnia nazwę: „platforma biznesowa”.

Dlaczego 3D?
Systemy inżynierskie od lat wspomagają wirtualną definicję wyrobów (2D, 3D). Biuro konstrukcyjne było, jest i pewnie zawsze będzie początkowym etapem procesu powstawania nowego lub modernizacji istniejącego wyrobu. Niestety, rezultaty pracy konstruktorów (rysunki 2D i modele 3D w postaci elektronicznej) są dostępne tylko dla „wtajemniczonych”, czyli tych, którzy mają odpowiednie licencje i umiejętności. I tu pojawia się kolejne pytanie: czy model 3D oraz wszystkie powiązane z nim atrybuty (materiał, waga, pole powierzchni, wymagania technologiczne, rodzaj obróbki powierzchniowej, itp.) mogą być przydatne dla pracownika działu zakupów, kooperacji czy marketingu? Oczywiście tak, bo jeśli (w zintegrowanym środowisku) nie tylko specyfikacja materiałowa (lista części), ale także model przestrzenny (ze wszystkimi atrybutami) będzie dostępny dla pracownika działu kooperacji w oknie przeglądarki, która poza możliwością wizualizacji zapewnia także podstawowe funkcje pomiarowe, to o ileż łatwiej będzie mu podejmować racjonalne decyzje biznesowe (wybór dostawcy, sposób transportu, termin realizacji zamówienia, itd.). Zalety integracji kooperacja-konstruktor są widoczne także wtedy, gdy kooperant „ogranicza” konstruktora, na przykład w wyborze materiału.

Dlaczego EXPERIENCE?
Firma produkująca na przykład pralki koncentruje się na produkcji pralek właśnie, a nie na integracji różnych systemów, które wspomagają proces powstawania pralki. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że taka firma oczekuje od dostawców systemów komputerowych rozwiązania wspomagającego kompleksowo wszystkich, którzy przyczyniają się do sukcesu firmy. To trochę tak jak z biurem podróży, w którym rezerwujemy wyjazd wakacyjny. Interesują nas zwykle oferty kompleksowe (przelot, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, hotel, posiłki w hotelu) i nie zastanawiamy się nad tym, jak i przez kogo różne komponenty usługi pt. „wakacje” są realizowane. W świecie 3D PLM oczekiwania są bardzo podobne. Zastosowanie systemów komputerowych nie może być przecież dzisiaj dokładnie takie samo jak 20 lat temu, czyli polegać na selektywnym wspomaganiu wybranych aspektów procesu powstawania nowego wyrobu. W tym kontekście liczy się kompleksowość rozwiązania dostarczającego zupełnie nowe doświadczenie (stąd EXPERIENCE w nazwie 3DEXPERIENCE). Tu przypomnę historię aplikacji internetowej Napster, która od roku 1999 ułatwiała poszukiwanie i wymianę plików (głównie muzycznych). Czy można porównać wcale nie tak starego Napstera z dzisiejszym YouTube? Odpowiedź jest chyba oczywista, ale jest jedno małe ale… Czy sukces YouTube byłby możliwy bez „You”? W przypadku 3DEXPERIENCE sytuacja jest podobna: korzyści zastosowania takiego rozwiązania są proporcjonalne do powszechności jego dostępności w firmie. Im więcej użytkowników dokłada swoją cegiełkę do zasobów firmy, tym łatwiej jest pozostałym realizować swoje zadania, pod warunkiem, że wszyscy mają dostęp do wspólnych zasobów.

 

Rys. 1

 

Platforma 3DEXPERIENCE jest rozwiązaniem integrującym wszystkie oferowane przez 3DS systemy (Rys. 1): CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, itd. Z tego powodu nie jest możliwe omówienie wszystkich aspektów zastosowania tej platformy w ramach jednego przykładu.


Przykład
Ilustracja procesu konstrukcyjnego, w którym lider zespołu (Edouard)
współpracuje z konstruktorem (Joe)

Każdy użytkownik platform 3DEXPERIENCE po zalogowaniu do systemu ma dostępne zdefiniowane przez administratora pulpity nawigacyjne. Dzięki dostępnym widżetom (ang. Widget) użytkownik może także sam zdefiniować swój własny pulpit, jego układ oraz komponenty. Pulpit lidera projektu (Rys. 2) zawiera zakładki dedykowane dla różnych projektów. Dla każdego projektu dostępne są aktualne informacje na temat postępu prac konstrukcyjnych, ogólne informacje z wybranego segmentu przemysłu (tu napędy w branży motoryzacyjnej) oraz obszary (przestrzenie) współpracy, w których informacje o projekcie (w różnych formatach) są przechowywane.

Wszystkie aplikacje platformy 3DEXPERIENCE mają taki sam interfejs użytkownika. W górnej części ekranu, patrząc od lewej, są to: kompas do wyboru i uruchamiania wybranej aplikacji, nazwa aktywnej aplikacji (tu 3DDashboard Project Leader), pole poszukiwania w celu odnalezienia informacji w dowolnym formacie, zestaw poleceń standardowych takich jak: import, nowy obiekt, zapis, ustawienia, preferencje, pomoc, itp.

 

Rys. 2

 

Rys. 3

 

Z tego pulpitu lider zespołu ma bezpośredni dostęp do portalu społecznościowego związanego z wybranym projektem (ang. Project community), który został zdefiniowany w celu wymiany doświadczeń i pomysłów. Jeden z konstruktorów (Joe) zaproponował wykorzystanie komponentu z poprzedniego projektu (Rys. 3). Zainteresowany tym pomysłem lider zespołu może sprawdzić jego kompetencje, doświadczenie i za pomocą wewnętrznego komunikatora zaprosić go do udziału w projekcie NACA 1000 (Rys. 4).

 

Rys. 4

(...)

Pełna wersja artykułu w e-wydaniu 3-4/2015, dostępnym od stycznia 2016 w Archiwum

 

Share
 

Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |
© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934