Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    

 


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

Wtorek, 12.11.2013 r.

3DEXPERIENCE

(fragment artykułu z najnowszego wydania 2(18)2013 – w przygotowaniu)

Dla wielu użytkowników systemów inżynierskich firma Dassault Systemes (3DS) kojarzy się tylko lub przede wszystkim z systemem CATIA. Pewnie dlatego pojawienie się na rynku V6 zostało powszechnie skojarzone
z CATIA V6 (pisałem o tym kilka lat temu na łamach „Projektowania
i Konstrukcji Inżynierskich”)

Autor: Andrzej Wełyczko (3DS)

A tymczasem V6 nie jest ani produktem, ani systemem, ani nawet rozwiązaniem oferowanym tylko dla dzisiejszych użytkowników CATIA V5. Czym w takim razie jest dzisiaj V6? V6 to organiczna architektura, na bazie której w sposób zintegrowany współdziałają ze sobą wszystkie oferowane dzisiaj przez 3DS aplikacje: CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM i 3DVIA. Oczywiście nie wszystkie z tych aplikacji muszą być zastosowane do budowy środowiska pracy każdego użytkownika. Istotne jest to, że każda z tych aplikacji działa w tym samym środowisku informatycznym, czyli jest zintegrowana z pozostałymi komponentami systemu i korzysta z tego samego modelu zapisu danych. Brzmi trochę skomplikowanie, ale mam nadzieję, że rzecz się wyjaśni po przeczytaniu niniejszego artykułu do końca.

Nowe aplikacje dostępne w portfolio 3DS nie są tak naprawdę niczym zaskakująco nowym czy nowatorskim, bo każdy dostawca poważnych rozwiązań inżynierskich realizuje swój rozwój poszerzając zakres potencjalnych zastosowań oferowanych przez firmę aplikacji lub systemów. W przypadku 3DS nowością jest z pewnością nowa strategia rozwoju (Rys. 1): od roku 2012 firma promuje się już nie jako dostawca rozwiązań PLM, ale 3DEXPERIENCE. Skąd taka zmiana? Czy to oznacza, że rozwój rozwiązań klasy PLM został zakończony i nie może być kontynuowany? Nic bardziej mylnego. Tak jak PLM było kontynuacją 3D DMU, tak 3DEXPERIENCE jest kontynuacją PLM tyle tylko, że w znacznie szerszym wymiarze.

Rys. 1 Historia rozwoju aplikacji Dassault Systemes

Dlaczego 3DEXPERIENCE i czy nie można tej nazwy „spolszczyć”? Tłumaczenie na dowolny język byłoby (podobnie jak 3D DMU czy PLM) niezgodne ze strategią firmy 3DS. Każda firma chce być jednoznacznie rozpoznawana na rynku, a każde tłumaczenie „rozmywa” taką rozpoznawalność. To oczywiste, że nazwa powstała z połączenia dwóch pojęć: 3D i EXPERIENCE. Pojęcia 3D chyba nie trzeba wyjaśniać, bo coraz więcej pomysłów konstruktorów i projektantów, chociaż rodzących się jak dawniej w ich głowach jest dzisiaj realizowanych w systemach 3D. Jeśli w słownikach angielsko-polskich poszukamy tłumaczenia słowa EXPERIENCE, to znajdziemy: DOŚWIADCZENIE, ZDARZENIE, PRZEŻYCIE, PRZYGODA, PRAKTYKA (ZAWODOWA), RUTYNA, itd. 3DEXPERIENCE jest nowym DOŚWIADCZENIEM, ale nie eksperymentem, bo platforma 3DEXPERIENCE jest czymś realnie dostępnym dzisiaj. 3DEXPERIENCE jest propozycją nowego spojrzenia na to w jaki sposób każdy z nas (tu mam na myśli tych, którzy tworzą lub korzystają z danych zdefiniowanych w systemach CAx i PLM) wykonuje swoje codzienne obowiązki zawodowe (PRAKTYKA, RUTYNA). 3DEXPERIENCE jest lub może być dla niektórych PRZEŻYCIEM lub PRZYGODĄ, bo umożliwia znacznie więcej niż rozwiązania klasy CAx lub PLM i wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe w powiązaniu z modelem 3D.

Czym w taki razie jest 3DEXPERIENCE? W wielkim skrócie (na początek) można powiedzieć, że jest to platforma biznesowa dostępna lokalnie, lub on-line, lub w „chmurze” prywatnej lub w „chmurze” ogólnie dostępnej, działająca w oparciu o architekturę V6. Tu widać jak niezręcznie, żeby nie powiedzieć „ułomnie” przetłumaczyłem tekst oryginalny: „A business platform available on premise, on-line, in public or private cloud, based on V6 architecture”.

Komponenty platformy 3DEXPERIENCE, czyli aplikacje są dostępne za pomocą kompasu (Rys. 2). I tak na przykład CATIA jest jedną z aplikacji z grupy 3D (3D Modeling Apps), a SIMULIA i DELMIA są dostępne w grupie V+R (Content  and Simulation Apps).

Rys. 2 Kluczowe komponenty 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE nie jest nową marketingową nazwą platformy ENOVIA V6 ani kolejnym, bardziej zaawansowanym PLMem, bo jak wspomniałem wcześniej jest to platforma biznesowa, która wspomaga kompleksowo procesy powstawania lub modernizacji końcowego produktu firmy. I nie chodzi tu o to, żeby 3DEXPERIENCE było rozwiązaniem tylko dla tych, którzy w tradycyjnym rozumieniu podejmują decyzje biznesowe (czytaj managerowie różnego szczebla). Decyzje biznesowe, czyli takie, które mają wpływ na końcowy sukces firmy, w której pracujemy podejmuje każdy pracownik:
• Kierownik działu chce wiedzieć ile czasu potrzeba do zakończenia zadania zleconego jego pracownikowi.
• Konstruktor już na etapie projektu koncepcyjnego podejmuje decyzje, których konsekwencje (koszty) pojawiają się w kolejnych fazach powstawania wyrobu.
• Zaopatrzeniowiec podejmuje decyzje o zakupie.
• Technolog planowania produkcji podejmuje decyzje w zakresie maszyn i narzędzi koniecznych do produkcji.

Jeśli wszyscy pracują w zintegrowanym środowisku (nie takim, które można zintegrować, ale takim, które zapewnia integrację z definicji), z dostępem do tych samych danych, z możliwością wymiany doświadczeń, komentowania lub konsultowania on-line, to o ile łatwiej podejmuje się decyzje biznesowe. Z nowym interfejsem użytkownika (Rys. 3) wszystkie aplikacje 3DS są dostępne ze swobodnie konfigurowalnego ekranu startowego IF WE Compass User Interface.

Rys. 3 IF WE Compass | My Dashboard

3DEXPERIENCE jest platformą, która integruje nie tylko pracowników firmy i jej dostawców lub kooperantów, ale także końcowego użytkownika (czasami konsumenta) finalnego wyrobu firmy. Po co? Jeśli użytkownik finalnego wyrobu firmy będzie miał wpływ na to jak ten wyrób/produkt będzie wyglądał, jak będzie działał, jakie będzie miał funkcje itp., to jest większa szansa na to, że w firmie nie zostaną podjęte błędne decyzje biznesowe. W jaki sposób zrealizować taka koncepcję? Rozwiązanie jest chyba oczywiste: portale społecznościowe. W przypadku 3DS takim rozwiązaniem jest 3DSWYM, którego nazwa może niektórym kojarzyć się z pływaniem (ang. swim) w 3D. W rzeczywistości (podobnie jak w przypadku 3DEXPERIENCE) nazwa jest kompozycja dwóch składników: 3D i SWYM, gdzie SWYM jest skrótem wyrażenia See What You Mean (zobacz co mam na myśli lub zgrabniej zobacz o czym myślę). Słowo zobacz jest nierozerwalnie związane z możliwością udostępnienia na takim portalu społecznościowym modelu przestrzennego – oczywiście w formacie lekkim (na przykład 3DXML) i oczywiście po to, aby potencjalny użytkownik wyraził swoja opinię (to mi się podoba, a to nie) lub zasugerował zmiany konstrukcyjne, materiałowe, nowe funkcje, itp. Dlaczego kolejny portal społecznościowy? 3DSWYM jest aplikacją, która dostarcza funkcjonalność portalu społecznościowego połączoną z wymaganiami świata technicznego, czyli wysoki poziom bezpieczeństwa podczas wymiany informacji oraz zintegrowane mechanizmy wizualizacji modeli przestrzennych.

Po przeczytaniu tego, być może trochę długiego, wstępu można odnieść wrażenie, że 3DEXPERIENCE ma niewiele wspólnego z aplikacjami inżynierskimi (CAD, CAM itd.). Dlatego czas najwyższy omówić początek nazwy, czyli 3D. Tu powinno być oczywiste, że aplikacje dedykowane do realizacji zadań w 3D to: CATIA i SOLIDWORKS (definicja modelu przestrzennego), SIMULIA (wszelkiego typu analizy, czyli MES, ale także analizy kinematyczne i dynamiczne), DELMIA (planowanie, definiowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi), 3DVIA (generowanie interaktywnych dokumentów wspomagających procesy montażu/demontażu, serwisowanie, szkolenie, itd.)

 

Przykład (przemysł lotniczy)

Rys. 4 Kluczowe procesy w przemyśle lotniczym wspomagane przez 3DEXPERIENCE

Integracja aplikacji oferowanych przez 3DS to jednak nie wszystko, bo dla użytkownika dowolnego systemu istotne jest przecież, to żeby mógł zrealizować postawione przed nim zadania. A to oznacza, że zastosowanie tej samej aplikacji w różnych gałęziach przemysłu, a nawet w różnych firmach tej samej branży powinno być inne. Aplikacja powinna być dostosowana do wymagań użytkownika z uwzględnieniem jego specyficznych wymagań. Dlatego dla każdej gałęzi przemysłu we współpracy z wiodącymi firmami zostały zdefiniowane zintegrowane pakiety rozwiązań – Industry Solution Experiences. W przypadku branży lotniczej są to (Rys.4): Winning Program, Co-Design To Target, itd.

(…)

Andrzej.WELYCZKO@3ds.com

pełna wersja artykułu do pobrania w wydaniu 2(18)2013 dostępnym w Archiwum (wydanie w przygotowaniu)

 

Share
 

Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |
© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934