www.cadraport.pl
www.rynekcad.pl
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości min. 1024 x 768

Pierwszy dostępny „online”   
katalog komputerowych   
systemów inżynierskich   
(CAD, CAM, CAE)   
obecnych na polskim rynku 
  
 
      
wersja 2.0 Beta    
ostatnia aktualizacja styczeń 2012
    


   >> CAD Raport | CAD, CAM, CAE  | PDM/PLM | Firmy | Sprzęt | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Forum | Kontakt | Biblioteka systemów CAD/CAM/CAE       

Systemy:

CAx
 
(np. CAD/CAM)

CAD

CAM

CAE

PDM/PLM


Alfabetyczny indeks oprogramowania


reklama

reklama


Alfabetyczny indeks firm


• Szkolenia


• Seminaria, konferencje

 

 


CAD, CAE

[zobacz podobne]  [powrót do strony indeksu systemów CAD, CAM, CAE]  [powrót do strony głównej]


Solid Edge ST

I. Informacje ogólne

II. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAD

III. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAM

IV. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAE

V. Koszty

VI. Dane oferentów


I. Informacje ogólne

Pełna nazwa najnowszej wersji programu dostępnej na rynku:  Solid Edge with Synchronous Technology 4

• Wersja studencka (licencja akademicka) Solid Edge ST4 do pobrania tutaj
• 45-dniowa wersja testowa Solid Edge ST4 do pobrania tutaj

Rodzaj systemu: CAD/CAE
Dostępny oddzielnie lub w pakiecie Velocity Series

Dedykowane zastosowania:
Projektowanie mechaniczne (w tym konstrukcje spawane, blaszane), projektowanie produktów konsumenckich (w tym wzornictwo przemysłowe) , projektowanie form wtryskowych,  instalacji rurowych, okablowania, elektroniki.
Analiza MES dla inżynierów projektantów...

Główni odbiorcy:
36% przemysł maszynowy,15% high tech / elektronika,14% edukacja, 11% energetyczny, 9% samochodowy, 5% lotniczy, 4% produkty konsumenckie, 3% medycyna

Polska wersja językowa
Tak, jest już dostępna wersja polska Solid Edge ST3

Platforma systemowa i sprzętowa (np.: PC, Windows)
PC, Windows XP Windows Vista Business lub Enterprise, 32bit lub 64bit

Minimalne wymagania sprzętowe, wystarczające do pracy z aplikacją:
(Windows XP)
32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Windows XP Professional
512 MB RAM
65K colors
rozdzielczość grafiki: 1024x768
1.4 GB miejsca na dysku twardym
(Windows Vista)
32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Windows Vista Business or Enterprise Service Pack 1
1 GB RAM
rozdzielczość grafiki: 1024x768
1.9 GB miejsca na dysku twardym

Ciekawe możliwości, wyróżniające zdaniem oferentów opisywany program na tle konkurencji:
Synchronous Technology, Rapid Blue (swobodne modelowanie powierzchni), Zones (strefy) w pracy z dużymi złożeniami, technologia Zero D, możliwość pełnej integracji z aplikacjami Velocity Series (CAM, CAE, PDM) - pełne wsparcie dla PLM, całkowicie bezpłatny SolidEdge 2D, dwukierunkowy translator CATIA v5, rozbudowane opcje translatora AutoCAD, Auto constrain - automatyczne nadawanie relacji w importowanych złożeniach, Goal seeking - narzędzie na bazie Excell do rozwiązywania inżynierskich problemów, tabela rodziny części, moduł specjalizowany Engineering Reference (obliczenie i generowanie przekładni zębatkowych, generowanie raportu).

Zmiany (w zakresie możliwości programu) w stosunku do poprzedniej wersji*:
Nowości edycji z Synchronous Technology 2 to m.in.:
• Rozbudowa możliwości modelowania synchronicznego w środowisku części oraz złożeń
• Dodanie środowiska modelowania arkuszy blachy w technologii synchronicznej
• Wprowadzenie wbudowanej platformy analizy metodą elementów skończonych dla projektantów: Solid Edge Simulation
• Wzmocnienie skalowalnego rozwiązania do zarządzania danymi poprzez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft SharePoint oraz wzmocnienie integracji z oprogramowaniem Teamcenter(r) Express
• Wprowadzenie na bazie sugestii użytkowników wielu ulepszeń do modelowania tradycyjnego i w technologii synchronicznej.


*krótka relacja z prezentacji Solid Edge ST2 – tutaj

*krótka relacja z prezentacji Solid Edge ST3 – tutaj

*opis nowości Solid Edge ST3 – tutaj

 

• Pierwsze kroki w Solid Edge with Synchronous Technology – podręcznik, a w zasadzie ponad 180. stronicowy „tutorial” w języku polskim. Idealny dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę z systemami CAD, zwłaszcza z Solid Edge ST*. Uwaga, wszyscy, którzy zarejestrują się na forum Siemens PLM Software otrzymają 30-dniową wersję ewaluacyjną SolidEdge ST. Kilka płyt jest także do rozlosowania wśród zarejestrowanych prenumeratorów CADblog.pl.

[ pobierz ]

 

 

 


II. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAD:

• 2D
• 3D
• modelowanie parametryczne
• modelowanie swobodne (bezpośrednie)
• modelowanie bryłowe
• modelowanie powierzchniowe
• konwersja modelu powierzchniowego na model bryłowy
• konwersja modelu bryłowego na model powierzchniowy
• funkcje zaokrąglania krawędzi
• analiza tolerancji/dokładności pasowania
• tworzenie i definiowanie zespołów
• obsługa dużych złożeń
• możliwość umieszczania w zespole części w wariantach uproszczonych
• automatyczna aktualizacja rysunku (i powiązanych dokumentów)
• generowanie rzutów
• tworzenie rysunku złożeniowego
• tworzenie rysunku wykonawczego
• generowanie dokumentacji technicznej
• tworzenie raportów
• tworzenie zestawień materiałowych
• generowanie plików w formacie STL (szybkie prototypowanie i wytwarzanie)
• naprawianie uszkodzonych rysunków
• dedykowane aplikacje PDM/PLM: Teamcenter / Teamcenter Express firmy Siemens PLM Software

Za pomocą operacji wyciągnieć po profilach, wyciągnieć po profilach. Istnieje możliwość wykorzystania dodatkowych krzywych określających kształt oraz kontrola skręcenia wyciągnięcia. Modelowanie może być tworzone przy wykorzystaniu techniki RapidBlue – swobodne modelowanie.

Możliwości z zakresu wizualizacji:
• fotorealistyczny rendering
• animacje
• interaktywne wodzenie kamery
• tworzenie zrzutów-prezentacji
• tworzenie przekrojów

Narzędzia występujące w programie (lub moduły*) wspomagające:
• projektowanie form wtryskowych: moduł Mold Tooling (osobna opcja)
• projektowanie konstrukcji ramowych
• projektowanie konstrukcji spawanych
• rozwinięcia konstrukcji blaszanych
• modelowanie rur oraz ich układów: moduł XpressRoute (osobna opcja)
• projektowanie wiązek elektrycznych: moduł Wire Hamess (osobna opcja)

Wymiana danych z innymi systemami CAD:
• eksport do formatów:
Parasolid, IGES, ACIS, CATIA V4/V5, STEP, EMS, XGL, STL, ProductVision, MicroStation, DWG/DXF, XML, UG Bookmark, Adobe Acrobat
• import z formatów:
Parasolid, IGES, ACIS, CATIA V4, CATIA V5, STEP, EMS, MDS, Unigraphics, Pro/E, SolidWorks, SDRC, XML, STL, MicroStation, DWG/DXF, I-Deas, MTD, Inventor, Product Vision

biblioteki części i normaliów:
• dostępne inaczej:
moduł Piping Library osobna opcja, dostępne bezpłatnie lokalnie na CD lub przez FTP jako dodatkowe katalogi np. części złączne wg PN, MAYTEC – b. profili aluminiowych, FCPK (z Mold Tooling) etc.


III. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAM

nie dotyczy


IV. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAE
W nowej wersji program posiada możliwości CAE, realizowane poprzez:
Simulation Express oraz dodatkowy moduł Solid Edge Simulation

• automatyczne generowanie siatki
• analiza naprężeń i przemieszczeń
• analiza drgań i wyboczeń
• analiza obiektów cienkościennych
• symulacja postępu zniszczenia
• symulacja funkcjonowania złożeń i ruchomych części
• narzędzia do wykrywania kolizji
• symulacja warunków rzeczywistych, także grawitacji i siły odśrodkowej
• automatyzacja powtarzanych zadań analitycznych
• generowanie raportów HTML
• przedstawienie wyników analiz w postaci wizualizacji 3D
• rodzaj zastosowanego solver'a: NX NASTRAN

Wymiana danych z innymi systemami CAE:
• eksport do formatów:
skalowany do aplikacji FEMAP, eksport do formatu *.mod


V. Koszty i inne...
Cena detaliczna (wartość netto w PLN):
• wersja podstawowa: Od 8 800 zł (za licencję) i od 1 320 zł (roczna opieka techniczna – maintenance)
Podana cena dotyczy Solid Edge Design & Drafting, który zapewnia możliwość tworzenia:
• zaawansowanych zespołów z pojedynczych elementów,
• wizualizacji,
• dokumentacji płaskiej oraz modeli bryłowych za pomocą podstawowej funkcjonalności modelowania bryłowego (np. wyciągniecie profilu po prostej i przez obrót, etc.)

Wersje testowe (demo, trial itp.):

• Wersja studencka (licencja akademicka) Solid Edge ST4 do pobrania tutaj
• 45-dniowa wersja testowa Solid Edge ST4 do pobrania tutaj


VI. Podstawowe dane teleadresowe oferentów:

Cador Consulting sp. z o.o.
• CAMdivision s.c.
• Siemens PLM Software


Nazwa firmy: Cador Consulting sp. z o.o.
[obejrzyj profil firmy]                     
Adres siedziby: ul. Batorego 28-32,  81-366 Gdynia
tel.: (058) 783 20 32
faks: (058) 763 03 86
e-mail: info@cador.pl
adres internetowy: www.cador.pl


Nazwa firmy:  CAMdivision s.c.
[obejrzyj profil firmy]
Adres siedziby: ul. Strargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
te.:. (071) 796 32 50
faks
: (071) 796 08 51
e-mail: info@camdivision.pl
adres internetowy: www.camdivision.pl


Nazwa firmy: Siemens Product Lifecycle Management Software (PL) Sp. z o.o.
[obejrzyj profil firmy]

Adres siedziby: ul. Marynarska 19 A, 02-674 Warszawa
tel.: (022) 339 36 80
faks: (022) 339 36 99
Infolinia Siemens PLM Software: 0 800 200 201
e-mail: info@ugs.pl
adres internetowy: www.siemens.com/plm


Informacje o innych partnerach handlowych Siemens PLM Software:
http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/partners/Partnerzy_Polska.shtml


[zobacz podobne]  [powrót do strony indeksu systemów CAD, CAM, CAE]  [powrót do strony głównej]


Ankieta dla użytkowników (v. beta)

Wszystkich korzystających z Solid Edge ST2 prosimy o poświęcenie kilku minut i dokonanie oceny wykorzystywanego oprogramowania (w skali od 1 do 5) w poniższych kategoriach:

Intuicyjność obsługi i funkcjonalność  (ocena w skali 1-5)    

Ogólne możliwości programu (ocena w skali 1-5)                 

Szybkość wykonywania operacji  (ocena w skali 1-5)         

Relacja ceny do wartości programu  (ocena w skali 1-5)     

Inne uwagi odnośnie ocenianego systemu, postulaty zmian, szczególne zalety/wady itp.

 

Formularz wysyłany jest za pośrednictwem programu pocztowego osoby wypełniającej ankietę,  bezpośrednio na adres redakcja@cadblog.pl. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie nadesłanych danych osobowych (a dokładnie: adresu mailowego) zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 923 ze zm.

Pobierz bezpłatne wydania elektronicznego czasopisma CADblog.pl

 


numer 2(16) 2011
już wkrótce dostępny, a w nim m.in. przegląd wybranych dostawców systemów CAx/PLM na polskim rynku

 

numer 1(15) 2011
HD już dostępny
(więcej informacji
w archiwum)


Wydania archiwalne 2009/2010...

(...)


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum

 

Serwis utworzony
 w ramach CADblog.pl
i monitorowany przez:

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADraport.pl funkcjonuje w ramach CADblog.pl, który jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934