www.cadraport.pl
www.cadblog.pl
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem Firefox w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Pierwszy dostępny „online”   
katalog komputerowych   
systemów inżynierskich   
(CAD, CAM, CAE)   
obecnych na polskim rynku 
  
 
      
wersja 2.0 Beta    
ostatnia aktualizacja styczeń 2012
    


   >> CAD Raport | CAD, CAM, CAE  | PDM/PLM | Firmy | Sprzęt | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Forum | Kontakt | Biblioteka systemów CAD/CAM/CAE

    


Systemy:

CAx
 
(np. CAD/CAM)

CAD

CAM

CAE

PDM/PLM


Alfabetyczny indeks oprogramowania


reklama

reklama

reklama


Alfabetyczny indeks firm


• Szkolenia


• Seminaria, konferencje

 


Alfabetyczny indeks ujętych w Raporcie aplikacji PDM
i innych wchodzących w skład całościowych rozwiązań PLM


• 3DVIA Composer
 (aplikacja do wykonywania dokumentacji produktowej) [ opis programu ]

• ENOVIA SmarTeam  [ opis programu ]

Rapid Author CORTONA 3D PDM/PLM  [ opis programu ]

• Teamcenter  [ opis programu ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| systemy CAx | systemy CAD | systemy CAM | systemy CAE |

Pobierz bezpłatne wydania elektronicznego czasopisma CADblog.pl

 


numer 2(16) 2011
już wkrótce dostępny, a w nim m.in. przegląd wybranych dostawców systemów CAx/PLM na polskim rynku

 

numer 1(15) 2011
HD już dostępny
(więcej informacji
w archiwum)


Wydania archiwalne 2009/2010...


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum
(...)

 

Serwis utworzony
 w ramach CADblog.pl
i monitorowany przez:

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADraport.pl funkcjonuje w ramach CADblog.pl, który jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934