Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Solid Edge ST wersja dla studentów

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tuta

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Darmowy testowy Solid Edge ST

Nowy ZWCAD2018

Poniedziałek, 18.05.2015 r.

Co kryje się za nowym sposobem licencjonowania...

...oprogramowania Autodesk? Czy tylko troska o wygodę klientów i chęć zapewnienia łatwiejszego (i skalowalnego) dostępu do rozwiązań ADSK?

Maciej Stanisławski

To trzeba przyznać: opłata za oprogramowanie rozłożona w czasie i zależna od stopnia jego wykorzystywania, dostęp do stale aktualnej, najnowszej (i stabilnej) wersji bez ponoszenia dodatkowych kosztów – są to wymierne korzyści wynikające z nowego sposobu licencjonowania oprogramowania będącego w ofercie Autodesk.

– Nowy model licencjonowania wychodzi naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych klientów, umożliwiając im dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, a także łatwiejsze zarządzanie budżetem poprzez elastyczny system opłat – mówił w marcu br. Jarosław Kierczuk, Country Channel Manager Autodesk w Polsce1.

 

 

Z drugiej jednak strony, jeśli priorytetem byłaby tylko wygoda klientów/użytkowników, to czy nie miałoby sensu oferowanie także stałych licencji – na dotychczasowych zasadach? Tymczasem wiadomo, że od 1 lutego 2016 roku nowe komercyjne stanowiska większości samodzielnych rozwiązań Autodesk na komputery stacjonarne będą dostępne wyłącznie w ramach Desktop Subscription.

„Stację roboczą z licencjonowanym CAD tanio sprzedam...”
3 lipca 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie, w której od wielu lat procesowała się niemiecka spółka UsedSoft GmbH, przeciwko Oracle International Corp. Postępowanie to toczyło się przed Trybunałem na skutek wniesienia pytania prejudycjalnego w trybie art. 267 TFUE i dotyczyło wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych2. Wyrok ten okazał się... zaskakujący dla prawników zajmujących się prawem autorskim i wygląda na to, że ma (i będzie miał) duże znaczenie zarówno dla producentów programów komputerowych, jak też innowacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się odsprzedażą oprogramowania i systemów IT (w tym interesujących nas szczególnie rozwiązań CAD).

W powołanym wyroku Trybunał zauważył, iż „klient Oracle, który pobrał kopię (w znaczeniu wersji instalacyjnej – przyp. redakcji) danego programu komputerowego i zawarł z tą spółką umowę licencji na korzystanie z niej, uzyskuje, w zamian za zapłatę ceny, bezterminowe prawo do korzystania z tej kopii. Udostępnienie przez Oracle kopii jej programu komputerowego oraz zawarcie powiązanej z nią umowy licencji na korzystanie mają bowiem na celu umożliwienie trwałego korzystania z tej kopii przez klientów tej spółki w zamian za zapłatę ceny mającej umożliwić podmiotowi praw autorskich uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii dzieła, którego jest on właścicielem.” Trybunał uznał, że taka transakcja wiąże się z przeniesieniem prawa własności kopii danego oprogramowania. Podkreślę tutaj raz jeszcze, żeby nie było niejasności – mówimy o kopii w znaczeniu jednorazowo zainstalowanej wersji danego oprogramowania wraz z przypisaną do niego licencją, a nie o kopii, którą ktoś zrobi we własnym zakresie z kupionego oprogramowania.

Co znamienne, jak przyjął Trybunał, sprzedaż programu komputerowego na nośniku materialnym i sprzedaż tego programu poprzez pobranie go z Internetu są do siebie z ekonomicznego punktu widzenia podobne.3

W praktyce oznacza to, iż... licencjobiorca (klient nabywający oprogramowanie CAD) ma prawo do jego odsprzedaży. Wynika to z faktu, iż prawo producenta oprogramowania do dystrybucji licencji kończy się na pierwszej sprzedaży. Co potem zrobi z nim klient, użytkownik – to już zależy wyłącznie od niego.

Co więcej, taka odsprzedaż może dotyczyć nie tylko komputera z zainstalowanym oprogramowaniem, ale także – samego oprogramowania - jeśli oryginał dystrybuowany był na nośniku. W przypadku wersji pobranej z sieci, odprzedaż może nastąpić zapewne jedynie z komputerem, do którego program został przypisany.

Oczywiście osoby (lub też firmy, czy instytucje), które zdecydują się na zakup oprogramowania na rynku wtórnym, muszą liczyć się z tym, że w ten sposób nabywają sam program (z prawem do jego komercyjnego wykorzystywania), ale nie nabywają w ten sposób dodatkowych świadczeń, jak np. prawo do aktualizacji, maintenance'u etc., zapewnianych przez producenta danego oprogramowania (chociaż na tym polu także zdarzają się wyjątki).

Według Grabowskiego chodzi o... pieniądze
Na blogu World CAD Access w dniu 4 lipca 2012 roku (a więc dzień po zapadnięciu wyroku ETS) Ralph Grabowski poruszył kwestię zainteresowania ze strony m.in. prawników Autodesk kwestią swobodnej sprzedaży używanego oprogramowania na terenie UE. Co więcej, napisał wprost, że jednym powodem, dla którego Autodesk tak zależało na utrzymaniu zakazu odsprzedaży licencji na rynku wtórnym, są... pieniądze.4 Wtedy, w 2012 roku, można było zastanawiać się nad tym, czy tak jest w istocie.

Grabowski słusznie wskazał jednak, że:
• jeśli dopuszczony zostanie legalny obrót używanym oprogramowaniem na rynku wtórnym, to producenci CAD (Ralph wskazuje tutaj konkretnie na Autodesk, ale w zasadzie odnosi się to do większości producentów) nie będą osiągali z tego tytułu żadnych zysków... (co więcej, może to oznaczać dla nich spadek realnych przychodów ze sprzedaży nowych licencji – bo wtedy zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie wolał taniej kupić starszą wersję oprogramowania, nawet jeśli będzie to oznaczało dla niego brak wsparcia ze strony producenta, niż sięgać po nową licencję – przyp. redakcji),
• kiedy dokonujemy transakcji na rynku wtórnym, to w zasadzie – sami ustalamy ceny kupna/sprzedaży, mamy możliwość ich negocjowania, nie musimy trzymać się wartości narzuconych przez producenta,
• zwiększenie liczby transakcji zawieranych na rynku wtórnym może wymusić na Autodesk (i innych producentach) obniżenie cen nowych licencji oferowanych do sprzedaży na rynku pierwotnym.

Minęło kilka lat i decyzja kierownictwa Autodesk o zmianie sposobu licencjonowania wydaje się potwierdzać tezy Ralpha Grabowskiego. W końcu wypożyczonego oprogramowania nie można odsprzedać...

(ms)

 

Szczegółowe informacje dotyczące opcji subskrypcyjnych można znaleźć na:
http://www.autodesk.com/products/perpetuallicenses

 

1) CADblog.pl – wpis z dnia 26.03.2015 r.
2) http://autorskie.kancelaria.pl/sprzedaz-uzywanych-licencji-na-oprogramowanie-komputerowe/
3) tamże
4) WorldCADaccess – wpis z dnia 4.07.2012 r.

 

Notka:
Ralph Grabowski – autor ponad 150 książek poświęconych oprogramowaniu inżynierskiemu, redaktor czasopism CADalyst, AutoCAD User, AutoCAD World, e-zinu CADdigest, wydawca upFront.eZine, prowadzi blog WorldCADaccess...

 

Share
 


 [ powrót na stronę główną ]

reklama


Poznaj NX12 z CAMdivision

 

Blog monitorowany przez:

 


 

 

 

| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934