Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum...

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018


Piątek, 19.12.2014 r.

Okiem kolegi eksperta: ZWCAD+ 2015

Na łamach CADdigest przed kilkoma tygodniami ukazała się recenzja najnowszej wersji oprogramowania ZWCAD+ 2015. Autorem recenzji jest Jeffrey Heimgartner, redaktor CADdigest, zatrudniony jako menedżer w Advanced Technical Services, Double JJ Services, Mallard Investment. Może warto poznać jego opinię na temat ZWCAD+

 

Recencja ZWCAD+ 2015 ukazała się na łamach CADdigest 8 grudnia br.

 

ZWSOFT (z siedzibą w chińskim Guangzhou) dostarcza oprogramowanie CAD/CAM już od 1998 roku. W obecnej chwili z dostarczanych rozwiązań korzysta ponad 320 000 klientów w 80 krajach na całym świecie. Firma przeznacza ponad 20% swoich dochodów na badania oraz rozwój dwóch najważniejszych produktów:
• ZWCAD 2D oraz 3D,
• ZW3D dla MCAD oraz CAM.

W tym artykule skupię się na recenzji ZWCAD+ 2015, w szczególności sprawdzę niektóre z nowych funkcji, m.in.: wsparcie dla Google Earth, tekstu Unicode, narzędzia Sweep (Przeciągnięcie) i Loft (Wyciągnięcie), kreskowanie, menedżer referencji i zaktualizowany interfejs użytkownika.

ZWCAD 2015+
Najnowsza wersja programu ZWCAD 2015+ to atrakcyjna jeśli chodzi o cenę, lekka platforma CAD z obsługą rozszerzenia DWG, przeznaczona do wykonywania projektów, modelowania oraz rysowania. Cena licencji oprogramowania jest bardzo interesująca, gdyż ZWCAD w najwyższej wersji funkcjonalnej można nabyć już poniżej 2500 zł (cena na polskim rynku), co jest dwukrotnie niższą kwotą niż ta, którą wydalibyśmy na bezpośredniego konkurenta – AutoCAD 2015 LT. ZWCAD+ zawiera sporo funkcji zawartych również w pełnej wersji programu AutoCAD.

Przygotowany przez producenta opis programu jest dość krótki, co jest plusem, gdyż dłuższego nie zdążyłbym przeczytać :). Natomiast samo pobranie programu, jego instalacja i rejestracja zajęły mi w sumie... około 15 minut (sic!). Ze względu na niewielkie wymagania sprzętowe, nie trzeba mieć najnowocześniejszego komputera, aby program działał prawidłowo.
Po pobraniu programu i jego instalacji, w niedługim czasie byłem gotów do testowania jego nowych funkcji.

Przejrzysty i intuicyjny interfejs
Ponieważ nigdy wcześniej nie używałem programu ZWCAD, pomyślałem, że pierwszym elementem, który przetestuję, będzie UI (interfejs użytkownika). Pozwoliło mi to zapoznać się z tym, jak program działa i jak jest zbudowany. Jak widać na poniższym rysunku, UI jest bardzo podobny do tego spotykanego w programie AutoCAD.

 

Rys. Interfejs użytkownika ZWCAD+ 2015

 

Wygląd UI ZWCAD jest przejrzysty oraz pozbawiony zbędnych, rozpraszających „wodotrysków”. Znany mi już interfejs wstążkowy, palety narzędzi i przełącznik między modelem i papierem są na swoich miejscach. Codziennie wykorzystywane narzędzia są łatwo dostępne i bez trudu je odnalazłem.

Program zapewnia możliwość przełączania pomiędzy interfejsem wstążkowym, a klasycznym. Mamy wtedy dostęp do wyglądu zbliżonego do starszych wersji programu AutoCAD, ze wszystkimi paletami, paskami narzędzi oraz rozwijanymi listami menu, jakie tam występowały. Można również skomponować i zachować swój własny układ interfejsu.

Unicode
Program staje się coraz powszechniej wykorzystywany przez międzynarodowych klientów i zapewne dlatego jego najnowsza wersja otrzymała sporą aktualizację kodu, co umożliwiło wprowadzenie szeregu zmian. Unicode pozwala np. na łatwą i bezproblemową wymianę danych pomiędzy różnymi językami.

Oczywiście rozumiałem potrzebę efektywnej komunikacji (...), jednak chwilę mi zajęło, zanim sam zrozumiałem, czym tak naprawdę jest Unicode. Osoby, które posługują się językiem angielskim (pod który to język komputery od początku zostały zaprojektowane) nie rozumieją na ogół frustracji użytkowników posługujących się językami spoza kręgu romańskiego. Unicode jest sposobem zapisu liter zbliżonym do ASCII, ale obejmującym o wiele więcej elementów. ASCII i Unicode definiują sposób, w jaki wyświetlane są znaki w plikach tekstowych, na stronach WWW i innych dokumentach. ASCII jednak pozwala na reprezentację jedynie 94 znaków literowych i interpunkcyjnych w języku angielskim (system ten został stworzony w erze dalekopisów, a dopiero później zaadaptowany do komputerów). Z drugiej strony, Unicode został stworzony, aby wspierać wszystkie znaki w wielu językach (np. w Etiopskim) oraz w językach posługujących się zapisem od prawej do lewej strony. W Unicode znajduje się miejsce dla prawie miliona znaków.

W ZWCAD+ 2015 Unicode jest wspierany w interfejsie użytkownika, co oznacza, że znaki należące do konkretnych języków będą poprawnie wyświetlane np. w paskach menu, w wyskakujących powiadomieniach czy w nazwach plików.

Wsparcie dla Google Earth
ZWCAD+ 2015 pozwala nam osadzić nasze projekty w rzeczywistym otoczeniu, poprzez bezpośrednie pobranie obrazu terenu z Google Earth i umieszczeniu go w rysunku. Aby tego dokonać, wystarczy wejść w Tools – Google Earth – Import from Google Earth (w wersji polskiej Narzędzia – Google Earth – Importuj z Google Earth). Opcja ta otworzy nowe okno z włączonym Google Earth wewnątrz programu ZWCAD. (...)

Transformacja obiektów 2D do modeli 3D
Narzędzie Przeciągnij oraz Wyciągnij są nowe w ZWCAD+ 2015 i wykorzystują one obiekty 2D, aby utworzyć obiekty 3D. Przeciągnij działa następująco: wybieramy obiekt, który zostanie przeciągnięty po danej ścieżce w ten sposób, że utworzona zostanie bryła 3D. Wyciągnij natomiast tworzy obiekt 3D w oparciu o serię przekrojów.

Proszę samemu wypróbować nowe funkcje. Ja zacząłem od narysowania koła, które chciałem przeciągnąć, następnie narysowałem łuk, który stanowić będzie ścieżkę.


Rys. Wykorzystanie narzędzia Wyciągnij dla koła oraz łuku

 

Po wybraniu narzędzia Wyciągnij, najpierw wybrałem okrąg, który zostanie przeciągnięty, a następnie wskazałem przebieg ścieżki. ZWCAD automatycznie utworzył bryłę 3D w oparciu o te dane. Wynik uzyskany na poniższym rysunku można pozyskać, zmieniając widok z 2D na 3D; można tego dokonać np. poprzez przytrzymanie SHIFT + środkowe kółko myszki i przesuwanie widoku myszką.


Rys. Gotowe przeciągnięcie

 

Aby przetestować narzędzie Wyciągnij, zdecydowałem się na utworzenie czegoś w rodzaju górnej części parasolki, postępując według poradnika znalezionego gdzieś w sieci. W widoku 2D utworzyłem okrąg reprezentujący górę parasolki (małe kółko) oraz poligon stanowiący zewnętrzną krawędź parasolki (jakiś wielościan). Ponieważ narysowałem oba obiekty w rzucie 2D, oba miały wysokość Z równą 0, zmieniłem zatem widok na ten z lewej strony, po czym zmieniłem wysokość małego kółka. Teraz uruchomiłem narzędzie Wyciągnij. Zaznaczyłem najpierw kółko małe, po czym wskazałem to duże jako miejsce zakończenia procesu wyciągania. Wszedłem również w ustawienia, aby sprawdzić jakie parametry będą obecne podczas operacji Wyciągania.


Rys. Parametry Wyciągania

 

Można w tym miejscu modyfikować parametry narzędzia Wyciągnij. Parametry „Reguły – Pasowanie gładkie” nie posiadają dodatkowych argumentów i tworzą bezpośrednio powierzchnię. „Normalne do” oznacza, że powierzchnia będzie normalna (prostopadła) do wybranego przekroju. Kąty zbieżności dają największą kontrolę nad tworzonym obiektem, gdyż można definiować kąty początkowe oraz końcowe wraz z wartościami początkowymi oraz końcowymi. Wybrałem właśnie tą metodę, a wynik prezentowany jest na rysunku poniżej.


Rys. Utworzony obiekt poprzez Wyciągnij

 

Kreskowanie
Nowe kreskowanie wykracza możliwościami poza poprzednio dostępne narzędzie do kreskowania obiektów, które pobierało wzory z plików PAT. Nowe narzędzie do kreskowania wypełnia zamknięte powierzchnie wzorami utworzonymi z bloków, odnośników zewnętrznych lub... obrazów rastrowych.

Aby przetestować tę funkcję, pobrałem rysunek wzoru kamienia (dla kreskowania podłogi) oraz wzoru drewna do wykończenia blatu stołu.


Rys. Kreskowanie podłogi wzorem kamienia oraz blatu stołu wzorem drewna

 

Zajęło mi chwilę, aby zrozumieć sposób działania tej funkcji, lecz ostatecznie udało mi się wprowadzić oba rysunki do mojego projektu. Jak na pierwszy raz nie wyszło nawet źle! Wyobrażam sobie, jak potężne może być to narzędzie do wprowadzania nowych wzorów kreskowań dla kogoś, kto dysponuje większym doświadczeniem oraz nieco lepszymi materiałami do wzorów.

Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
Nie jest wcale rzeczą rzadką, gdy od klienta dostaje się plik CAD z pewną ilością odnośników zewnętrznych (xref), które są dołączone do rysunku. Po zapisaniu pliku rysunku i przesłaniu ich do kogoś innego, nasze linki są już zwykle nieaktualne i w związku z tym rysunek może wyświetlać się w sposób błędny. Taka sytuacja występuje, gdy nasz rysunek stworzyliśmy w systemie operacyjnym, w którym panuje inna struktura plików niż w naszym.

Narzędzie RefManager w ZWCAD+ 2015 pozwala w łatwy sposób zarządzać wszystkimi odnośnikami do zewnętrznych plików, jak również do plików rastrowych i czcionek. Okno Reference Manager’a zawiera listę plików z referencjami bez potrzeby ich uruchamiania oraz pozwala na modyfikację tych informacji (proszę nie pomylić tego narzędzia z External Reference Manager (Menadżer odnośników zewnętrznych) – myślę, że lepszą nazwą byłby „Menadżer odniesień”. Aktualizacja ścieżki plików referencyjnych staje się teraz bardzo prosta, gdyż wystarczy wskazać, co chcemy aktualizować, kliknąć Edit Selected Paths (edycja zaznaczonych ścieżek) i wybrać odpowiednie pliki z dysku twardego.


Rys. Menedżer referencji zarządzający odniesieniami

 

Mądrzejsza myszka
Ostatnią funkcją, którą tutaj opiszę, jest funkcja SmartMouse, choć nie jest to zupełna nowość w wersji 2015. Jest to system gestów kierujących zachowaniem programu ZWCAD+. System SmartMouse pozwala uruchamiać narzędzia poprzez przytrzymanie prawego klawisza myszy oraz przesunięcie kursora w odpowiednim kierunku bądź nakreślenie konkretnego gestu. Rysunek poniżej przedstawia kierunki dla najpopularniejszych narzędzi stosowanych w codziennym użytkowaniu programu, takich jak Nowy, Okrąg, Przesuń.


Rys. Standardowe narzędzia w systemie SmartMouse.

 

Domyślnie znajdują się tutaj standardowe narzędzia wykorzystywane w programie, lecz w łatwy sposób możemy skonfigurować każdy z tych kierunków, aby po jego wybraniu uruchamiało się zdefiniowane przez nas narzędzie. Wiem, że tego typu gesty myszki zostały wprowadzone kilka aktualizacji temu, lecz zostałem zaskoczony w ZWCAD+ możliwością konfiguracji poszczególnych elementów.

Podsumowanie
Niska cena, łatwość instalacji i niewygórowane wymagania sprzętowe są zdecydowanymi plusami ZWCAD+ 2015. Podobieństwo do AutoCAD umożliwiło mi w łatwy sposób używanie większości poleceń, bez konieczności zagłębiania się w dokumentację. Ale chętnie zobaczyłbym wbudowane poradniki lub więcej materiałów dotyczących choćby nowych funkcji online.

Nowe funkcje zdecydowanie powiększają możliwości programu. Koniec końców, uważam, że jest jeszcze dużo rzeczy, które w pozytywny sposób mogą Cię zaskoczyć podczas Twojej pracy z programem ZWCAD+ 2015.

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Heimgartner  

 

Źródło: CADdigest, Usługi Informatyczne Szansa

Share
 


 [ powrót na stronę główną ]

reklama


Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:

 


 

 

 

| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934