www.cadraport.pl
www.rynekcad.pl
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości min. 1024 x 768

Pierwszy dostępny „online”   
katalog komputerowych   
systemów inżynierskich   
(CAD, CAM, CAE)   
obecnych na polskim rynku 
  
 
      
wersja 2.0 Beta    
ostatnia aktualizacja styczeń 2012
    


   >> CAD Raport | CAD, CAM, CAE  | PDM/PLM | Firmy | Sprzęt | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Forum | Kontakt | Biblioteka systemów CAD/CAM/CAE     

Systemy:

CAx
 
(np. CAD/CAM)

CAD

CAM

CAE

PDM/PLM


Alfabetyczny indeks oprogramowania


reklama

reklama


Alfabetyczny indeks firm


• Szkolenia


• Seminaria, konferencje

 


CAD, CAM, CAE

[zobacz podobne]  [powrót do strony indeksu systemów CAD, CAM, CAE]  [powrót do strony głównej] 

NX 7.5

I. Informacje ogólne

II. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAD

III. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAM

IV. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAE

V. Koszty

VI. Dane oferentów

• Nowości w NX7  – broszura opisująca najważniejsze nowości zawarte w NX7,
   także dotyczące implementacji Synchornous Technology do środowiska tego systemu...
   [ pobierz ]

 

 

 

 

 

 

 


I. Informacje ogólne

Pełna nazwa najnowszej wersji programu dostępnej na rynku: NX 7.5

Rodzaj: system CAD/CAM/CAE

Dedykowane zastosowania: mechanika, wzornictwo przemysłowe, instalacje

Główni odbiorcy: motoryzacja, lotnictwo, wzornictwo przemysłowe, narzędziownie, budowa maszyn

Polska wersja językowa: NX Designer

Platforma systemowa i sprzętowa: Windows

Minimalne wymagania sprzętowe, wystarczające do pracy z aplikacją: Pentium IV, 1 GB RAM

Ciekawe możliwości, wyróżniające zdaniem oferentów opisywany program na tle konkurencji:
Niezawodna praca, stabilność, duże możliwości, ciągły rozwój

Zmiany (w zakresie możliwości programu) w stosunku do poprzedniej wersji:
Nowa technologia modelowania Synchronous Technology - modelowanie parametryczne, oparte na cechach, ale bez historii powstawania.

Dedykowane aplikacje PDM/PLM: wbudowany klient Teamcenter


II. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAD:

• 2D
• 3D
• modelowanie parametryczne
• modelowanie swobodne (bezpośrednie)
• modelowanie bryłowe
• modelowanie powierzchniowe
• konwersja modelu powierzchniowego na model bryłowy
• konwersja modelu bryłowego na model powierzchniowy
• funkcje zaokrąglania krawędzi
• tworzenie i definiowanie zespołów
• obsługa dużych złożeń
• możliwość umieszczania w zespole części w wariantach uproszczonych
• automatyczna aktualizacja rysunku (i powiązanych dokumentów)
• generowanie rzutów
• tworzenie rysunku złożeniowego
• tworzenie rysunku wykonawczego
• generowanie dokumentacji technicznej
• tworzenie raportów
• tworzenie zestawień materiałowych
• generowanie plików w formacie STL (szybkie prototypowanie i wytwarzanie)

Modelowanie i tworzenie skomplikowanych powierzchni:
za pomocą wyciągnięć po profilach, ścieżkach, z użyciem krzywych prowadzących, za pomocą narzędzi do tworzenia i scalania brył etc. Istnieje możliwość modelowania swobodnego...

Możliwości z zakresu wizualizacji:
• fotorealistyczny rendering
• animacje
• tworzenie zrzutów-prezentacji
• tworzenie przekrojów

Narzędzia występujące w programie (lub moduły) wspomagające:
• projektowanie form wtryskowych: Mold Wizard
• projektowanie konstrukcji ramowych
• projektowanie konstrukcji spawanych: Weld Assistant
• rozwinięcia konstrukcji blaszanych: Sheet Metal
• modelowanie rur oraz ich układów: Routing Mechanical
• projektowanie wiązek elektrycznych: Routing Electrical

Wymiana danych z innymi systemami CAD:
• eksport do formatów: Parasolid, JT, CGM, Catia v4/v5, IGES STEP, STL, DWG/DXF, pdf
• import z formatów: Solid Edge, I-deas, JT, IGES, STEP, STL, AutoCAD, Catia, Parasolid, SolidWorks, Pro/Engineer

Biblioteki części i normaliów:
Dostępne jako dodatkowe moduły


III. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAM

• 2D
• 3D
• liczba obsługiwanych osi: 5
• pełne wykrywanie kolizji narzędzia, uchwytu, formy, modelu etc.
• zarządzanie przeszkodami
• optymalizacja programów obróbki
• symulacja przestrzenna
• symulacja kinematyczna ruchów maszyny
• definiowanie dowolnych najazdów i odjazdów
• automatyczny podział elementów konstrukcji
• tworzenie widoków i przekrojów zgodne z normami
• projektowanie narzędzi
• wsparcie podprogramów
• postprocesory do maszyn

Frezowanie:
• obróbka zgrubna ze stałym skokiem w osi Z
• obróbka zgrubna materiału resztkowego
• obróbka wykańczająca ze stałym skokiem w osi Z
• obróbka wykańczająca ze stałym krokiem 3D
• obróbka wierszowaniem
• obróbka "ołówkowa"
• obróbka spiralna i promieniowa
• płynny przebieg ścieżek narzędzia (obróbka HSC)
• ograniczanie ścieżek narzędzi

Drążenie:
• cięcie po konturze
• obróbka ubytkowa
• obróbka jedno lub różnokierunkowa
• automatyczne łączenie cięć (matryce)

Inne metody obróbki:
• wiercenie
• grawerowanie

Wymiana danych z innymi systemami CAM:
• eksport do formatów:
Parasolid, JT, CGM, Catia v4/v5, IGES STEP, STL, DWG/DXF, PDF,
• import z formatów: Parasolid,  IGES, STEP, STL, AutoCAD, Catia, Parasolid, SolidWorks, Pro/Engineer


IV. Szczegółowa charakterystyka funkcjonalności CAE

• automatyczne generowanie siatki
• analiza naprężeń i przemieszczeń
• analiza drgań i wyboczeń
• analiza obiektów cienkościennych
• symulacja przepływu gazów
• symulacja funkcjonowania złożeń i ruchomych części
• narzędzia do wykrywania kolizji
• generowanie raportów HTML
• przedstawienie wyników analiz w postaci wizualizacji 3D
• rodzaj zastosowanego solver'a: NX Nastran


V. Koszty i inne...
Cena detaliczna (wartość netto w PLN):
• wersja podstawowa: bd.
• pakiet: bd. (dostępnych kilkanaście pakietów do wyboru); zawartość pakietu: zależna od wybranego pakietu
• opłata związana z aktualizacją do najnowszej wersji: 15% ceny

Okres próbny wersji testowej NX6 ograniczony jest do 30 dni...


VI. Podstawowe dane teleadresowe oferentów:

Cador Consulting sp. z o.o.
• CAMdivision s.c.
• Siemens PLM Software


Nazwa firmy: Cador Consulting sp. z o.o.
[obejrzyj profil firmy]                     
Adres siedziby: ul. Batorego 28-32,  81-366 Gdynia
tel.: (058) 783 20 32
faks: (058) 763 03 86
e-mail: info@cador.pl
adres internetowy: www.cador.pl


Nazwa firmy:  CAMdivision s.c.
[obejrzyj profil firmy]
Adres siedziby: ul. Strargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
te.:. (071) 796 32 50
faks
: (071) 796 08 51
e-mail: info@camdivision.pl
adres internetowy: www.camdivision.pl


Nazwa firmy: Siemens Product Lifecycle Management Software (PL) Sp. z o.o.
[obejrzyj profil firmy]

Adres siedziby: ul. Marynarska 19 A, 02-674 Warszawa
tel.: (022) 339 36 80
faks: (022) 339 36 99
Infolinia Siemens PLM Software: 0 800 200 201
e-mail: info@ugs.pl
adres internetowy: www.siemens.com/plm


Informacje o innych partnerach handlowych Siemens PLM Software:
http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/partners/Partnerzy_Polska.shtml


[zobacz podobne]  [powrót do strony indeksu systemów CAD, CAM, CAE]  [powrót do strony głównej]


Ankieta dla użytkowników (v. beta)

Wszystkich korzystających z NX 6 prosimy o poświęcenie kilku minut i dokonanie oceny wykorzystywanego oprogramowania (w skali od 1 do 5) w poniższych kategoriach:

Intuicyjność obsługi i funkcjonalność  (ocena w skali 1-5)    

Ogólne możliwości programu (ocena w skali 1-5)                 

Szybkość wykonywania operacji  (ocena w skali 1-5)         

Relacja ceny do wartości programu  (ocena w skali 1-5)     

Inne uwagi odnośnie ocenianego systemu, postulaty zmian, szczególne zalety/wady itp.

 

Formularz wysyłany jest za pośrednictwem programu pocztowego osoby wypełniającej ankietę,  bezpośrednio na adres redakcja@cadblog.pl. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie nadesłanych danych osobowych (a dokładnie: adresu mailowego) zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 923 ze zm.

Pobierz bezpłatne wydania elektronicznego czasopisma CADblog.pl

 


numer 2(16) 2011
już wkrótce dostępny, a w nim m.in. przegląd wybranych dostawców systemów CAx/PLM na polskim rynku

 

numer 1(15) 2011
HD już dostępny
(więcej informacji
w archiwum)


Wydania archiwalne 2009/2010...

(...)


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum

 

Serwis utworzony
 w ramach CADblog.pl
i monitorowany przez:

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADraport.pl funkcjonuje w ramach CADblog.pl, który jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934