| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze 1-2/2015 | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  


>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Podręczniki, publikacje tematyczne, wydawnictwa...

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Czwartek, 26.02.2015 r.

Instalacja licencji i aktualizacji Solid Edge ST7

Niniejszy artykuł stanowi suplement do e-booka przygotowanego przez CAMdivision Sp. z o.o. (książkę można zamówić tutaj) i dostępny będzie wkrótce także w postaci pliku PDF. Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie CAMdivision.

Autor: Piotr Szymczak


I. Wymagania sprzętowe

Windows 7 – rekomendowana konfiguracja systemu:
• 64-bitowy procesor,
• Windows 7 Professional, Ultimate lub Enterprise,
• 8 GB pamięci RAM,
• True Color 32-bit lub 16 milionów kolorów 24-bit*,
• rozdzielczość 1280x1024 lub wyższa*.

Windows 7 – minimalna konfiguracja systemu:
• 64-bitowy procesor,
• Windows 7 Professional, Ultimate lub Enterprise,
• 2 GB pamięci RAM (lub więcej),
• 65 K kolorów*,
• rozdzielczość 1280x1024 (lub wyższa)*,
• 4 GB wolnego miejsca na dysku.

Windows 8 – rekomendowana konfiguracja systemu:
• 64-bitowy procesor,
• Windows 7 Professional, Ultimate lub Enterprise,
• 8 GB pamięci RAM (lub więcej),
• True Color 32-bit lub 16 milionów kolorów 24-bit*,
• rozdzielczość 1280x1024 (lub wyższa)*.

Windows 8 – minimalna konfiguracja systemu:
• 64-bitowy procesor,
• Windows 7 Professional, Ultimate lub Enterprise,
• 2 GB pamięci RAM,
• 65 K kolorów*,
• rozdzielczość 1280x1024 (lub wyższa)*,
• 4 GB wolnego miejsca na dysku.

*pełna lista certyfikowanych kart graficznych dostępna tutaj (plik *.xls)

 

II. Odczyt danych do licencji

Licencja Solid Edge może być zabezpieczona na dwa sposoby (dwoma rodzajami licencji):
• Numer CID – licencja stanowiskowa,
• Numer karty sieciowej (MAC) – licencja pływająca.

Numer CID
Do odczytu numeru CID służy program SE_CID_utility. Znajduje się on na płycie instalacyjnej, w folderze SE_CID_utility. Po otwarciu katalogu, należy uruchomić program SE_CID_utility.exe – spowoduje to wyświetlenie okna Solid Edge CID Utility (rys. 1).

Wskazówka
Najlepiej zrobić zrzut ekranu i przesłać go do firmy CAMdivision. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.camdivision.pl/kontakt.


Rys. 1. Okno Solid Edge CID Utility

 

Numer Karty sieciowej (MAC adres karty)
W celu odczytania numeru karty sieciowej, niezbędnej do zabezpieczenia licencji sieciowej należy:
• Kliknąć Start/Uruchom w systemie Windows i wpisać CMD (rys. 2). Spowoduje to uruchomienie wiersza poleceń
w oknie DOS-owym.
 


Rys. 2. Uruchamianie wiersza poleceń

 

• W oknie należy wpisać ipconfig/all i zatwierdzić klawiszem ENTER.
• Spowoduje to wyświetlenie numerów kart. Jeżeli użytkownik posiada kilka połączeń sieciowych (np. WIFI w pracy, w domu, itp.) wyświetli się sporo danych. Najważniejsze są te dane, które odnoszą się do: Karta Ethernet Połączenie lokalne. Proszę ustawić widok tak, jak na rysunku 3, zrobić zrzut ekranu i przesłać do CAMdivision.
 

Rys. 3. Dane odnoszące się do Karta Ethernet Połączenie lokalne


 

III. Przygotowanie systemu

Przed przystąpieniem do instalacji, aby przebiegła ona bez większych trudności, należy odpowiednio przygotować system operacyjny.

Dla użytkowników korzystających z Windows 7
Sprawdź stan Kontroli konta użytkownika UAC (User Account Control). Należy zmienić stan ustawień na „Nigdy mnie nie powiadamiaj” (rys. 4).

 

Rys. 4. Okno ustawień Kontroli konta użytkownika (Windows 7)

 

Aby tego dokonać:
• Kliknij Start > Panel Sterowania,
Konta użytkowników i Filtr Rodzinny,
• W dole okna kliknij Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika.
• Pojawi się okno Ustawienia konta kontroli użytkownika. Przesuń suwak na sam dół, do Nie powiadamiaj nigdy.
• Ponownie uruchom komputer.

Dla użytkowników korzystających z Windows 8
• Przejdź do Panelu Sterowania,
• W polu Szukaj w Panelu Sterowania wpisz „UAC”, następnie wciśnij Enter.
• Kliknij LPM w Centrum akcji.
• Na oknie (rys. 4) przesuń suwak na sam dół do Nie powiadamiaj nigdy.
• Ponownie uruchom komputer.


IV. Instalacja programu Solid Edge i dodatków

Poniżej przedstawiony jest sposób instalacji oprogramowania Solid Edge z licencją przypisaną do konkretnego stanowiska (jednostanowiskową, zabezpieczoną numerem CID). Instalacja sieciowa zostanie opisana w dalszej części.

Aby rozpocząć instalację Solid Edge, należy włożyć płytę instalacyjną do napędu komputera.
• Jeżeli nie nastąpi automatyczne otwarcie płyty, należy wejść do folderu Mój Komputer i dwukrotnie kliknąć na ikonę napędu, w którym znajduje się płyta instalacyjna. Na płycie dostępne są trzy foldery. Wejdź do Solid_Edge_DVD_Polish_STX. Dwukrotnie kliknij LPM na autostart.exe – spowoduje to uruchomienie instalatora
(rys. 5).
• Wybierz Solid Edge (niebieskie obramowanie na rys. 5). Spowoduje to rozpoczęcie instalacji oprogramowania.
• Po uruchomieniu instalacji Solid Edge, najpierw rozpocznie się instalacja dodatków niezbędnych do poprawnego działania programu, takich jak: Microsoft DirectX, Microsoft SQL SERWER for SE. Kliknij Install. Instalacja może potrwać kilka minut.


Rys. 5. Okno Instalatora Solid Edge

 

Po prawej stronie okna (rys. 5 – brązowe obramowanie) zebrane są instrukcje:
• Solid Edge – wersja próbna – samouczek pokazujący jak zamodelować mikrometr. Samouczek jest w języku polskim.
• Insight Podręcznik wdrożenia – instalacja oraz konfiguracja programu Insight Connect, służącego do zarządzania dokumentacją.
• Solid Edge SP Podręcznik wdrożenia – instalacja oraz konfiguracja programu Share Point. Jest to portal intranetowy sprzęgający dane i dokumenty firmy w łatwo dostępne źródło informacji dla pracowników lub zespołów pracowników, niezbędne do korzystania z Insight Connect.
• Solid Edge Embeddeb Client podręcznik użytkownika i administratora – instalacja oraz konfigurowanie programu Teamcenter.
• Solid Edge Karta skróconej instrukcji obsługi – wyświetla okno przybliżające podstawowe informacje odnośnie pracy z Kołem sterowym i Regułami.


Po zainstalowaniu dodatków, instalator automatycznie przejdzie do instalacji Solid Edge. Postęp procesu instalacji będzie wyświetlany na oknie (rys. 6).


Rys. 6. Postęp instalacji oprogramowania

 

• Po zakończeniu instalacji na ekranie pojawi się komunikat informujący o poprawnym zainstalowaniu oprogramowania. Kliknij Zakończ (rys. 7).

 

Rys. 7. Zakończenie instalacji Solid Edge

 

• Instalacja Solid Edge została zakończona pomyślnie. Na komputerze zainstalowany jest program Solid Edge. Należy doinstalować aktualizacje, zapewniające stabilną pracę i wersję polską. W tym celu przejdź na płytę i z folderu aktualizacje uruchom Solid_Edge_MPX.

Instalacja aktualizacji
• Po uruchomieniu aktualizacji dla systemu operacyjnego, na ekranie pojawi się okno instalacyjne aktualizacji (rys. 8), na którym kliknij Next.
• Po sprawdzeniu systemu oraz oprogramowania, na ekranie wyświetli się okno, na którym kliknij Next – spowoduje to rozpoczęcie instalacji aktualizacji (rys. 9). Postęp instalacji aktualizacji wyświetlany jest na oknie DOS-owym.
• Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno informujące o poprawnym zainstalowaniu aktualizacji. Kliknij Finish, aby zakończyć instalację (rys. 9).

 

Rys. 8. Okno instalacyjne aktualizacji

 

Rys. 9. Kolejne etapy instalacji aktualizacji

 

V. Instalacja sieciowej wersji licencji

Instalacja serwera licencji
Jednym ze sposobów licencjonowania Solid Edge jest licencja sieciowa. Umożliwia ona zainstalowanie oprogramowania na dowolnej ilości komputerów, połączonych z serwerem licencji. Serwerem licencji może być serwer firmowy lub jeden z komputerów. Możliwa jest jednoczesna praca na tylu stanowiskach, ile licencji zostało zakupionych.

Jeżeli jeden z użytkowników zwolni licencję – przestanie używać Solid Edge – to kolejny po chwili będzie mógł przejąć jego licencję i zacząć pracować. Serwerem licencji może być dowolny komputer w sieci z systemem 32 lub 64-bitowym, wyposażony w:
• Windows 8 (32-bit or 64-bit),
• Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit),
• Windows Vista Ultimate (32-bit or 64-bit),
• Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, or Windows Server 2012 (32-bit or 64-bit).

Serwer i komputery, na których zostanie zainstalowany Solid Edge, muszą być w stanie komunikować się ze sobą, być połączone siecią. Istnieje możliwość użycia jednego z komputerów, na którym będzie zainstalowany Solid Edge, jako serwera. W takim przypadku musi być on cały czas włączony, ewentualnie włączany przed innymi komputerami. Najbezpieczniej jako serwera licencji użyć osobnego komputera, lub serwera firmowego.

• Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć od zainstalowania Serwera licencji. Będzie ona czuwała nad poprawnym działaniem licencji. Aby rozpocząć instalację, należy przejść na płytę instalacyjną Solid Edge i z niej uruchomić instalację. Po uruchomieniu instalatora kliknąć Menedżera licencji (czerwona strzałka na rys. 5).
• Spowoduje to rozpoczęcie instalacji serwera licencji. Wyświetlone zostanie okno, na którym kliknij Next.
• Na kolejnym oknie zaznacz „I accept the terms in the license agreement” (rys. 10, niebieskie obramowanie) i kliknij Next.
• Instalator samoczynnie wypełni pola na kolejnym oknie, przejmując nazwę użytkownika i komputera. Nie zaleca się wpisywania innych danych. Kliknij Next.
• Kolejne okno służy do wskazania pliku licencji – w tym przypadku pominiesz ten krok, gdyż licencja nie jest jeszcze odpowiednio przygotowana. Kliknij Next.
• Pojawi się ostatnie okno, na którym kliknij Install. Po zainstalowaniu serwera licencji pojawi się odpowiedni komunikat (rys. 11), na którym kliknij Finish.
 

Rys. 10. Instalacja License Managera


Rys. 11. Instalacja License Managera – okno podsumowujące
 

Przygotowanie licencji
Dla zapewnienia optymalnego działania licencji niezbędne jest wprowadzenie w niej pewnej zmiany. Należy wpisać do niej nazwę komputera/serwera, na którym zainstalowany jest License Manager. Nazwę komputera można odczytać, uruchamiając wiersz poleceń – z menu Windows Start/Programy/Akcesoria/Wiersz polecenia – lub klikając Start/Uruchom i wpisując cmd. Po wyświetleniu się okna Wiersza poleceń należy wpisać hostname – jak na rysunku 12. Zatwierdź polecenie klawiszem Enter. Poniżej wyświetli się nazwa komputera.


Rys. 12. Okno DOS-owe z poleceniem odczytania nazwy komputera

 

Otwórz plik licencji (np. w Notatniku) i w miejsce this_host (rys. 13 – czerwone obramowanie) wpisz nazwę komputera. Pamiętaj, żeby przed nazwą jak i po niej zachować odstęp!


Rys. 13. Miejsce wpisania nazwy komputera w pliku licencji

 

Licencja jest gotowa do użycia.

 


Podpinanie licencji
Na czas podpinania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy zainstalowany na komputerze oraz Zaporę systemu Windows.

• Przejdź do folderu SEFlex, który powinien znajdować się C:\SEFlex\Program, kliknij Imtools.exe – spowoduje to wyświetlenie okna LMTOOLS (rys. 14).

 

Rys. 14. Okno LMTOOLS

 

• Solid Edge pracuje na serwerze FLEXlm License Manager, który jest wyświetlany na zakładce Service/License File. Przejdź na zakładkę Config Service (czerwona obramowanie na rys.15) i wskaż położenie pliku licencji. W tym celu kliknij Browse (niebieskie obramowanie). Spowoduje to wyświetlenie okna pozwalającego wskazać plik licencji. Ustaw na nim ścieżkę dostępu do przygotowanego pliku licencji. Kliknij Save Service, a następnie Yes.

Uwaga!
Dla optymalnej pracy serwera licencji zaleca się, aby plik licencji przechowywany był w folderze C:\SEFlex

Po przejściu na zakładkę Start/Stop/Reread (fioletowe obramowanie na rys.15), kliknij kolejno Stop Server (zielone obramowanie), Start Server (czerwone obramowanie), ReRead License File (niebieskie obramowanie) widoczne na rysunku 16. Jeżeli wszystko zostało zrobione poprawnie, w dolnej części okna pokaże się komunikat: Reraed Server License File Completed (szare obramowanie). Po tych krokach zamykamy LMTOOLS.

 

Rys. 15. Wskazanie licencji

 

Rys. 16. Wczytywanie licencji

 

• Aby zakończyć instalowanie „licencji pływającej” należy na komputerze, na którym zainstalowany jest Solid Edge, kliknąć Start/Programy/Solid Edge STX/Licencjonowanie/ Licencjonowanie. Spowoduje to wyświetlenie okna Licencjonowanie Solid Edge (rys. 17). W niebieskim polu należy wpisać nazwę komputera, na którym zainstalowany jest serwer licencji. Po tych czynnościach można już rozpocząć pracę na komputerze. Jeżeli będą problemy z połączeniem się z serwem, zaleca się wyłączenia antywirusa i Zapory systemu Windows.


Rys. 17. Licencjonowanie Solid Edge


 

VI. W przypadku problemów z uruchomieniem systemu...


Rys. 18. Problem z uruchomieniem Solid Edge (1)

 

Co należy sprawdzić, jeśli program nie działa? Po kliknięciu skrótu do programu Solid Edge STX, pojawi się komunikat (rys. 18). Sprawdź, czy plik licencji został przeniesiony do folderu Preferences, znajdującego się w katalogu, w którym zainstalowany został Solid Edge – domyślnie jest to C:\Program Files\Solid Edge STX\ Preferences. Możliwe jest skopiowanie pliku zapisanego pod nazwą SELicense i wklejenia go w wyżej opisaną lokalizację. Poza nazwą należy zmienić rozszerzenie pliku na *.dat.


Rys. 19. Problem z uruchomieniem Solid Edge (2)

 

Jeżeli podczas próby uruchomienia Solid Edge pojawi się okno widoczne na rysunku 19, oznacza to, iż skończyła się ważność licencji. Aby sprawdzić ważność licencji, otwórz plik licencji – jest to plik tekstowy i do jego otwarcia możemy użyć np. Notatnika. Informacje, do kiedy ważna jest licencja, znajdziesz w pierwszej linijce licencji (rys. 20, czerwone obramowanie). Taki przypadek odnosi się tylko do użytkowników korzystających z licencji czasowych.


Rys. 20. Miejsce zapisania daty ważności licencji

 

Jeżeli podczas próby uruchomienia Solid Edge pojawi się okno, jak np. na rysunku 21, należy sprawdzić ustawienia na serwerze licencji. W tym celu uruchom LMTools (domyślnie zainstalowany jest on w C:\SEFlex\Program). Przejdź na zakładkę Config Service i kliknij View Log.

 

Rys. 21. Problem z uruchomieniem Solid Edge (3)

 

Wyświetlone zostanie okno (rys. 22) z informacją o przyczynie, dla której program się nie uruchomił. W tym przypadku wpisana jest inna nazwa serwera, niż jest w rzeczywistości.

 

Rys. 22. Okno log

 

VII. Wypożyczanie licencji

Solid Edge w wersji pływającej umożliwia wypożyczanie licencji. Oznacza to, iż można odłączyć komputer od serwera licencji, zachowując możliwość dalszej pracy w Solid Edge. Aby tego dokonać, należy wykonać następujące kroki:

• Zainstalować Serwer licencji na komputerze/serwerze, który będzie pełnił rolę serwera.
• Zainstalować Solid Edge na komputerach, na których będzie używany. Należy sprawdzić, czy program się uruchamia. W przypadku, gdy warunek ten nie jest spełniony i występuje problem z uruchomieniem oprogramowania, nie ma sensu kontynuować dalszych kroków. Należy najpierw uruchomić oprogramowanie.
• Po uruchomieniu, w lokalizacji C:\Program Files\Solid Edge STX\Preferences program utworzy plik licencji,
o nazwie SElicense.dat.
• Na komputer, na który licencja będzie wypożyczana, należy przekopiować plik licencji z serwera i zmienić jej nazwę na SElicense.dat.

UWAGA!
Należy zmienić rozszerzenie na .dat. Te kroki wykonujemy, gdy komputer jest cały czas podłączony do serwera licencji, ale program powinien być wyłączony.

• Licencję należy wkleić do C:\Program Files\Solid Edge STX\Preferences. W przypadku, gdy program zainstalowany jest w innej lokalizacji, należy ją wskazać. W podanym miejscu znajduje się już plik o takiej nazwie, dlatego należy go zastąpić.

• Po skopiowaniu licencji należy uruchomić Wypożyczanie licencji – Start/Wszystkie programy/Solid Edge STX/Licencjonowanie/Wypożyczanie licencji. Spowoduje to wyświetlenie okna (rys. 23), na którym ustala się, jaka licencja ma zostać wypożyczona i na jaki czas.

 

Rys. 23. Okno Wypożyczanie licencji

 

• Po ustawieniu pakietu i czasu wypożyczenia, należy kliknąć Wypożycz licencję. Jeżeli wszystko jest OK, wyświetlone zostanie okno widoczne na rysunku 24.

 

Rys. 24. Potwierdzenie wypożyczenia licencji

 

Po tych krokach można już odłączyć się od serwera licencji.

Licencja automatycznie zostanie oddana po upływie określonego czasu. Użytkownik zawsze może sam ją oddać. Komputer powinien zostać podłączony do sieci tak, aby „widział” serwer licencji. Należy uruchomić Wypożyczanie licencji – Start/Wszystkie programy/Solid Edge STX/Licencjonowanie/Wypożyczanie licencji i w oknie Wypożyczanie licencji (rys. 23) kliknąć Zwróć wszystkie licencje.

Piotr Szymczak


 

Instalacja Solid Edge w wersji pobranej z sieci przebiega podobnie, pliki instalacyjne należy pobrać z serwera producenta, a plik licencji (wraz z krótką instrukcją postępowania) otrzymujemy drogą mailową – przyp. redakcji.

• Opis instalacji Solid Edge 2D Drafting można znaleźć tutaj – w wersji ST7 nie ma potrzeby instalowania spolszczenia, podczas pobierania pliku instalacyjnego mamy możliwość dokonania wyboru wersji.

• Wersja testowa 45-dniowa Solid Edge dostępna jest tutaj.

• Wersja akademicka (bez ograniczenia czasowego) – tutaj.

Źródło: CAMdivision

 

Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934