| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  


>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Podręczniki, publikacje tematyczne, wydawnictwa...

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Wtorek, 19.03.2013 r.

Formy wtryskowe – Analiza technologiczna detalu w NX Mold Wizard

  W tym artykule opisane zostały narzędzia NX Mold Wizard
ułatwiające – już na etapie koncepcji formy wtryskowej – wykrycie zagrożenia
występującego w procesie wtrysku lub w procesie wytwarzania gniazd formujących

W dobie szybkiego rozwoju ciągle dążymy do przyspieszenia i zautomatyzowania prac konstrukcyjnych. Inżynier podczas konstruowania form wtryskowych boryka się z trudnościami, które w różnym stopniu wpływają na poprawną pracę narzędzia lub jego wykonanie

Autor: Marcin Antosiewicz

Problemy te związane są z samą koncepcją, wykonaniem modeli narzędzia w programie CAD, aż po dokumentację płaską. Najczęściej występujące to: dobór odpowiedniego punktu wtrysku, wyznaczenie optymalnego kierunku formowania detalu, przyjęcie poprawnej strony stemplowej i matrycowej dla detalu, dobór odpowiedniego skurczu, wyznaczenie optymalnej powierzchni podziału, dobór odpowiednich długości prowadzenia wypychaczy…
Zagadnienia te zostaną omówione na Seminarium NX Mold & Die Design, które odbędzie się już w najbliższy piątek, 22 marca w Bydgoszczy – przyp. redakcji, link tutaj).

 

Rys. 1. Kolizja wypychacza skośnego uwalniającego zaczep z wypychaczem okrągłym – wykryta podczas symulacji pracy formy

Programy CAD wspomagające prace konstruktora w wielu wypadkach skupiają się wyłącznie na przyspieszeniu opracowywania samej konstrukcji, natomiast analizę wyrobu spychają na dalszy plan. Każdy błąd w opracowaniu modelu wykryty przed rozpoczęciem konstrukcji pozwala na szybszą reakcję i zabezpieczenie przed zbędnymi zmianami. Liczne poprawki na gotowym narzędziu często podrażają formę nawet o połowę zakładanej ceny wyjściowej!

Narzędzie wspomagające analizę wyrobu NX Mold Wizard posiada przemyślaną strukturę pasków prowadzącą użytkownika krok po kroku przez etap projektowania.
Pasek analizy (rys. 2) posiada niezbędne narzędzia umożliwiające przeprowadzenie wszystkich analiz, potrzebnych do sprawdzenia poprawności wyrobu i zaplanowania miejsc, w których trzeba będzie wykonać suwaki, wkładki skośne itd. Ten etap także może posłużyć za wstępną analizę kosztów narzędzia.

Rys. 2. Układ ikon na pasku analizy

Dostępne są następujące narzędzia:
• Mold Design Validation – analiza technologiczności (pochylenia, tolerancje, przeciwkąty itd.) – rys. 2a,
• Check Regions – analiza regionów (powierzchni, które mają być przypisane do stempla, suwaków, matrycy itd.) – rys. 2b,
• Check Wall Thickness – analiza grubości detalu (rys. 2c),
• Run Flow Analysis – analiza wtrysku (definiowanie punktu wtrysku i parametrów) – rys. 2d,
• Display Flow Analysis – wyświetlenie wyników analizy wtrysku (rys. 2e).

 

Analiza technologiczności
Pierwsze narzędzie na pasku analizy wykorzystuje zaawansowaną technologię HD3D przeznaczoną do raportowania i graficznego wyświetlenia informacji w oknie z modelem. Polecenie oprócz sprawdzenia samego modelu pozwala także na weryfikację poprawności podziału, elektrod, kieszeni w płytach itd. W pierwszej kolejności konstruktor sprawdza zakres kątów na wyrobie. W przypadku powierzchni, na której będzie wykonana faktura, jest to bardzo ważne i pozwala wychwycić każdą ściankę niespełniającą zdefiniowanego zakresu (rys. 3).

Rys. 3. Analiza kątowa z wykorzystaniem narzędzi HD3D

Oczywiście, oprócz analizy z wykorzystaniem narzędzi HD3D, jest dostępna także analiza zbieżności, wyświetlona w tradycyjny sposób (rys. 4).

Rys. 4. Tradycyjna analiza zbieżności względem wybranego zakresu

Analiza z wykorzystaniem narzędzi HD3D jest o tyle lepsza, że precyzyjnie pokaże użytkownikowi, które ścianki nie spełniają wymogów. Przy dużych, bardzo skomplikowanych wyrobach, bez trudu podświetli ścianki o błędnym kącie lub te, które należy podzielić w celu uzyskania poprawnej linii podziału.

 

Analiza regionów
Podczas analizy regionów użytkownik definiuje główny kierunek formowania detalu. Na jego podstawie są zliczane ścianki o kątach dodatnich, ujemnych i zerowych. Dodatkowo konstruktor ma możliwość nadania kąta granicznego, dzięki któremu zostaną wyświetlone ścianki o innych kolorach, powyżej i poniżej tego zakresu. Na rys. 5. widoczna jest analiza detalu wraz z oknem dialogowym umożliwiającym odczytanie liczby ścianek w poszczególnych zakresach kątowych.

Rys. 5. Analiza regionów (w polskiej wersji interfejsu)

Na podstawie różnicy kolorów w dalszym etapie projektowania program wykryje linię podziału. W przypadku, gdy wymagane jest podzielenie ścianek w celu uzyskani linii podziałowej, polecenie zostało wzbogacone o takie możliwości. Pozwala wygenerować krzywą izoklinę w miejscu przejścia ścianki z kąta dodatniego w ujemny (rys. 6).

Rys. 6. Generowanie linii podziałowej

Polecenie umożliwia dodatkowo uzyskanie informacji o wielkości detalu (gabaryt), powierzchni, ostrych krawędziach itd.

 

Analiza grubości
Po przeprowadzeniu poprzednich analiz i zatwierdzeniu detalu pod względem kształtów zewnętrznych, niezbędne jest zbadanie grubości modelu. Polecenie pozwala wstępie oszacować średnią grubość ścianki. W dalszym kroku analizy program umożliwia wykrycie miejsc o nadmiernej grubości (rys. 6), w których może występować zjawisko wciągu (zapadnięcia ścianki).

Rys. 7. Analiza grubości detalu (miejsca o nadmiernej grubości)

Wciągi są niedopuszczalne w przypadku wyprasek o powierzchni błyszczącej (poler). Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie pocienień ścianki, które w skrajnych przypadkach nie zostaną wypełnione.

 

Analiza wtrysku i dynamiczne wyświetlenie wyników
Ostatnim etapem sprawdzania detalu jest analiza wtrysku. Pozwala ona na ustalenie optymalnego miejsca wtrysku (lub kilku miejsc). Narzędzie ma znacznie uproszczony interfejs, który jest przyjazny dla użytkownika. Definiowanie miejsca wtrysku i wyświetlenie wyników odbywa się bezpośrednio w środowisku NX (rys. 8).

Rys. 8. Definiowanie punktu wtrysku

Po określeniu miejsca wtrysku program otwiera okno programu Moldex w celu wprowadzenia parametrów procesu. W każdej chwili można powtórzyć analizę w przypadku zmiany modelu lub wykonać kilka analiz i zestawić je ze sobą w celu porównania. Wszystkie analizy są zapisywane w folderze, w którym znajduje się plik źródłowy (*.prt). Dostępne są różne analizy, od wypełnienia gniazda formującego przez rozkład temperatur, aż po wykrywanie linii łączenia.

Rys. 9. Rozkład temperatur

Rys. 10. Czas chłodzenia z naniesionymi miejscami z zamkniętym powietrzem

Podsumowując narzędzia analizy, jakie oferuje NX Mold Wizard, można śmiało stwierdzić, że pomyślano o wszystkich operacjach, które powinny zostać wykonane przed przystąpieniem do projektowania. Ważną zaletą aplikacji jest bardzo dynamiczny rozwój, który w szybki sposób reaguje na zapotrzebowanie rynku.

Marcin Antosiewicz

Źródło: www.nxcad.pl


| powrót do CADblog.pl | powrót do SolidEdgeblog.pl |

Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934