| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Poniedziałek, 19.05.2014 r.

NX CAM za... 4 (słownie: cztery) tysiące złotych?

Mówimy tutaj co prawda o... przeglądarce, ale jej funkcjonalności (także w zakresie technologii synchronicznej) pozwalające na edycję (sic!) przeglądanych plików, ścieżek itp. sprawiają, iż można ją traktować jako system CAM – oczywiście ze świadomością jego ograniczonych możliwości. Ale przy tej cenie – wydaje się to bardzo atrakcyjną propozycją. Marek Pawlus (CAMdivision) szczegółowo opisał możliwości NX CAM Foundation. Zapraszam do lektury...


NX CAM Foundation

NX CAM Foundation to podstawowy pakiet NX CAM wyposażony w szereg funkcji, z których mogą korzystać zarówno operatorzy maszyn CNC, jak i np. programiści piszący postprocesory. Posiada funkcje, które znacznie wybiegają poza „przeglądarkowe” zastosowania. Opiszę tutaj najciekawsze funkcje, w jakie wyposażony jest ten pakiet

Autor: Marek Pawlus

Narzędzia w jakie wyposażony jest NX CAM Foundation spełniają nie tylko typowe wymagania, jakie są stawiane tego typu aplikacjom np. wykonanie pomiarów/przekrojów brył, przeprowadzenie weryfikacji obróbki, generowanie kodu NC i dokumentacji technologicznej.

I. Przykładowe zastosowania

Zacznę od przedstawienia przykładowych zastosowań, w których zastosowanie znajdą funkcjonalności takiej przeglądarki. W dalszej części wpisu poszczególne opcje zostaną szerzej omówione.

1. Dobór oprzyrządowania i narzędzi:

- importowanie modeli CAD (przyrządy mocujące) oraz ewentualna ich edycja za pomocą Synchronous Modeling,
- tworzenie złożenia oprzyrządowania i nadawanie relacji pomiędzy jego komponentami (planowanie sposobu mocowania),
- dobór narzędzi (np. importując je z biblioteki narzędzi i uchwytów).

2. Wdrożenie programu do produkcji:

- podgląd, analiza i pomiary modeli części do obróbki, półfabrykatu, oprzyrządowania,
- podgląd dokumentacji 2D,
- podgląd, weryfikacja i ewentualna edycja ścieżek w NX CAM,
- optymalizacja posuwów,
- generowanie kodu NC i dokumentacji technologicznej,
- zmiana położenia bazy względem której generuje się kod NC.

3. Zastosowanie w dziale programowania CNC:

- podgląd, edycja, optymalizacja ścieżek w NX CAM oraz generowanie kodu NC,
- tworzenie złożeń narzędzi i oprzyrządowania,
- tworzenie i rozwijanie biblioteki narzędzi i materiałów,
- generowanie dokumentacji technologicznej oraz opracowywanie szablonów dokumentacji technologicznej,
- tworzenie i edycja postprocesorów.

 

II. Szczegóły…

Poniżej opis kilku przykładowych funkcji, do którym mamy dostęp w przeglądarce NX CAM.

1. Import i eksport modeli CAD

NX CAM Foundation, oprócz pracy na własnym formacie NX, posiada mozliwość importu plików natywnych Solid Edge, SolidWorks, PARASOLID, STEP, IGES, STL, DWG, DXF. Co więcej pliki w NX CAM Foundation można eksportować do formatów PARASOLID, STEP, IGES, STL, DXF.

2. Tworzenie i edycja złożeń

Wykorzystując jedynie licencję NX CAM Foundation możemy swobodnie tworzyć i edytować złożenia (sic!): dodawać nowe komponenty do złożenia, zapisywać bryły jako komponenty, pozycjonować komponenty, nadawać im więzy itd.

3. Nawigator operacji

Nawigator operacji zawiera pełen zestaw informacji o utworzonych operacjach obróbki, parametrach skrawania, narzędziach, czasach, metodach itd. (więcej na temat Nawigatora operacji i możliwości bardzo łatwego generowania dokumentacji technologicznej można przeczytać tutaj).

4. Weryfikacja ścieżki

To nie tylko odtworzenie ścieżek z animacją ruchu narzędzia, nie tylko symulacja ruchu narzędzia wraz wizualizacją ubytku materiału, nie tylko wykrywanie kolizji oprawki lub części nieskrawającej freza, ale również szereg bardzo precyzyjnych narzędzi do analizy procesu obróbki.

Mamy możliwość podejrzeć, jak wygląda nasza część po dowolnej operacji w całym programie lub po wykonaniu całego programu:

W analogiczny sposób możemy zobaczyć mapę naddatków po dowolnej operacji. Klikając na modelu z mapą naddatków, możemy odczytać wartość naddatku jaki pozostał jeszcze do zebrania w danym miejscu. Po prawej stronie mamy legendę z objaśnieniem znaczenia poszczególnych kolorów mapy naddatków:

Jeżeli chcemy skupić się na części detalu (lub ścianki głębokiej kieszeni utrudniają analizę modelu), możemy go przyciąć płaszczyzną, dwiema płaszczyznami lub sześcioma ściankami prostopadłościanu. Efekt takiego przycięcia może wyglądać na przykład tak:

W trakcie wykonywania weryfikacji (i nie tylko mamy do dyspozycji również komplet narzędzi do wykonywania pomiarów długości i kąta.

5. Ręczna edycja już wygenerowanej ścieżki

Jeżeli na etapie weryfikacji okaże się, że chcemy nieznacznie zmienić lub poprawić jakiś segment ścieżki, to nie musimy poprawiać całej operacji.

Sama licencja NX CAM Foundation pozwala na ręczną edycję ścieżki. Za pomocą tego narzędzia możemy ręcznie zmienić lub usunąć fragment ścieżki (pojedynczy ruch lub fragment ścieżki) ale też możemy dodawać zupełnie nowe segmenty. Tak zmodyfikowaną ścieżkę możemy zabezpieczyć przed ponowną edycją, by nie utracić wprowadzonych zmian.

6. Narzędzie do tworzenia kreatorów obróbek (Wizard)

Dla powtarzających się typów obróbek, doświadczony technolog i użytkownik NX’a, może sam utworzyć kreator obróbki. Narzędzie do tworzenia kreatorów nazywa się Process Studio. Pozwala ono stworzyć „drogę”, którą będzie podążał użytkownik podczas tworzenia operacji i ubarwić tę drogę szeregiem podpowiedzi oraz ilustracji.

Za pomocą takiego kreatora operacje mogą tworzyć nawet osoby, praktycznie nie potrafiące obsługiwać programu CAM. Ogranicza się to do wykonywania pojawiających się poleceń i klikania „dalej” – większości pewnie skojarzy się to z instalowaniem różnych programów. I słusznie, ponieważ odbywa się ono również za pomocą kreatorów (wizardów). Użytkownik będzie miał dostęp tylko do takich opcji, jakie przewidzi osoba tworząca kreator, co sprawi, że nie ustawi nic nieprzewidywalnego.

7. Generowanie kodu NC

Osoby zajmujące się pisaniem postprocesorów nie muszą zajmować technologowi-programiście licencji… wystarczy NX CAM Foundation! Umożliwia bowiem edycję istniejących postprocesorów oraz tworzenie nowych.

8. Generowanie dokumentacji technologicznej oraz przygotowywanie szablonów dokumentacji

9. Ustawianie parametrów skrawania (posuwów i obrotów) oraz korzystanie z bibliotek parametrów skrawania, bibliotek materiałów i bibliotek narzędzi

(…) Dzięki temu, że po ustawieniu lub zmianie parametrów skrawania nie trzeba przeliczać ponownie ścieżki, wystarczy nam do tego licencja NX CAM Foundation. Podobnie z dostosowywaniem bibliotek narzędzi oraz bibliotek posuwów i obrotów do standardów naszego zakładu. Może się więc tym zajmować osoba mająca najbliższy kontakt z maszyną i narzędziami – czyli operator. Wystarczy mu do tego omawiana tutaj przeglądarka NX CAM.

10. Synchronous Technology w pakiecie!

Cały zakres modelowania za pomocą Synchronous Technology dostępny jest w licencji NX CAM Foundation. Przy pomocy tego narzędzia w łatwy sposób możemy edytować i przygotowywać do obróbki model, który dostaliśmy do wykonania, jeszcze zanim przystąpimy do tworzenia ścieżek. W zakres edycji modelu wchodzi na przykład: przesuwanie, wyciąganie ścianek, edycja i przypisywanie pochyleń, zaokrągleń i faz, usuwanie ścianek i wiele innych…

Więcej informacji na temat Synchronous Technology możemy znaleźć tutaj.
 

11. Generowanie ścieżek dla operacji Planarnych i Wiercenia!

Najlepsze :) zostało na koniec. Omawiany pakiet „przeglądarkowy” umożliwia... generowanie ścieżek dla operacji obróbki:
• Planar Milling np. frezowanie płaskich półek, planowanie, ścianki boczne!
• operacji Drilling np. wiercenia, frezowania otworów!

Jak widać, narzędzia w które wyposażony jest podstawowy pakiet NX CAM Foundation pozwalają zredukować czas potrzebny na wdrożenie produktu oraz zmniejszać koszty związane z wyposażeniem działu technologicznego/programowania w pełne licencje pakietów CAD/CAM.

Cena? W dziale handlowym mówią, iż jest to mniej niż 4 tysiące złotych :)).
 

Autor: Marek Pawlus, CAMdivision

Źródło: nxcad.pl
Więcej informacji: camdivision.pl

 

Share
 

Blog monitorowany przez:

 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934