|
www.cadblog.pl www.cadglobe.com | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

  

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
już dostępny
w archiwumNumer 1(2) 2009
już dostępny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostępny
w archiwum


 

 

 

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

Czwartek, 30.10.2014 r.

FreeCAD i sprężyna

Gdy poruszam temat darmowych systemów CAD wśród osób na co dzień korzystających z zaawansowanych systemów inżynierskich, z reguły słyszę lekceważące opinie. Pochlebnie moi rozmówcy wyrażają się jedynie o wybranych bezpłatnych rozwiązaniach, oferowanych przez uznanych producentów – ale tu w zasadzie można mówić jedynie o 2D...

Artykuł ukazał się w Biznes Benchmark Magazyn, nr 10

 

Stereotypowe przekonanie jest takie, iż bezpłatna aplikacja typu FreeCAD może służyć w zasadzie jedynie do prostego modelowania, na operacjach Boole'a, z użyciem nieskomplikowanych brył. Wyciągnięcie po ścieżce? Szyki? Możliwość zmiany wymiarów po zakończeniu pracy? Wydawać by się mogło, że są to obszary pozostające poza możliwościami systemów rozwijanych bezpłatnie przez entuzjastów. Tymczasem FreeCAD zdaje się temu przeczyć. I to skutecznie...


Polecam film krążący w Internecie, a pokazujący możliwości zaprojektowania detali urządzenia w systemie FreeCAD,
a następnie wydrukowania ich na drukarce 3D. „Od FreeCAD do realnego świata...”

 

źródło: YouTube, freecadweb.org


W poprzednim odcinku (link tutaj), pokazującym właśnie proste operacje na szkicach i wyciągniętych bryłach, korzystałem z wersji 0.12. W tej chwili dostępna jest stabilna wersja FreeCAD 0.14. Można ją pobrać w wersji na Windows, Mac OS i oczywiście Linux'a (Ubuntu, Fedora). Zachęcam do jej pobrania i instalacji (plik instalacyjny to ok. 127 MB – a mówimy o CAD 3D!).

 
Rys. 1. Dostępna jest już wersja FreeCAD 0.14...

Zaczynamy od otwarcia nowego dokumentu (projektu) i na pasku narzędzi z zakładki „Start” wybieramy tryb środowiska pracy „Part” (rys. 2). W niniejszym tutorialu będziemy korzystać z „Part” i „Part Design”.

Rys. 2. Wybieramy tryb „Part”

Po wybraniu trybu zauważymy, iż FreeCAD automatycznie dostosowuje paski menu, wyświetlając narzędzia, z których na danym etapie możemy korzystać. Klikamy w ikonę „sparametryzowanych geometrycznych brył” (rys. 3) i w oknie po lewej stronie ekranu (rys. 4) wybieramy „Helix”. Nawiasem mówiąc, wybór brył podstawowych (tzw. prymitywów ;)) jest całkiem spory.

Rys. 3.

Rys. 4.

W kolejnym oknie (rys. 5) ustalamy parametry: prześwit między zwojami (Pitch), wysokość, promień, kąt nachylenia. W moim przykładzie było to odpowiednio 5 mm, 90 mm, 8 mm i 0°. Możemy także dokonać wyboru systemu (prawoskrętny lub lewoskrętny).

Rys. 5. Ustalenie podstawowych parametrów sprężyny...

Możemy również wybrać położenie naszej sprężyny – służy do tego zakładka Location, widoczna poniżej okna parametrów. Domyślnie ustawiona jest na początku układu współrzędnych i tak niech zostanie.

Po dokonaniu wyboru, na ekranie pojawi się... okrąg. Wynika to z ustawienia widoku, wystarczy wybrać widok aksonometryczny, abyśmy zobaczyli ścieżkę tworzącą sprężynę w przestrzeni (rys. 6). Teraz trzeba „jedynie” dokonać wyciągnięcia po tej „ścieżce”.

Rys. 6. Widok w aksonometrii ukośnej...

Ze środowiska „Part” przechodzimy do „Part Design”. Znowu daje się zauważyć zmianę pasków narzędzi. Klikamy ikonę „tworzenia nowego lub edycji istniejącego szkicu” (rys. 7).

Rys. 7.

Wybieramy płaszczyznę, na której będziemy umieszczać nasz szkic: XZ (rys. 8).

Rys. 8.

Z paska narzędzi szkicowania wybieramy okrąg i rysujemy go tak, by jego środek pokrywał się z początkiem naszej „sprężyny” (rys. 9). Ułatwia to włączony widok siatki (grid), ale i tak za chwilę ustawimy go precyzyjniej.

 

Rys. 9.

Tutaj uwaga: domyślnie FreeCAD wykorzystuje mysz w trybie „Inventor”, dlatego osobom przyzwyczajonym do pracy z innymi systemami proponuję skorzystanie z zakładki „Edit” > „Preferences” > „Display” > „3D Navigation” i wybór opcji „CAD navigation” (rys. 10).

Rys. 10. We FreeCAD przewidziano m.in. kilka domyślnych ustawień myszy. Dzięki temu „przesiadka” na bezpłatny system sprawia mniej kłopotu. Warto jednak pamiętać o tym, by przed przystąpieniem do pracy, skontrolować przyjęte w programie ustawienia. Unikniemy wtedy nieprzyjemnych niespodzianek...

Dodam, że ciekawie pracuje się we FreeCAD z wykorzystaniem TouchPada – to chyba ukłon w stronę użytkowników mobilnych.

Posłużymy się teraz narzędziem „odcinka” (służącym do określenia dystansu pomiędzy dwoma punktami lub końcami linii), zgrupowanym na osobnym pasku. Klikamy myszą najpierw w środek naszkicowanego okręgu, a następnie – w środek układu współrzędnych, który – jak pamiętamy – jest osią naszej sprężyny (rys. 11).

Rys. 11.

W pojawiającym się oknie podajemy interesującą nas odległość. W tym wypadku będzie ona równa promieniowi naszej sprężyny i wyniesie 8 mm (rys. 12).

Rys. 12.

Z tego samego paska wybierzemy narzędzie do modyfikowania rozmiaru okręgu i nadamy mu średnicę 2 mm (rys. 13). To tyle, jeśli chodzi o pracę w środowisku „Part Design”. Nasz szkic w aksonometrii powinien wyglądać, jak na rysunku 14.

Rys. 13.

Rys. 14. Widać nie tylko krzywą tworzącą sprężynę, ale także szkic, który ulegnie wyciągnięciu...

Przechodzimy z powrotem do środowiska „Part”. W zakładce „Model” (Okno Operacji po lewej stronie) sprawdzamy, czy mamy zaznaczony „Sketch” (czyli szkic naszego okręgu) i z paska narzędzi (rys. 15) wybieramy polecenie wyciągnięcia po ścieżce/profilu (ang. „Utility to sweep”).

Rys. 15.

Rys. 16.

Pojawia się okno (rys. 16 powyżej) pozwalające na określenie, co będzie „wyciągane” (ramka po prawej) i po czym: po profilu, ścieżce etc. (ramka po lewej). „Sketch” przeciągamy klawiszem strzałki na prawą stronę, a „Helix” pozostawiamy po lewej. Ponieważ chcemy, by nasze wyciągnięcie było bryłą, a nie powierzchnią (tutaj np. skręconą w sprężynę rurą), zaznaczamy opcję „Solid”. Zależy nam także na tym, by zachować proporcję i symetrię zakończeń naszego wyciągnięcia, korzystamy zatem z opcji „Frenet” (wzory Freneta w geometrii różniczkowej określają związki pomiędzy wielkościami opisującymi krzywą parametryczną w przestrzeni 3D).

Mamy sprężynę (rys. 17).

Rys. 17. Nie jest to co prawda jeszcze gotowa sprężyna, ale połowa pracy za nami...

 


strona 1 z 2 | 2 | > 


 [ powrót na stronę główną ]

Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |
© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934