Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


Wydanie aktualne

nr (25-26) 2017/2018
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum
(...)

konferencja NAFEMS Kraków

Nowy SpaceMouse Compact

Czwartek, 21.12.2017 r.

GstarCAD vs AutoCAD LT. Więcej niż 2D...

Trzeba przyznać, że jeszcze kilkanaście lat temu projektanci, poszukując oprogramowania CAD 2D, nie mieli zbyt wielkiego pola manewru. AutoCAD zostawiał nieliczną konkurencję daleko w tyle pod względem funkcjonalności i komfortu pracy. Flagowy produkt Autodesk stał się najbardziej rozpoznawalnym programem do komputerowego wspomagania projektowania. Doszło do tego, ludzie z pogranicza branży pytali: „W jakim Autocadzie pracujesz?”, traktując nazwę AutoCAD jako synonim systemu CAD 2D...

Opracowanie: Grzegorz Starkowski

Konkurencja jednak nie spała. Na przestrzeni lat wielu producentów oprogramowania tworzyło i udoskonalało swoje własne alternatywne systemy CAD 2D, za cel przyjmując wyznaczony przez AutoCAD standard i próbując doścignąć „lidera”. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wychodziło im to z różnym skutkiem. Jak to często w życiu bywa – wielu próbowało, ale udało się tylko nielicznym. Programem, który bezwątpienia zalicza się do tej drugiej grupy jest GstarCAD.
Jest to profesjonalny program CAD 2D/3D z wieczystą licencją, systematycznie rozwijany od 1992 roku. Przez wielu fachowców uznawany jest za jedną z najlepszych alternatyw dla AutoCAD. W Polsce z powodzeniem korzysta z niego już ponad 11 000 biur projektowych (sic!). Skąd ten sukces? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie oraz sprawdzić, jak GstarCAD wypada na tle AutoCAD (w wersji LT).

Polityka cenowa i licencyjna
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze oprogramowania jest koszt zakupu i utrzymania licencji. Programy znacząco różnią się od siebie w tym aspekcie.
AutoCAD LT proponuje system czasowego wypożyczania licencji (od kwartalnych po trzyletnie), a po jej wygaśnięciu, nie ma możliwości wydłużenia oraz przejścia na wyższą wersję oprogramowania. Użytkownik, aby kontynuować pracę w AutoCAD LT, musi ponowienie ponieść koszt dzierżawy licencji na kolejny okres.
W przypadku GstarCAD klient otrzymuje wieczystą licencję, ponosząc w przypadku wersji Standard jednorazowy koszt w wysokości zaledwie 1 450 PLN netto. Wszelkie aktualizacje do najnowszych wersji są opcjonalne, nie ma więc żadnego obowiązku ich zakupu. W razie potrzeby istnieje możliwość kupna aktualizacji w wybranym przez użytkownika momencie.

Warto zwrócić uwagę, że licencję programu GstarCAD możemy również dowolnie przenosić pomiędzy komputerami – i to zarówno w wypadku licencji elektronicznej, jak i tej uzupełnionej o klucz sprzętowy USB. W przypadku AutoCAD LT wymagana jest do tego każdorazowo zgoda producenta. GstarCAD w przeciwieństwie do AutocAD LT oferuje również opcję zakupu licencji sieciowej, czyli tzw. „licencji pływającej”.

 

Już w wersji 2015 GstarCAD sprawdzał się jako narzędzie do projektowania
dla szeroko rozumianej branży mechanicznej i architektonicznej...

 

Interfejs użytkownika
Dzięki niemal identycznemu interfejsowi użytkownicy pracujący dotychczas w AutoCAD LT błyskawicznie odnajdą się również w środowisku GstarCAD. Paski narzędzi oraz ich układ jest praktycznie taki sam zarówno w obszarze modelu, jak i w obszarach wydruku. W obu programach istnieje także możliwość wyboru pomiędzy interfejsem klasycznym i wstążkowym, a także opcja dostosowania ich poszczególnych elementów do swoich preferencji.

 

GstarCAD – widok na menu wstążkowe

 

Szybkość działania
GstarCAD oferuje projektantom porównywalną wydajność do AutoCAD LT. Różnice odczuwalne są jednak podczas pracy na bardziej skomplikowanych i złożonych rysunkach. W przypadku plików rastrowych wydajniejszy okazuje się być GstarCAD, w którym praca przebiega szybciej niż u konkurenta. W poniższym filmie porównano szybkość najnowszych wersji programów dostępnych na rynku...

 

 

GstarCAD kontra... AutoCAD LT i nie tylko

 

Funkcjonalność
GstarCAD nie ustępuje AutoCAD LT również pod względem funkcjonalności, a pod niektórymi względami nawet go przewyższa. Jak wspomniałem, większość dostępnych poleceń z AutoCAD LT znajdziemy również w GstarCAD, natomiast przewagę GstarCAD stanowią podstawowe opcje projektowania w 3D oraz innowacyjne narzędzia ułatwiające pracę, takie jak m.in.:
Rysowanie symetryczne (Symmetric Draw) – po wpisaniu polecenia oraz wyborze osi symetrii, można szybko i wygodnie narysować symetryczny kształt obiektu bez stosowania komendy lustro,
Lupa (Magnifier) – funkcja umożliwia podgląd danego fragmentu na rysunku, bez konieczności całkowitego zbliżania się do niego. W tym samym czasie istnieje możliwość poglądu całości rysunku oraz zbliżenia wybranego detalu. Dodatkowo, możliwe jest wprowadzenie zmian w samym obszarze lupy,
Definiowanie rzutni bezpośrednio w obszarze modelu (M2LVPORT) – polecenie ułatwia tworzenie rzutni w obszarze arkusza poprzez określenie jej skali i wymiarów w obszarze modelu,

 

GstarCAD – definiowanie rzutni w obszarze modelu


Przyrost wartości atrybutu (Atribute Increment) – funkcja umożliwia automatyczny przyrost wartości atrybutów w dodawanych blokach,

 

GstarCAD – przyrost wartości atrybutu


Tabela powierzchni (Area Table) – dzięki temu poleceniu GstarCAD automatycznie wymiaruje i zlicza obszar obiektu zamkniętego, a następnie eksportuje wyniki do tabeli w obszarze rysunku,

 

GstarCAD – Tabela powierzchni


Automatyczne warstwy (Auto Layer) – funkcja pozwala na automatyczne przyporządkowanie rysowanego obiektu do odpowiedniej warstwy, w celu zwiększenia szybkości oraz precyzji projektowania,

 

GstarCAD 2018 automatyczne warstwy

Funkcja Automatyczne warstwy (Auto Layer) pozwala na automatyczne przyporządkowanie
rysowanego obiektu do odpowiedniej warstwy

GstarCAD – funkcjonalność Set By Layer


Swobodna skala (Freescale) – polecenie umożliwia szybkie skalowanie jednego obiektu lub grupy obiektów za pomocą 3 metod: skalowanie nieproporcjonalne, skalowanie z dopasowaniem do prostokątnej obwiedni oraz skalowanie na podstawie podobieństwa dwóch czworokątów,
Wiele (Multiple) – funkcja powtarza wybraną komendę cyklicznie, bez konieczności jej ponownego wybierania,

 

GstarCAD 2018 i funkcja Multiple

W GstarCAD 2018 olecenie Wiele (Multiple) powtarza wybraną komendę cyklicznie,
bez konieczności jej ponownego wybierania


Porównanie grafiki (Graphic Compare) – komenda pozwala szybko porównywać obiekty na rysunku oraz wyświetlić istniejące różnice,
Przerwij blok (Block Brake) – polecenie umożliwia przerwanie obiektu w miejscu wstawianego bloku.
Przerwij obiekt (Break Object) – dzięki tej funkcji możliwe jest szybkie i precyzyjne przerywanie wskazanych obiektów. Program oferuje użytkownikom wybór jednej z 4 metod przerywania obiektów, a także możliwość zdefiniowania wartości odstępu.

Praca w chmurze
Zarówno GstarCAD. jak i AutoCAD LT umożliwiają pracę w chmurze, co zwiększa efektywność pracy zespołowej projektantów. Wykorzystanie chmury obliczeniowej pozwala na szybkie przeglądanie plików i efektywne dzielenie się danymi zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Bezpłatna przeglądarka plików DWG
Użytkownicy GstarCAD mogą korzystać z aplikacji DWG FastView. Jest to bezpłatna przeglądarka plików DWG, DXF, DWS dla urządzeń mobilnych działających na systemach iOS i Android, komputerów z systemem Windows oraz działająca w formie przeglądarki online. Dzięki możliwości korzystania z chmury obliczeniowej DWG FastView pozwala na przeglądanie, edycję (w ograniczonym zakresie) oraz wydruk projektów wykonanych w programie GstarCAD, w dowolnym miejscu i czasie.

Użytkownicy AutoCAD LT mają do dyspozycji przeglądarki plików DWG, DWF i DXF. Są aplikacje DWG TrueView, Design Review oraz przeglądarka Autodesk online. Wszystkie one pozbawione są jednak funkcji edytowania rysunków. Otwieranie plików zajmuje w nich również więcej czasu, w porównaniu do DWG FastView.

Modelowanie 3D i realistyczne wizualizacje
GstarCAD oferuje podstawowe możliwości modelowania brył w 3D i tworzenie płaszczyzn przekrojów. Funkcjonalność programu można rozszerzyć również o aplikację Artisan, czyli zewnętrzny silnik renderujący. Artisan pozwala użytkownikom GstarCAD na błyskawiczne generowanie realistycznych wizualizacji projektów 3D. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi większość operacji wykonuje się za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Projektanci otrzymują do dyspozycji również liczny zestaw: predefiniowanych materiałów, scen, ustawień światła oraz opcję dodawania własnych materiałów.

GstarCAD 2018 section plane

Płaszczyzna przekroju (Section plane)pozwala wykonać przekrój obiektu 3D, wykorzystując wybraną płaszczyznę tnącą.
Otrzymany przekrój może być zapisany jako blok 2D lub 3D. Takiej funkcjonalności próżno szukać w AutoCAD LT...


W AutoCAD LT nie ma możliwości modelowania 3D, tworzenia brył i generowanie realistycznych wizualizacji. Brakuje w nim również wsparcia dla LISP.

Nakładki branżowe
Możliwości programów AutoCAD LT i GstarCAD można zwiększyć, uzupełniając je o profesjonalne nakładki branżowe. Pośród nakładek kompatybilnych z GstarCAD znajdują się m.in. rozwiązania dedykowane dla:
• Mechaników (CADprofi Mechanical, CP-Symbols Mechanical),
• Architektów i konstruktorów budowlanych (CADprofi Architectural, CP-Symbols Architectural, e-CAD, BiK, M-CAD, APLUS),
• Geodetów (GeoX, GeoLisp, Mapa SG, GstarGeoCAD, MP-NMT, WinTopo),
• Projektantów instalacji rurowych, wentylacyjnych i elektrycznych (CADprofi HVAC&Piping, CP-Symbols HVAC&Piping, CADprofi Electrical, CP-Symbols Electrical, CADise),
• Inżynierów ruchu (GACAD).

Nakładki przyśpieszają i usprawniają wiele działań projektowych. Warto podkreślić, że środowisko GstarCAD umożliwia także łatwe tworzenie dedykowanych aplikacji zarówno zawodowym programistom, jak i zdolnym pasjonatom. Dzięki wsparciu platformy .NET Framework możliwe jest programowe dokonywanie zmian w aplikacji i plikach rysunków poprzez udostępnione biblioteki dla takich języków i środowisk programistycznych, jak: GRX, Lisp, VBA, ADS, .NET.

Wsparcie techniczne
Dużym wyróżnikiem GstarCAD jest bezpłatne wsparcie techniczne (w cenie licencji programu). Użytkownicy GstarCAD mogą szybko korzystać z fachowej pomocy zarówno mailowo, jak i telefonicznie.

Kompatybilność z popularnymi formatami CAD
GstarCAD obsługuje – podobnie jak AutoCAD LT – popularne formaty CAD: DWG 2018 (format AutoCAD 2018), DXF, PDF, DGN i inne.

 

GstarCAD DWG Conberter
Konwerter plików DWG (DWG Convert) – funkcja wykonuje szybką konwersję jednego lub wielu plików rysunku
do wybranego formatu DWG

 

Podsumowanie
GstarCAD w najnowszej wersji to godny konkurent dla AutoCAD LT i ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, który z nich jest lepszym wyborem, jako że ich funkcjonalność jest porównywalna. Oba programy zapewniają również projektantom wygodną i szybką pracę. Ostateczny wybór w dużej mierze zależy więc od gustu i preferencji użytkowników, a także od zasobności ich portfeli. GstarCAD dzięki licencji bezterminowej jest rozwiązaniem, które w perspektywie kilku lat użytkowania może przynieść oszczędności rzędu nawet 10 000 PLN; pamiętajmy o tym, że za koszt rocznej subskrypcji AutoCAD LT można kupić na własność wieczystą licencję GstarCAD, a specjalny klucz USB umożliwia łatwe przenoszenie jej pomiędzy komputerami.
Dodatkowo dzięki wspomnianemu bezpłatnemu wsparciu technicznemu (w cenie licencji) użytkownicy GstarCAD mogą w razie potrzeby liczyć na błyskawiczną pomoc.

Zachęcamy do pobrania i samodzielnego przetestowania możliwości GstarCAD. Wersję testową programu można znaleźć na stronie polskiego dystrybutora, pod adresem: www.gstarcad.pl

(gs)

Share

Warto przeczytać:

Czwartek, 24.11.2018 r.

GstarCAD 2018

Ukazała się najnowsza wersja programu GstarCAD. Dzięki odpowiedniej optymalizacji GstarCAD 2018 pozwala projektantom jeszcze szybciej tworzyć rysunki CAD, również te bardziej złożone. Pełna kompatybilność z plikami DWG 2018 (czyli formatem AutoCAD 2018), gwarantuje użytkownikom programu (do których należy już ponad 11 000 biur projektowych w Polsce) łatwą wymianę danych z klientami oraz ze współpracownikami...

 

powrót do strony głównej
 

Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934