Gdy po raz pierwszy informowałem o pojawieniu się tej jakże interesującej nakładki na popularny ZWCAD, obiecałem, iż do tematu wrócę, gdy tylko udostępniona zostanie jej w pełni funkcjonalna wersja. Chodziło zwłaszcza o możliwość automatycznego obracania dopasowywanych elementów. Cóż, już od pierwszych tygodni listopada możemy cieszyć się pełną wersją nakładki…

Autor: Maciej Stanisławski

Zainteresowanym nie trzeba wyjaśniać, czym jest „nesting”. A znawcy tematu zdają sobie sprawę, iż nie jest łatwo znaleźć narzędzia CAD/CAM, które „z automatu” będą w stanie wspomóc nas w planowaniu rozkładu elementów na danym arkuszu materiału; szczególnie narzędzia „budżetowe”.
W zdecydowanej większości małych przedsiębiorstw realizowane jest to tak, jak prezentuje na poniższym fragmencie filmu… guru majsterkowiczów doby PRL – nieoceniony Adam Słodowy; według „własnej fantazji”, w oparciu o wyobraźnię technologa, konstruktora etc.

Nawiasem mówiąc z nestingiem po raz pierwszy zetknąłem się właśnie za sprawą tego telewizyjnego programu i wcieliłem go w życie, projektując swoje kartonowe modele pojazdów…

Polska nakładka
ZW Nesting jest polskim opracowaniem i zasługuje na szczególną uwagę. Geneza powstania tej nakładki na popularną alternatywę AutoCAD, jaką na naszym rynku jest ZWCAD, dla osób związanych z branżą mechaniczną może wydać się zabawna. Otóż ZW Nesting do optymalizacji układania elementów na prostokątnym arkuszu opracowany został na potrzeby… ZWTextile, czyli systemu CAD wspomagającego projektowanie (czy wręcz: konstrukowanie)… odzieży! Twórcy modułu zdawali sobie sprawę z potencjału, jaki w nim drzemie, ale to za sprawą zainteresowania ze strony użytkowników podjęto pracę nad przygotowaniem „uniwersalnej” nakładki na ZWCAD. Moduł został wydzielony i tak powstał ZW Nesting.

Dojrzewanie
W chwili swojego debiutu, opisywany na łamach CADblog.pl ZW Nesting (link tutaj lub tutaj) nie dysponował jeszcze wszystkimi możliwościami obecnej wersji; przede wszystkim nie oferował automatycznego obrotu dopasowywanych elementów. Obecna wersja oprócz tego, że oferuje tą funkcjonalność, pozwala cieszyć się również zwiększoną wydajnością; jest to konsekwencją konieczności optymalizacji obliczeń. ZW Nesting wykorzystuje możliwości ZWCAD w obsłudze wielordzeniowych procesorów i obliczeń równoległych.

ZW Nesting z bliska
Nakładkę, a także wersję testową ZWCAD, można pobrać ze strony dostawcy (i – w przypadku ZW Nesting – producenta), firmy Usługi Informatyczne „Szansa”. Zaczynamy od pobrania interesującej nas wersji ZWCAD 2019 (32-bit lub 64-bit), zainstalowania 30-dniowej wersji testowej (po tym okresie program zamieni się w przeglądarkę, z możliwością tworzenia i edycji małych plików formatu *.dwg), a następnie pobrania i zainstalowania ZW Nesting 2019. Zgodnie z informacją dystrybutora, w pobranym pliku znajdziemy różne wersje językowe, przeznaczone dla różnych wersji Windows (32 i 64-bit). Zwróćmy uwagę, by zainstalować odpowiednią. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji i ponownym uruchomieniu ZWCAD, w menu programu powinny pojawić się nowe ikony (vide rys. 1).

Pasek ikon ZW Nesting
Rys. 1. Obecność nowych ikon świadczy o prawidłowym zainstalowaniu ZW Nesting…

Rozpoczęcie pracy z nakładką jest intuicyjne. Zaczynamy od narysowania prostokątnego obszaru, jak na rysunku 2, a następnie elementów, które będziemy chcieli na nim rozmieścić (rys. 3). Możemy oczywiście użyć także już istniejących, ale – uwaga – jak zaznacza producent nakładki, obiekty układane powinny być poliliniami.

Prostokąt w ZWCAD
Rys. 2. Rysowanie prostokąta w środowisku ZWCAD…

 

Rysowanie polilinii
Rys. 3. Narzędzie polilinii i lustra wykorzystane do nakreślenia obiektów do ułożenia…

Ostatni krok to wybór funkcji układania, a następnie wskazanie obszaru i elementów do dopasowania/ułożenia.

ZW Nesting
Rys. 4. ZW Nesting w akcji…

Operację obliczeń w każdej chwili można przerwać klawiszem Esc. Jeśli brakuje nam jakichś ustawień, bądź domyślne nie są dla nas zadowalające, wystarczy skorzystać z menu konfiguracji Nestingu (rys. 5.).

Opcje Nestingu
Rys. 5. W tej wersji mamy już możliwość zadania kąta obrotu elementów…

 

Kilka słów na temat opcji modułu
Jak widać, do dyspozycji mamy kilka opcji i parametrów, które możemy dowolnie definować:
• Kąt obrotu elementów – po wpisaniu wartości, program będzie próbował obracać układane elementy o zadany kąt. Jeśli wpiszemy 90°, to ZWNesting będzie próbował dopasować element przy kątach obrotu takich jak: 0°, 90°, 180°, 270°. Domyślnie opcja obrotu jest wyłączona. Warto zaznaczyć, że program będzie próbował ułożyć elementy obracając je kilkukrotnie. Producent zaleca zwiększyć ilość kombinacji przy właczeniu tej opcji (vide opis kolejnych opcji).
• Margines – definiujemy dodatkowy odstęp pomiędzy układanymi elementami. Wartość marginesu podajemy w jednostkach rysunku.
• Ilość kombinacji – proponowana przez użytkownika liczba prób ułożeń elementów. Losowana jest kolejność elementów, które są następnie układane. Automatycznie wybierany jest najlepszy układ i na jego podstawie generowane są kolejne zestawy. Jak wspomniałem, operację obliczeń możemy przerwać w dowolnym momencie klawiszem Esc.
• Ilość punktów na łuku – jeśli element zawiera łuki, to zostaną na nich rozmieszczone „punkty kontrolne”. Za pomocą tej opcji określamy, ile punktów ma się znajdować na poszczególnym łuku. Im będzie ich więcej, tym program wykona zadanie dokładniej, ale wydłuża się czas obliczeń.
• Sposób układania elementów – elementy mogą być przesuwane (przeniesione) lub kopiowane do układu/zestawu.
• Poziom losowości elementów – ZWNesting domyślnie stara się układać na początku duże elementy, a później w wolną przestrzeń wpasowywać małe. Mamy jednak pewien wpływ na kolejność układania elementów. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa prawdopodobieństwo próby wstawienia małego elementu przed dużym, natomiast przesunięcie w lewo – zmniejsza je. Domyślnie ustawiony jest zrównoważony poziom.

ZW Nesting 2019 opcje
Rys. 6. Opcje ZW Nesting

Pozostaje zachęcić do pobrania wersji testowej i wypróbowania samemu zarówno ZWCAD, jak i ZW Nesting. A o kolejnych zmianach i nowościach w systemie postaram się informować na bieżąco. Korzystając także z faktu, iż artykuł publikujemy już na nowym serwisie CADblog.pl, zachęcam do pozostawiania swoich uwag i komentarzy.

Źródło: Szansa, zwcad.pl, zwnesting.pl

• Wersję instalacyjną ZWCAD 2019 32-bit i 64-bit, a także nakładkę ZW Nesting, można znaleźć tutaj