Mold Cost – przełom w wycenie form w NX

NX Mold Wizard z wersji na wersję otrzymuje nowe funkcjonalności. W NX 2206, którego premiera odbyła się w czerwcu tego roku, pojawiło się kilka nowych poleceń/funkcjonalności. Ciekawą funkcjonalnością jest polecenie do szybkiej wyceny form.

Do tej pory sposobem uzyskania wyceny oprzyrządowania – formy wtryskowej – było wykorzystanie programu Tool Costing (Teamcenter Product Cost Management) w połączeniu z NX. W tym celu należało skorzystać z narzędzia/polecenia Feature2Cost Molding (dostępnego od NX12), a które analizowało model wypraski i następnie przenosiło wyniki do oprogramowania Product Cost Management (PCM) – do Tool Costing. I tam można było definiować parametry formy i dokonać dokładnych obliczeń kosztów jej wytworzenia. Jednak nie każdy potrzebuje aż tak dokładnego narzędzia, większość użytkowników oczekuje możliwości dokonania wstępnej – zgrubnej – wyceny w możliwie jak najkrótszym czasie. I z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości aplikacji.

Polecenie Feature2Cost Molding
Analiza modelu formy
Polecenie Mold Cost

Do tego właśnie przewidziano nowe narzędzie do NX, jakim jest Mold Cost (dostępne w najnowszej wersji NX 2206). Szacowanie kosztu wykonania formy i generowanie raportu dokonywane jest w środowisku NX Mold Wizard, bez potrzeby przenoszenia danych do zewnętrznego oprogramowania PCM. Podobnie jak w przypadku Tool Costing, program na początku rozpoznaje detal pod względem: wielkości, liczby suwaków, liczby żeber, zamknięć, itd. – z pomocą narzędzia Feature2Cost Molding (Mold Cost wymaga od użytkownika uruchomienia go w celu analizy badanego detalu).

Okno Mold Cost
Generowanie raportu
Podgląd wygenerowanego raportu w pliku arkusza kalkulacyjnego…

Następnie – bez konieczności przesyłania danych do środowiska Teamcenter, PCM, etc., a jedynie w oparciu o dane z Excela (stawki, współczynniki, dane materiałowe, itd.) – dokonuje obliczeń, mnożąc poszczególne współczynniki z wielkościami geometrycznymi wypraski (np. żebrami, wkładkami, itd.) oraz stawkami.

Mold Cost w praktyce

Źródło: CAMdivision

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*