FreeCAD 0.20 – przegląd nowości cz. 1

Najnowsza stabilna wersja FreeCAD 0.20 została udostępniona w czerwcu br. Wprowadzone nowości wydają się na tyle istotne, że warto omówić je bliżej.

Opracowanie: Maciej Stanisławski

W tym artykule przyjrzymy się przede wszystkim najistotniejszym zmianom i nowościom w interfejsie użytkownika i w obszarze MES, ale nim do tego przejdziemy, warto wspomnieć o nowym sposobie działania systemu wsparcia/pomocy FreeCAD.

Otóż od wersji 0.20 system pomocy został przerobiony tak, aby wyświetlać informacje bezpośrednio ze stron Wiki poświęconych FreeCAD. System ten opiera się teraz na dodatku Pomocy, który wymaga oddzielnej instalacji. Innymi słowy przy pierwszej próbie użycia narzędzia „Pomoc” lub „Co to jest?”, zostaniesz poproszony o jego zainstalowanie – za pośrednictwem menedżera dodatków.

Monit informujący o konieczności zainstalowania dodatku…
Okno menedżera dodatków FreeCAD v 0.20

Instalacja nie nastręcza problemów, a po ponownym uruchomieniu FreeCAD 0.20 moduł pomocy jest już w pełni funkcjonalny.

Interfejs użytkownika

Pierwsze, co zwraca uwagę, to przerobiona kostka nawigacyjna, która zyskała nowe funkcjonalności:
• dodano krawędzie umożliwiające obracanie ujęcia widoku pod kątem 45°;
• nowa opcja „Obróć do najbliższego”. Jeśli jest zaznaczona, po kliknięciu ścianki widok 3D jest obracany do najbliższej logicznej pozycji – na podstawie bieżącej orientacji sześcianu. Przy opcji odznaczonej kliknięcie ściany zawsze spowoduje taki sam obrót;
• nowy okrągły przycisk w prawym górnym rogu pozwala na szybkie przełączenie na widok z tyłu;
• rozmiar sześcianu nawigacyjnego można dostosować za pomocą opcji „Rozmiar kostki”.

Usprawniona kostka nawigacyjna

Zmieniony został sposób działania wyświetlanych podpowiedzi do poleceń/narzędzi. „Tooltipy” wyświetlają teraz nazwę polecenia, ułatwiając nowym użytkownikom szukanie pomocy.

Nowy sposób wyświetlania tzw. „tooltipów”…

Nowe polecenie „Std UserEditMode” pozwala użytkownikowi wybrać tryb edycji, który będzie używany, gdy obiekt zostanie dwukrotnie kliknięty w drzewie operacji. W sytuacji gdy wybrany przez użytkownika tryb edycji nie ma zastosowania w danej sytuacji, zostanie użyty domyślny tryb edycji obiektu.

Nowe narzędzie „Wycinek przekroju” umożliwia uzyskanie nieprzelotowych, a także ciągłych przekrojów części i złożeń.

Pozostałe ulepszenia interfejsu użytkownika
• Dodane zostały dwa nowe style nawigacji myszką – jeden został oparty na OpenSCAD, drugi na TinkerCAD.
• Naprawiono błąd, który powodował, że ze względu na bardzo długi czas reakcji nie było możliwe korzystanie z urządzeń wyposażonych w pióro. W chwili obecnej posiadacze np. tabletu Wacom mogą korzystać z niego bez problemu.
• Układ współrzędnych w oknie widoku 3D może zostać zmieniony w preferencjach w sekcji Wyświetlanie → Widok 3D.
• Możliwe jest teraz ustawienie klawisza Backspace jako samodzielnego klawisza skrótu bez potrzeby określania dodatkowego klawisza modyfikatora.

Środowisko pracy MES

Już nie tylko solver CalculiX (opisywany tutaj), ale także solver Z88 (Aurora – przyp. autora) może być w pełni wykorzystywany w środowisku analiz FreeCAD. Można teraz określić metodę pracy solvera i zmienić ustawienia pamięci. Nowe wartości domyślne pozwalają także na bezpośrednie wykonywanie złożonych symulacji.

Nowe ustawienia Z88 i ich wartości domyślne

Przy użyciu solvera CalculiX można teraz wykonywać analizy wyboczenia (animacja poniżej).

Analizy wyboczenia liniowego (solver CalculiX)

Generator siatki Gmsh pozwala uzyskać drobniejszą siatkę na małych rogach, krzywiznach, otworach – dzięki wprowadzonej funkcji „Rozmiar siatki na podstawie krzywizny” (rys. poniżej).

Po lewej funkcja „Rozmiar siatki… ” ustawiona na 12 (domyślnie), po prawej wyłączona.

FreeCAD 0.20 pozwala teraz na wybór zarówno algorytmu, jak również metody rekombinacji siatki 3D dla generatora Gmsh.

Efekt działania algorytmu rekombinacji. Po lewej przy użyciu Simple, po prawej przy użyciu Simple full-quad.

Animacja przedstawia model silnika prądu stałego autorstwa użytkownika „jimmihenry”.
Model został wykonany w całości z użyciem programu FreeCAD 0.20. Obrazki do animowanej grafiki zostały wykonane za pomocą makrodefinicji FreeCAD Screen Wiki. Sam animowany GIF został wykonany za pomocą programu GIMP.

Dalsze ulepszenia MES

Począwszy od tego wydania, FreeCAD będzie używał jednostek SI (m, kg, s, K, A, mol, cd) do zapisu plików wyjściowych solvera Elmer (case.sif i mesh.nodes) i jest to niezależne od stosowanego we FreeCAD systemu jesnostek. Solver CalculiX wykorzystuje teraz wszystkie rdzenie procesora, podobnie jak generator siatki Gmsh – co znacząco przyśpieszyło wykonywanie analiz. Dodano nowe rodzaje wiązań mechanicznych (Constrain Centrif i Constrain Spring), nowy solver (Mystran), a większość okien dialogowych wiązań MES zachowuje się teraz jednolicie i zapewnia te same funkcje wyboru obiektów 3D.

Cdn.

(ms)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*