ZW3D Simulation

Ukazała się nowość firmy ZWSOFT – moduł symulacji do ZW3D. Rozwiązanie sprawia, że ZW3D staje się pełnowartościowym systemem CAD/CAE

Moduł Simulation został stworzony do analizy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES, ang. FEA) i jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ZW3D. Jest to narzędzie zaprojektowane dla inżynierów, które jest przeznaczone między innymi do analizy statycznej oraz dynamicznej, a także termicznej konstrukcji. Umożliwia wykonanie analizy wytrzymałościowej projektowanych komponentów, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja ich poprawnego działania.

Najważniejsze funkcje modułu Simulation

ZW3D Simulation posiada wiele niezwykle przydatnych funkcji, które pozwalają na dokładne wyniki analizy symulacyjnej oraz szczegółowe wyświetlanie wyników post-processingu. Drzewo nawigacji stworzone na potrzeby analizy pozwala w zwięzły i łatwy sposób poruszać się po procesach od góry do dołu – jest to łatwe zarówno do nauki, jak i do obsługi, wpływa też na przejrzystość całej analizy.

Oprogramowanie zostało wyposażone w różne typy siatek oraz lokalne funkcje sterowania nimi. Trzeba też pamiętać o tym, że moduł Simulation jest zintegrowany z ZW3D; otrzymujemy więc pełnowartościowe rozwiązanie CAD/CAE, pozwalające na modelowanie produktu oraz analizę symulacyjną w jednym środowisku. Pozwala to w znacznym stopniu zmniejszyć nakłady pracy związane z projektowaniem produktów, a także minimalizuje ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów wynikających z konieczności przenoszenia plików między niezależnymi systemami (środowiskami programowymi).

Moduł Simulation pozwala na wykonanie pełnej analizy konstrukcyjnej – zastosowany przez ZWSOFT solver pozwala na przeprowadzanie m.in. analizy liniowej i nieliniowej, dynamicznej, a także analiz modalnej i harmonicznej. Są one wykorzystywane w celu sprawdzenia występujących w modelu 3D naprężeń, przemieszczeń oraz odkształceń pod wypływem działania sił zewnętrznych. Sprawdzana jest wytrzymałość, stabilność oraz sztywność konstrukcji.

ZW3D Simulation pozwala także na przeprowadzenie analizy przepływu ciepła. Pozwala to na sprawdzenie, czy projekt spełnia wszystkie wymagania, które dotyczą przewidywalnych warunków termicznych.

Źródło: ZWSOFT, 3D Master

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*