TOKENY – nowe możliwości licencjonowania NX CAD/CAM/CAE

NX Token License

SIEMENS Digital Industries Software, producent programu NX, wprowadził nowy bardziej elastyczny sposób licencjonowania oprogramowania, który pozwala użytkownikowi na korzystanie z całej gamy dodatkowych modułów bez potrzeby inwestowania w ich zakup.

Autor: Krzysztof Augustyn, CAMdivision

W przypadku oprogramowania NX występują obecnie trzy rodzaje licencji:
Extended – to licencje „rozciągnięte” w czasie, czyli tradycyjne licencje stałe (wieczyste),
Rental – licencje, które się wypożycza na określony czas (zwykle na kilka miesięcy, lub na czas trwania danego projektu),
Subscription – czyli licencje czasowe, które wygasają po ustaniu okresu subskrypcji.

Obok wymienionych wyżej rozwiązań najnowszym wprowadzonym modelem licencjonowania oprogramowania są tokeny. Początkowo były dostępne do pakietów NX CAE (Simcenter), ale obecnie są wprowadzane również do pakietów NX CAD i NX CAM.

Rys. 1. Struktura modułów NX CAD

Nowy model licencjonowania za pomocą tokenów (#tokens)
Działanie nowego TOKEN-owego modelu prześledzimy w praktyce – na podstawie licencji NX CAD. Jako baza do korzystania z tokenów służy podstawowa (lub wyższa) wersja pływająca pakietu NX. Każdy dodatkowy moduł jest wyceniony na określoną ilość tokenów, które licencja podstawowa pobiera z dostępnej puli. Użytkownik wykupuje licencję np. na pakiet 100 tokenów, które umożliwiają mu dostęp w danej chwili do dowolnego modułu – lub modułów, których wartość nie przekracza w danej chwili 100.

Sama licencja na określoną ilość tokenów pływa w sieci. W praktyce, mając dwa stanowiska NX CAD, można już efektywnie wykorzystywać licencje typu tokeny. W przypadku CAD użytkownik ma dostęp do ok. 90 modułów, które rozszerzają możliwości podstawowej wersji pakietu NX CAD. Poniżej przedstawię krótki opis wybranych modułów.

Translatory
NX wyposażony jest standardowo w dwukierunkowe translatory formatów IGES, STEP, PARASOLID, JT, STL, DWG/DXF. Wczytuje też natywne pliki Solid Edge, SolidWorks i I-DEAS. Ale korzystając z tokenów może dodatkowo wykorzystać translatory do natywnych formatów CATIA v4 i v5, Creo (Pro/Engineer), czy plików ACIS.

NX Realize Shape
Za pomocą metod modelowania Subdivision użytkownicy mogą tworzyć zaawansowane kształty produktów 3D z niespotykaną dotąd szybkością i łatwością obsługi. Zestaw narzędzi nadaje się zarówno do tworzenia szybkich koncepcji 3D, jak i ostatecznych kształtów powierzchni – o najwyższej jakości. NX Realize Shape jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi innymi funkcjami modelowania NX.

Rys. 2. NX Realize Shape – moduł dostępny np. poprzez licencję tokenową…

Lattice Structures Design
Często stosowane w produkcji addytywnej (druk 3D) struktury kratowe (zwane także siatkowymi, szkieletowymi itp.) pozwalają na redukcję wagi modelu bez utraty integralności strukturalnej. NX Lattice Structures Design zapewnia potężny zestaw możliwości projektowych – w tym niestandardowe komórki struktur w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb projektowych, takich jak np. zwiększona wytrzymałość, sztywność, odporność na uderzenia, absorpcję energii, porowatości, jak również niestandardowe i randomizowane struktury.

Rys. 3. NX Lattice Structure – moduł dedykowany dla produkcji addytywnej

Structure Designer
Ten moduł – dzięki łatwej w użyciu możliwości modelowania ram konstrukcyjnych – pozwala na ich projektowanie w sposób bardziej efektywny. Można utworzyć gotowe ramy konstrukcyjne w ciągu dosłownie kilku minut, korzystając w tym celu z „asystenta rysowania ram”, który przy pomocy minimalnych kliknięć może tworzyć szkielety 2D/3D.

Rys. 4. Structure Designer

NX Topology Optimization for Designers
To narzędzie służy do optymalizacji projektowania. Może być wykorzystywane do automatyzacji ulepszania projektów, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie wydajności, materiałów i produkcji. Oferuje potężne możliwości, w tym możliwość konfiguracji i przeprowadzania optymalizacji pojedynczego komponentu lub zespołu (złożenia), możliwość dodawania wariacji projektowych i produkcyjnych w celu kontrolowania wyników optymalizacji.

NX PMI Effectivity
Narzędzie NX PMI Effectivity pomaga użytkownikom (projektującym produkty zawierające dużą liczbę wariantów) określić, które informacje o produkcie i produkcji (PMI) na modelu są istotne dla każdej konfiguracji produktu. Narzędzie NX PMI Effectivity dodaje możliwość wnioskowania o efektywności obiektów PMI, w oparciu o odniesienie do geometrii zawarte w PMI. Pozwala to na wyświetlanie tylko tych obiektów PMI, które są istotne dla wybranej konfiguracji produktu.

Rys. 5. Wymiary 3D PMI

NX Animation Designer
Dzięki tej intuicyjnej w użyciu aplikacji do symulacji ruchu, projektanci mogą tworzyć symulacje kinematograficzne każdego produktu, z ruchomymi częściami, z uwzględnieniem czasu działania. Ta aplikacja pomaga projektantom lepiej zrozumieć, jak produkt będzie działać i określić odstępy między częściami podczas ruchu. Program NX Animation Designer może być również używany do tworzenia animacji demontażu dla atrakcyjnych wizualnie prezentacji produktów.

Rys. 6. NX Animation Designer

NX Routing
NX Routing to wszystkie ogólne rozwiązania potrzebne do tworzenia, edycji kopiowania i przenoszenia ścieżek przewodów elektrycznych, hydraulicznych itp.

Rys. 7. NX Routing

NX Mold Wizard
Dzięki temu kompletnemu środowisku pracy można szybko i sprawnie tworzyć projekty form, wykorzystując funkcje wspomagające i bazy komponentów do ich projektowania. Nowatorskie funkcje wspomagają krytyczne procesy niezbędne do wykonania zadań związanych z projektowaniem form. Podejście to obejmuje wdrożenie narzędzi, które upraszczają, automatyzują i prowadzą użytkowników krok po kroku przez zadania związane z projektowaniem form wtryskowych z tworzyw sztucznych.

Rys. 8. NX MOLD Wizard

NX Mechatronics Concept Designer
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) oferuje funkcjonalne podejście projektowe do budowy modeli koncepcyjnych, które łączą w sobie komponenty mechaniczne, elektryczne i softwarowe – w oparciu o wymagania produktowe na poziomie systemowym. Umożliwia wczesne tworzenie koncepcji w zakresie projektowania mechanicznego, elektrycznego i automatyzacji oraz związanych z nimi równoległych, interdyscyplinarnych przepływów pracy, wspierając w ten sposób proces rozwoju produktu.

Omówiłem tutaj tylko kilka wybranych modułów dostępnych w nowym sposobie licencjonowania, które pozwala na optymalizację wydatków ponoszonych w związku z inwestycją w oprogramowanie. Do pakietów NX CAM i NX CAE (SIMCENTER) wprowadzono podobny model licencjonowania – co jest obecnie unikalnym rozwiązaniem na światowym rynku.

(KA)

PS. Więcej informacji na temat licencjonowania będzie można znaleźć w zapisie webinaru poświęconemu TOKEN-om, dostępnego na kanale YouTube CAMdivision.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*