Innowacje w czasie pandemii

Czy koronawirus ma wpływ na rodzimą innowacyjność? Jak wypadliśmy w tegorocznym European Innovation Scoreboard (EIS 2020)? Czym będzie Strefa Pomysłodawcy?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć w jutrzejszym (16.12.2020) dodatku ekonomicznym „Naszego Dziennika”. Podobnie jak w ubiegłym roku (link tutaj), również w tym starałem się przybliżyć czynniki mające wpływ na nasze miejsce w gronie „umiarkowanych innowatorów”. Dodatkowo w tym roku przeprowadziłem rozmowę z wiceministrem Jackiem Tomankiem z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w której poruszona została m.in. kwestia nowej inicjatywy, skierowanej do innowatorów, wynalazców, założycieli startupów, czy entuzjastów nowych technologii.

Strefa Pomysłodawcy
Po raz pierwszy usłyszałem o niej właśnie w rozmowie z Panem ministrem. Jest to ciekawy projekt, nasuwający skojarzenia z istniejącymi już komercyjnymi platformami wymiany danych (np. projektowych), czy usług; tutaj skojarzenie chociażby z 3DEXPERIENCE Marketplace jest w zasadzie automatyczne.

Rządowy program zakłada wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Dodatkowym celem programu jest wykorzystanie ww. przestrzeni dla rozwoju zainteresowań nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych ludzi, studentów, rodzin z dziećmi.

W ramach programu zostanie udostępniona przestrzeń dla wynalazców (owa „Strefa Pomysłodawcy”), oferująca miejsce do eksperymentowania, z możliwością skorzystania ze specjalistycznego sprzętu (w tym laboratoryjnego), umożliwiająca dodatkowo organizację spotkań (m.in. z pomysłodawcami otrzymującymi poszczególne usługi), warsztatów, czy wymianę doświadczeń. Program zakłada także udzielenie kompleksowego wsparcia Pomysłodawcom, ukierunkowanego na transformację pomysłów w produkty (wyroby, usługi), technologie, co będzie miało miejsce przy udziale sieci profesjonalnych ekspertów. Wg przedstawicieli resortu, dzięki temu nastąpi także koncentracja zasobów materialnych i niematerialnych w jednym miejscu (kumulacja wiedzy, talentów i infrastruktury).

Zakłada się, że pilotaż przyczyni się do skonstruowania trwałego, systemowego rozwiązania wspierającego Pomysłodawców, na stałe zakorzenionego w polskim Narodowym Systemie Innowacji. Po zakończeniu pilotażu oraz jego pozytywnej ewaluacji takie miejsce pozostanie nadal do dyspozycji Pomysłodawców.
Jak wspomniałem, program skierowany jest przede wszystkim do osób fizycznych – kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy i wszystkich osób zainteresowanych postępem technologicznym.Wsparcie w formie doradztwa będą mogły uzyskać te osoby, które opracowały wynalazek/koncepcję w warunkach lub zakresie nie objętym umową o pracę, ani nie były związane relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów.

Więcej w jutrzejszym „Naszym Dzienniku”, a także wkrótce na łamach CADblog.pl.

Maciej Stanisławski

PS. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości: od maja br. z racji umiejętności i wykształcenia pracuję w redakcji krajowej i zagranicznej „Naszego Dziennika” (regularnie publikując na jego łamach), ale nie porzuciłem dotychczasowych pasji i zainteresowań, co oznacza, że Cadblog.pl będzie rozwijany. Tegoroczne e-wydanie już niebawem 😉

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*