Creo Ansys Simulation: nowe rozszerzenie do Creo Parametric

Dotychczasowe partnerstwo między PTC i Ansys zaowocowało unikatowym rozwiązaniem wspomagającym prace inżynierskie, jakim jest Creo Simulation Live. Efektem tej współpracy jest także kolejne rozszerzenie do Creo Parametric: Creo Ansys Simulation, dostępne dla klientów PTC z wydaniem nowej wersji Creo, oznaczonej numerem 7.0.2.0.

Autor: Łukasz Mazur, PRODART

Creo Ansys Simulation oferuje opracowany przez Ansys solver do przeprowadzania analiz modelu z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Solver ten jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Creo, dzięki czemu nie jest konieczne odtwarzanie ustawień analizy po wprowadzaniu zmian w modelu projektowym. Możliwe jest ponowne uruchomienie analizy i uzyskanie zaktualizowanych wyników. Obecnie jest to jedyne rozwiązanie na rynku CAD oferujące zintegrowane zaawansowane solvery Ansys.

Analiza wytrzymałościowa, modalna i termiczna
Creo Ansys Simulation umożliwia przeprowadzanie liniowej analizy wytrzymałościowej, modalnej i termicznej w stanie ustalonym z warunkami brzegowymi definiowanymi bezpośrednio na geometrii modelu. Proces generowania siatki odbywa się automatycznie z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uwzględniających fizykę (tzw. physics-aware meshing), a zaawansowane opcje tworzenia siatki umożliwiają ręczną kontrolę jakości siatki, np. poprzez określenie minimalnego i maksymalnego rozmiaru elementu lub przez lokalne zagęszczenie siatki. Dodatkowo konfigurację modelu obliczeniowego (utwierdzenia i obciążenia) można przenieść z dotychczasowego rozszerzenia do przeprowadzania symulacji Creo Simulation oraz z Creo Simulation Live.

W Creo Ansys Simulation możliwe jest także zdefiniowanie wielu analiz w obrębie jednego modelu obliczeniowego i wyznaczenie ich wyników. Wyniki są przedstawiane w postaci wykresów warstwicowych, konturowych i izo-powierzchni oraz za pomocą wykresów wektorowych. Dostępna jest też opcja animowania otrzymanych wyników bezpośrednio na geometrii modelu. W trakcie analizy uzyskanych wyników można określać wartości badanych wielkości w określonym punkcie lub np. w postaci maksimum albo minimum na wskazanej geometrii i na całym modelu.

Model obciążeniowy Creo Ansys jest integralną częścią modelu CAD Creo i jest dzięki temu w pełni obsługiwany przez system PTC Windchill. Integracja z systemem Windchill umożliwia także przesyłanie i przechowywanie wyników analiz na serwer PDM i automatyczne powiązanie ich z modelem CAD*. Dodatkowo zdefiniowany model obliczeniowy Creo Ansys można eksportować do Ansys Workbench oraz Ansys Mechanical, a także zapisać do pojedynczego pliku archiwum zawierającego zarówno model, jak i dane symulacji.

Do końca grudnia br. rozszerzenie Creo Ansys Simulation (oraz pozostałe rozszerzenia Creo do przeprowadzania symulacji) jest dostępne nawet 33% taniej! Więcej szczegółów na temat tej oferty specjalnej można znaleźć tutaj.

Łukasz Mazur, PRODART

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*