Additive Manufacturing Process Simulation

Firma Siemens ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania w ramach symulacji procesu wytwarzania przyrostowego (AM Process Simulation), służącego do przewidywania zniekształceń podczas drukowania 3D. Produkt jest w pełni zintegrowany z kompleksowym rozwiązaniem firmy Siemens Additive Manufacturing, które pomaga producentom w projektowaniu i drukowaniu w pełni użytecznych części...

Firma Siemens ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania w ramach symulacji procesu wytwarzania przyrostowego (AM Process Simulation), służącego do przewidywania zniekształceń podczas drukowania 3D. Produkt jest w pełni zintegrowany z kompleksowym rozwiązaniem firmy Siemens Additive Manufacturing, które pomaga producentom w projektowaniu i drukowaniu w pełni użytecznych części…

Opierając się na kompleksowej platformie innowacji cyfrowych firmy Siemens, oraz portfolio Simcenter, rozwiązanie AM Process Simulation wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do symulacji procesu wytwarzania przed rozpoczęciem drukowania. W ten sposób przewiduje zniekształcenia powstające podczas drukowania i automatycznie generuje skorygowaną geometrię w celu skompensowania/usunięcia tych zniekształceń. Symulacja ta ma pierwszorzędne znaczenie dla uzyskania właściwej jakości wydruku za pierwszym razem i jest niezbędna do osiągnięcia wydajności wymaganej dla w pełni uprzemysłowionego procesu wytwarzania przyrostowego. (…)

Nowa symulacja procesu wytwarzania przyrostowego pomaga przewidywać zniekształcenia
i skurcz podczas drukowania części 3D, oraz eliminować te błędy,
automatycznie generując skompensowany model

Podczas drukowania 3D elementów metalowych, metoda stosowana do łączenia kolejnych warstw druku zazwyczaj wiąże się z wysoką temperaturą. W miarę narastania warstw ciepło resztkowe może powodować wypaczenie części wewnątrz drukarki, powodując różne problemy, począwszy od problemów strukturalnych samej części, aż po zatrzymanie procesu drukowania.

Takie problemy powodują, że wiele wydruków kończy się niepowodzeniem, a uzyskanie prawidłowego wydruku za pierwszym razem jest bardzo trudne. Symulacja procesu drukowania może pomóc w eliminacji tych problemów.

Rozwiązanie Simcenter 3D do symulacji procesu wytwarzania przyrostowego
jest w pełni zintegrowane
z oprogramowaniem NX, co zapewnia wydajną informacyjną
pętlę zwrotną, bez konieczności
translacji danych

Nowy produkt do symulacji procesów firmy Siemens jest zintegrowany z technologią druku proszkowego (Powder Bed Fusion); prowadzi użytkownika przez cały proces pracy, pozwalając ocenić zniekształcenia, przewidzieć kolizje wtórne i obszary przegrzania, oraz przekazując inne ważne informacje zwrotne z procesu drukowania. Rozwiązanie AM Process Simulation oferuje możliwość iteracji kolejnych etapów projektowania z danymi uzyskanymi w wyniku symulacji. Ta zamknięta pętla zwrotna jest możliwa, dzięki ściśle zintegrowanemu charakterowi platformy cyfrowej innowacji firmy Siemens. Utworzone dane symulacyjne zasilają cyfrowy wątek informacji – tak powstały „cyfrowy szkielet” umożliwia systemowi opracowanie wstępnie skompensowanych modeli i – co ważniejsze – bezproblemowe wprowadzenie ich z powrotem do projektowanego modelu i procesów produkcyjnych, bez konieczności dodatkowej translacji danych. Klienci potrzebują dziś tak wysokiego poziomu integracji, aby odnieść sukces w industrializacji procesu wytwarzania przyrostowego.

Rozwiązanie AM Process Simulation będzie dostępne w styczniu 2019 roku, jako część najnowszej wersji oprogramowania NX i Simcenter 3D. Więcej informacji na temat produkcji wysokiej jakości części w procesie wytwarzania przyrostowego, można uzyskać na stronie www.siemens.com/plm/additivemanufacturing.

Źródło: Siemens Industry Software

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*