| www.cadblog.pl www.cadglobe.com | www.caxraport.pl | www.cadraport.pl |Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
katalog w
aktualizacji, wersja beta 3.1


 

maj 2016, wersja beta 3.1

dostępne informacje o oprogramowaniu pochodzą z 2012 roku i lat wcześniejszych


      >> CAx Raport | CADraport (wersja poprzednia) | CAD | CAM | CAE | PDM/PLM | Bezpłatne rozwiązania | CAD i druk 3D | Indeks firm | Literatura | Przejdź do CADblog.pl      | CAD | CAD | CAM | CAE | PDM/PLM | Bezpłatne rozwiązania | Indeks firm


Piątek, 28.11.2014 r.

To nie test, to Raport

Robocza wersja komentarza do Raportu przygotowanego dla dwumiesięcznika „STAL. Metale & Nowe Technologie”, wydanie 11-12/2014

Który system CAD jest najlepszy? Jakie rozwiązanie PDM jest lepsze od innych obecnych w ofercie rynkowej? U którego VAR najlepiej zaopatrywać się w oprogramowanie? Cóż, jeśli oczekują Państwo prostych, jednoznacznych odpowiedzi na powyższe pytania, mogą Państwo od razu zrezygnować z lektury niniejszego opracowania. Specyfika komputerowych systemów inżynierskich wspomagających prace projektowe nie pozwala bowiem na ich udzielenie, a w każdym razie – gdy sformułowane zostaną w taki sposób. Jeśli jednak zastanawiają się Państwo, który z oferowanych systemów CAD pozwoli jednocześnie na przeprowadzanie prostych symulacji i analiz, bez potrzeby inwestowania w dodatkowe oprogramowanie i zarazem zakup jego licencji zmieści się w Państwa budżecie – publikowane tutaj zestawienie może okazać się pomocne – przynajmniej przy pierwszym „rozpoznaniu” rynkowej oferty...

| więcej |


Piątek, 10.10.2014 r.

CADraport po przerwie...

Czy pamiętają Państwo pierwszy raport na temat polskiego rynku systemów CAD? Przygotowywałem go w 2005 roku dla polskiej edycji amerykańskiego czasopisma Design News i tak naprawdę wtedy zdobywałem podstawy wiedzy na temat bogactwa rozwiązań inżynierskiego oprogramowania komputerowego. Od tamtej pory minęło 9 lat i – rynek zmienił się bardzo. Jak bardzo – o tym dowiecie się Państwo niebawem z krótkiego komentarza na łamach CADblog.pl & CaxRaport.pl, a przede wszystkim – z obszernego opracowania przygotowywanego dla czasopisma STAL. Metale & Nowe Technologie. Tym samym z przyjemnością mogę poinformować, iż kolejny raz będę mógł oddać w Państwa ręce ów Raport w postaci papierowej...

Pierwsza edycja – miała miejsce na łamach Design News. Kolejne ukazywały się rokrocznie, również na jego łamach, aż do chwili, gdy ukazało się wydanie Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich, które podjęło kontynuację tematu (link do wydania archiwalnego tutaj). Ostatnia, w której powstanie byłem zaangażowany – tym razem w postaci elektronicznej, nadal dostępnej w naszym Archiwum (było to wydanie 7(8)2009). Od tamtej pory – cisza! A upłynęło 5 lat.

Co prawda w postaci on-line starałem się aktualizować dane raportowe, ale w praktyce większość czasu angażowałem w pracę nad blogiem, e-wydaniami, a także tymi nielicznymi papierowymi, które także udało się opublikować. W efekcie ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2012 roku, a opisy dotyczą np. systemu NX 7.5, Solid Edge ST4, czy SolidWorks 2012...

Wszystko wskazuje na to, że tym razem mam okazję to zmienić. Wspólnie z redakcją dwumiesięcznika STAL. Metale & Nowe Technologie (nawiasem mówiąc mam zaszczyt należeć do rady naukowej, a konkretnie – być redaktorem tematycznym odpowiedzialnym za dział oprogramowania) przygotowujemy nową edycję „Raportu”, uwzględniającą aktualną ofertę rynkową i najnowsze rozwiązania inżynierskie...

Większość firm (producentów i dostawców oprogramowania), do których udało się dotrzeć, z zainteresowaniem powitała powrót idei stworzenia swoistego katalogu dostępnego nie tylko on-line, ale także na łamach branżowego czasopisma (jakim jest „STAL. Metale & Nowe Technologie”). Zebrany materiał „badawczy” (wypełnione i odesłane ankiety) uwzględnia większość dostępnej współcześnie oferty, a także aktualne dane teleadresowe tych firm, które zdecydowały się na udział w tegorocznej edycji. W przypadku pozostałych firm i ich oferty, informacje uwzględnione zostaną w osobnym zestawieniu.

Jednocześnie z ukazaniem się papierowej wersji CaxRaportu, aktualizowana będzie zawartość stron dostępnych pod adresem CADraport.pl/CAxRaport.pl. Będzie to dokonywane sukcesywnie, a ma związek z innymi działaniami mającymi na celu odświeżenie wyglądu całego serwisu CADblog.pl...

(ms)


Piątek, 29.08.2014 r.

Nie taki kernel straszny

Czym tak naprawdę jest geometryczny kernel? Czy każdy system CAD ma swój własny kernel? Czy problemy z wymianą danych między różnymi systemami inżynierskimi związane są właśnie z różnicami w kernelach?

Wyczerpującą odpowiedź na te pytania można zapewne znaleźć na łamach książki autorstwa Dmitra Ushakova (pisownia ang.), która ukazała się kilka lat temu, pod tytułem „Wprowadzenie do matematycznego źródła CAD” (tłum. autora). Książka opisuje szczegółowo popularne kernele geometryczne, a większość interesujących danych zestawia w tabelach. Nawiasem mówiąc, autora książki (wywodzącego się z LEDAS, a obecnie prezesa Bricsys Technologies Russia) do jej napisania zainspirowało „zamieszanie” wokół kernela SolidWorks (a konkretnie planowanej zmiany z Parasolid na CGM – CATIA Geometric Modeller). Proszę się jednak nie obawiać, nie podejmę się tutaj streszczania dzieła rosyjskiego autora, spróbuję jedynie odpowiedzieć na powyższe pytania.

Kernel geometryczny to baza, główny komponent (jądro) systemów modelowania, wykorzystywany przez każdą aplikację CAD (2D i 3D). Zawiera procedury tworzące, modyfikujące i przetwarzające dane projektowe. Wspólny element bazowy w różnych aplikacjach pozwala na łatwą wymianę danych opartych na jednym formacie plików, a dopracowane algorytmy są gwarancją stabilności i szerokich możliwości dla takich aplikacji.

Kernele dostarczane są przez producentów w postaci bibliotek procedur, które mogą być stosowane w systemach CAD/CAM/CAE i innych specjalistycznych aplikacjach wymagających zaawansowanych możliwości modelowania bryłowego. Dopiero dodanie do kernela interfejsu użytkownika tworzy z niego program użytkowy – np. klasy CAD. (1)

Najpopularniejsze kernele – ACIS i Parasolid – opracowane zostały blisko 30 lat temu, a i większość pozostałych jest już pełnoletnia. W dziedzinie technik informatycznych – to cała epoka. W tym czasie oczywiście kernele te były rozwijane, ale zdaniem niektórych specjalistów (zwłaszcza tzw. „młodych gniewnych”) nie są w stanie w wystarczający sposób wykorzystywać obecne możliwości zarówno systemów operacyjnych, jak i sprzętu komputerowego. Stąd coraz częstsze poszukiwanie nowych rozwiązań. Chociaż trzeba przyznać, że wbrew takim opiniom, „staruszek” Parasolid wydaje się trzymać bardzo mocno, a wprowadzenie np. Technologii Synchronicznej do rozwiązań Siemens (bazujących przecież na Parasolid) dało mu wręcz drugą młodość.

Wśród dostępnych obecnie na rynku kerneli możemy wyróżnić (w kolejności alfabetycznej) m.in.:
• ACIS – opracowany przez Spatial Corporation (która obecnie jest częścią Dassault Systemes), wykorzystywany przez wiele systemów CAD (vide tabela),
• ASM (Autodesk ShapeManager) – który powstał w 2001 roku na bazie ACIS (w wersji 7.0), a wykorzystywany jest w systemach Autodesk,
• C3D – opracowywany od połowy lat 90. przez rosyjską grupę Ascon, stanowiący jądro systemu KOMPAS 3D. Od 2012 roku można nabyć jego licencję i na tej bazie tworzyć własne rozwiązania,
• CGM (Convergence Geometric Modeler), który rozwijany jest przez Dassault Systemes i na którym obecnie bazują rozwiązania 3DS (jak SOLIDWORKS Mechanical Conceptual i CATIA V6),
• Granite – będący własnością i rozwijany przez PTC (znajdziemy go nie tylko w Pro/E, ale także w linii produktów Creo),
• Parasolid – opracowany przez ShapeData, a obecnie będący własnością Siemens (stanowi jądro systemów Solid Edge i NX),podobnie jak ACIS wykorzystywany przez wiele rozwiązań CAx (w tym DS SolidWorks),
• RGK – Russian Geometric Kernel, projekt stworzenia „narodowego geometrycznego rosyjskiego kernela”, w który zaangażowani są m.in. naukowcy z moskiewskiej politechniki, a finansowany z rządowych pieniędzy,
• Romulus – prawie zapomniany, wydany w 1982 roku (to już trzy dekady temu!), licencjonowany przez Siemens i HP,

i kilka innych, przede wszystkim – opracowywanych na potrzeby własnych rozwiązań przez producentów systemów np. klasy CAM (jak VisualMILL z oferty Datacomp, czy Delcam).

Warto tutaj wymienić jednak jeszcze jeden – Open CASCADE – bezpłatnie licencjonowany kernel modelowania geometrycznego, rozwijany przez Open CASCADE SAS (http://www.opencascade.com/). Nawiasem mówiąc, ciekawe, czy na jego bazie doczekamy się kiedyś polskiego rozwiązania CAD. (...)

| cały artykuł dostępny na CADblog.pl |


Kilka słów na temat CADraport.pl

(zaczerpnięte z Forum CADblog.pl)

CADraport.pl ma być rozwijanym sukcesywnie przeglądem rynkowej oferty związanej z systemami CAx (CAD, CAM, CAE), z czasem uzupełnionym o rozwiązania PDM/PLM. Ci z Państwa, którzy kojarzą mnie z poprzednich wydawnictw, mogą domyślać się, jak będzie wyglądał – wydany w pliku pdf, równolegle do przygotowywanej wersji on-line – rzeczony Raport. Nowością będzie uwzględnienie nieodpłatnych wersji oprogramowania, zarówno uznanych producentów, jak i tego „spod znaku OpenSource". Ale najważniejszą zmianą będzie – wersja on-line.

Po raz pierwszy w sieci
Na stronie internetowej http://www.cadraport.pl i http://www.rynekcad.pl, w odpowiednich zakładkach (Oprogramowanie, Firmy, Oferta Szkoleń itp.) znaleźć będzie można informacje dotyczące polskiego rynku aplikacji inżynierskich. I te informacje postaramy się aktualizować – przynajmniej raz w miesiącu.
Natomiast z końcem roku (lub – co bardziej prawdopodobne – w styczniu 2010 ukaże się pierwszy papierowy numer rocznika „CADraport.pl", zawierający zaktualizowane dane, a także wybrane teksty opublikowane na łamach naszych e-wydań. Rocznik ten będzie dostępny bez ograniczeń, nieodpłatnie –- dla wszystkich zarejestrowanych prenumeratorów i zapewne także dla forumowiczów. Ale na razie nie będziemy tego obiecywać – bo to trochę tak jak niesłynne „gruszki na wierzbie".

Tyle na temat samego Raportu – szczegóły wkrótce w wersji beta, dostępnej zapewne od połowy miesiąca (chociaż zbiega się to z zamykaniem kolejnego e-wydania). Natomiast do wszystkich z Państwa zwracam się z prośbą o podawanie swoich oczekiwań i sugestii dotyczących owego Raportu. Ankiety zostały już co prawda rozesłane, odpowiedzi są w tej chwili wprowadzane do baz, ale nie ma przeszkód w rozesłaniu np. pytań dodatkowych.

Maciej Stanisławski

maciej@cadblog.pl


Linki do archiwalnych opisów systemów skatalogowanych w Raporcie:

CAx
  (np. CAD/CAM)

CAD

CAM

CAE

PDM/PLM


Alfabetyczny indeks oprogramowania


Alfabetyczny indeks firm

 

| powrót do strony głównej | przejdź do CADblog.pl |

 

CAD blog
Solid Edge blog
SolidWorks blogPobierz bezpłatne wydania elektronicznego czasopisma CADblog.pl


Serwis utworzony
 w ramach CADblog.pl
 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADraport.pl funkcjonuje w ramach CADblog.pl, który jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934